Diş İmplantını Devlet Karşılıyor Mu

Diş İmplantını Devlet Karşılıyor Mu

Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğine göre, SGK, diş implant tedavisinin ancak “ uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde açıklanan belli şartlar için karşılamaktadır.

25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri” başlığı altında yer alan “4.5.1. Diş Tedavileri” maddesinin ikinci fıkrasında,

“Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı v.s. gibi doğumsal anomalliğe bağlı, diş ile ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartı ile her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan ”kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 TL faturalandırılabilir. Kanunları geçmektedir.

Açıklanan tebliğ hükmünden anlaşılacağı gibi, diş implantını devlet belli şartlarda karşılıyor. Eğer ki belli şartlar oluşmazsa diş implantını devlet karşılamıyor.

Diş implantını devlet, bazı özel durumlar dışında karşılamıyor, ama diş kayıplarında kullanılabilecek birçok tedavi SGK tarafından karşılanmaktadır.

Eğer hastanın diş kayıplarında başka tedavi denenmiş ve herhangi bir netice alınamamışsa, hastanın mevcut olan sorunlarını giderilmesi için tek çözüm olarak implant görünüyorsa. Diş implantı devlet tarafından, bu tedavinin ücretlerini karşılamaktadır. Ama vermiş olduğu ücret günün şartlarına göre çok düşüktür. Hasta olan kişi aradaki bu ücret farkını karşılamak zorunda kalmaktadır.