1 Günde İmplant

bir günde implant

Dört implant tekniği ile hiç dişi olmayan hastalara dört implant yerleştirilip üzerine aynı gün geçici diş protezi sabitlenir. Bu teknik ile hızlı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır ve üç ayda daimi protez takılmaktadır. 

Eksik olan dişler sebebi ile sıkıntı yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili çözümdür. Dental implantlar doğal dişler gibi bir görüntü verir ve doğal dişin görevlerini aynı şekilde yerine getirir. Dört implant tekniği olarak isimlendirilen All On Four, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört tane implant üzerine, aynı gün protez yapılmasını sağlayan bir tekniktir.

All On Four tekniği ile tedavi yapılmasında ilk önce hastanın klinik ve radyolojik kontrolleri yapılır. Bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçümler yapılarak hasta için uygun olan tedavi planlaması yapılır. Bu tedavi işlemi iki aşamadan oluşur. Tedavi günü, planlandığı gibi hastaya dört adet dental implant yerleştirildikten sonra, aynı gün diş protezi implant üstüne monte edilir. Hastanın üç ay sonra ise, daimi protezleri takılır.

ALL ON FOUR KİMLERE UYGULANIR?

All On Four, implant ameliyatına engel olacak her hangi bir hastalığı olmayan, yeterli kemik hacmine sahip olan ve hiç dişi olmayan hastaların tamamına uygulanabilir. Uygulama sonrasında dental implantların üstüne sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Tabi ki bu süre zarfında, implantla çene kemiği ile kaynama süresi olan, üç aylık dönemde iyi bir diyetle beslenilmesi gerekir. Üç aylık süre tamamlanınca, daimi protez takılır ve normal beslenme düzenine geri dönülür.

All On Four, on yıl kadar bir süredir diş hekimliğinde kullanılmaktadır. Bu teknik diş hekimliğinde hasta olan kişilere düşük maliyetli ve hızlı bir tedavi imkânı sağlamaktadır. Üstün teknoloji ve beceri istemesine rağmen, hekimler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmakta ve çok olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İmplantoloji, çeşitli sebepler ile kaybedilmiş olan dişlerin yerine doku dostu materyallar ile implantların çene kemiğine yerleştirilmesi demektir. Son yıllarda implant tedavisinde başarı oranı % 98’lere çıkmıştır. Bu sayede dişlerin, kaybedilen fonksiyonları yeniden kazanılmaktadır.