Dental İmplantın Tarihçesi

diş implantın tarihçsi

İmplantoloji oldukça eskiye dayanır. Tarih boyunca çeşitli materyaller implant maddesi olarak kullanılmıştır. Bu materyaller; çekilmiş dişler, fildişi, kurumuş kemik, tahta parçaları, altın, gümüş alaşımları v.s gibi materyallerdir.

Yıllardır diş kökü gibi görev yapabilen, kemik ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan uyum sağlayan materyal bulma gayreti sürmektedir. Bugün günümüzde de daha iyi materyal bulma çalışmaları hala devam etmektedir.

 • 1010 yılında Arap cerrah Abul Kasım reimplantasyon çalışmaları yapmıştır.
 • 1089 yılında Maggiolo altın kökleri pivo ayağı olarak tarif etmiş ve implant teorilerine uygun ilk çalışmaları yapmıştır.
 • 1900 yılında William Lane, açık kemikte yumuşak dokudan çok daha fazla aseptik çalışmasıyla başarıya ulaşabileceğini belirterek implantolojiye yeni bir yön vermiştir.
 • 1905 yılında School porselen kökleri implante etmiştir.
 • 1937 yılında Schneider altın destekli fildişini kullanmıştır.
 • 1950 yılında Lew subperiostal implant tasarımında birçok modifikasyonlar yaparak bu yöntemi geliştirmiştir. Bugün bile kullanılmakta olan bazı implant tasarımlarını çizmiştir. Bu çalışmalarda Lew direk kemik ölçüsü alarak elde edilen modelleri uygulamıştır.
 • 1952 yılında John Bremnon halka tipi mukoza bağlantılı barlı implantları denemiştir.
 • 1954 yılında Marzioni, Sonze ve Bruno endodontik implantı uygulamaya başlamıştır.
 • 1955 yılında Lehmen, vidalandıkça açılıp retensiyonu artan halkalı implantı başarı ile uygulamıştır.
 • 1962 yılında M. Chercheve, dar bölgeler için narrow-vidge adını verdiği tantalyum’dan yapılmış implantları uygulamıştır.
 • 1965 yılında Jacgues Sciolam, tripot tarzında implantlar uygulamıştır. Tantalyumdan yapılan implantları özellikle üst çene için tavsiye etmiştir.
 • 1965 yılında Breanmark, çalışmalarında osseointegrasyon kavramını ilk defa ortaya çıkarmıştır.
 • 1984 yılında Steinmann ve Straumann iki farklı sertlikteki titanyum yüzlerinden başka titanyum-plasma sprey tabakasının da osseointegrasyon için şart olduğunu belirtmişlerdir.
 • 2000 yılında bir grup araştırmacı diş hekimi ve diş teknisyeni istenilen teknik özellikleri taşıyan altı yıllık klinik deneyimden geçmiş olan implant tipi geliştirdiler.
 • Linkow, Breanmark, ITI, IMZ, Tremante, Ledermann, Münch, Herkowitz ve diğerleri protetik olarak diş tedavisi için 12’den fazla implant sistemini piyasaya sürmüşlerdir.