Diş İmplantını Kim Buldu?

Diş İmplantını Kim Buldu?

İnsanların diş implantı yaptığına dair, binlerce yıl öncesine dayanan arkeolojik bulgular vardır. Çin’de bulunan günümüzden 4000 yıl öncesine dayandığı anlaşılan bulgularda bambu ağacından yapılmış ağaç çivilerin kemiklere yerleştiği ve bu çivinin eksik olan dişin yerine kullanıldığı anlaşılmıştır.

Mısır’da yine günümüzden 2000 yıl öncesine rastlayan benzer bulgularda da eksik olan dişlerin yerine değerli metallerin kullanılmıştır. Bazı Mısırlı mumyalarda kayıp olan dişin yerine insan dişlerinin takıldığı, bazı mumyalarda ise, fillerin dişi kullanıldığı tespit edilmiştir.

20. yüzyılın başlarında yapılmış çeşitli diş implantı örnekleri vardır. Başarılı olan ilk diş implantı örneklerinden biri olarak Greenfild implant sistemi gösterilir. Greenfield’in 1908 yılında patentini aldığı altın bir köprü üzerine oturtulan implantın, osseointegrasyon örnekleri vardır. İmplant olarak titanyumun ilk defa kullanılması 1940 yılında Bothe, Beaton ve Davenport tarafından yapılmıştır. Bothe ve arkadaşları, kemiğin titanyum vidalar etrafında nasıl geliştiğini analiz ettikten sonra, diş implantı için titanyum kullanmaya karar vermişlerdir.

Bothe ve arkadaşları osseointegrasyonu tanımlayan ilk kişiler olmakla birlikte bu terim daha sonra Branemark tarafından pazarlanmıştır. 1951 yılında Gottlieb Leventhal, titanyumdan yapılan çubukları fare kemiklerine implant uyguladı ve olumlu sonuç aldı. Bu çalışmanın sonunda titanyum elementinin ameliyat için en uygun materyal olduğuna karar verdi.

1950’li yıllarda İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesinde canlı organizmaların kan akışına dair yapılan bir çalışma esnasında, çalışmayı yapan ekip önce titanyumdan yapılan küçük bir odacık geliştirdi ve arkasından bu odayı bir tavşanın kulağında bulunan yumuşak dokuya yerleştirdi.

1952 yılında İsveçli ortopedi cerrahı olan Per-Ingvar Branemark, kemiklerin iyileşme süreci ve yeniden gelişimi ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Araştırma yaptığı esnada Cambridge Üniversitesinin tasarladığı tavşankulağı odacığını bir tavşanın kalça kemiğinde uyguladı. Bu denemenin arkasından bir zaman sonra, bu parçaları çıkarmak istedi ama başarılı olamadı. Çünkü kemik titanyumdan yapılan bu parçayı da içine alarak büyümüş ve iyi olmuştu. Daha sonra aynı denemeyi değişik hayvanlar ve insanlar üzerinde de deneyen Branemark, titanyumun bu tip operasyonlar için çok uygun olduğuna karar verdi.

Branemark, 1965 yılında titanyumdan yapılan ilk diş implantını insan üzerinde deneyen ilk hekim olmuştur.