Genel Anestezi Altında Diş İmplantı

Genel Anestezi Altında Diş İmplantı

Diş hekimliği ve diş ile ilgili bir korku varsa, önce nasıl oluştuğunu öğrenmek gerekir. Bu durumda olan bir hasta için, diş operasyonunu yapmaya başlarken problem ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı hasta için genel anestezi ve sedasyon işlemi uygulamak gereklidir.

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi şeklidir. Sedasyon ise hasta olan kişiye damar içinden ilaçlar verilerek yarı uyumak halinin sağlandığı anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu özelliği yoktur. Dolayısıyla cerrahi işlemin yapılacağı bölgenin uyuşması için hasta olan kişiye ayrıca sınırlı uyuşturma da yapılır.

Operasyon öncesi hasta olan kişi değerlendirilir. Kullanılan ilaçların etki, etkileşim ve atılım özelliğinden istifade edilerek, hasta için uygun olan klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi için uygun şartların olmasıdır. Ağrı ve oluşabilecek tüm sıkıntılar bir ekip çalışması ile engellenir. Anestezi ekibi bu birimin bir parçası olarak hizmet verir.

Genel anestezi, korkan ve endişe duyan hastalarda, zihinsel engelli kişilerde, eşlik eden hastalıklar sebebi ile yaşlı hastalarda (hipertansiyon, diyabet gibi) ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda (çenede kist, gömülü diş, dental implant operasyonları, çene kırığı tedavisi gibi) tercih edilmektedir. Diş hekimi koltuğu çok hasta için korku ve gerginlik sebebidir. Buna bağlı olarak kalp atışının hızlanması ya da azalması, terleme, kusma ve tansiyon düşmesi gibi fizyolojik durumlar meydana gelebilir. Bu durumda olan hastaya tedavi ya durdurulur ya da hasta koltuğa oturmakta sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca çocuklar diş hekimine giderken korku ve stres yaşarlar, onlara uygunsuz şartlarda yapılacak olan müdahale ömür boyu etkiler. Bu şekilde yapılacak olan diş tedavisi ömür boyu doktor ve tedaviden kaçmalarına sebep olunur.

Genel anestezi güvenli koşullarda, deneyimli ve bilgili anestezi ekibi ile sağlanır.

Tıptaki gelişmeler sayesinde, anestezide kullanılan ilaçların yan etkileri bir hayli azaltılmış olup, vücuttan hızlı bir şekilde atılmaktadır. Günümüzde mevcut teknoloji ile gerek anestezi cihazları gerekse hastanın monitorizasyonu ile hastanın bütün vital bulgularını çok yakın olarak takip etme imkânı vardır. Bu sebeplerden dolayı anestezi şartları uygun olduğunda, genel anestezi tecrübeli uzmanlar tarafından yapılırsa, anesteziye bağlı olarak oluşan komplikasyonlara çok az rastlanır. Hastaların anestezi öncesi en az 8 saat aç kalmaları gerekir.