Diş İmplantını Devlet Ödüyor Mu

Diş İmplantını Devlet Ödüyor Mu

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant diş tedavi masrafları ödeniyor mu sorusunun cevabını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bulmak mümkün.

İstanbul Diş Hastanesi Ortodonti Bölüm Başkanı Ayla Demir Taş’a pratiğin nasıl uygulandığı sorulduğunda kendilerine telefon numarası verdiklerini arama durumunda, SGK indirimli olan bu tedavi için vatandaşlara yardımcı olduklarının açıklamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, diş implantı tedavisini ancak “ uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

Resmi Gazete’de 25.03.2010 tarihinde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği “ Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri fıkrasında şöyle açıklanmıştır.

“Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı v.s gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 TL faturalandırılır, olarak geçmektedir.

Yukarıda ki açıklamalardan anlaşıldığı gib; SGK, implant diş tedavisini ancak belli şartlarda karşılıyor. Özel şartlar dışında implant masrafları SGK tarafından karşılanmaz.

Diş hekimliği hizmeti hususunda SGK özel sektör ile anlaşma yapmadığından dolayı, hiçbir diş hekimliği kliniği veya polikliniği Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur muadillerine her hangi bir indirim yapılmamaktadır. Sadece hastaların tedavilerinin devlet kurumlarında yapılamadığı durumlarda özel sektöre sevk edilir ise tedavi olmaları mümkün olmaktadır.