İmplant 2. Aşama

İmplant 2 Aşama

İmplant diş tedavi öncesinde, dişlerin nasıl olacağı işin başında hastaya anlatılır. İmplantlar çıkartılıp iptal edilebilen uygulamalar olmadığından dolayı sürprize olmasına fırsat verilmez. Dişler bittiğinde nasıl duracağına ait görüntüler bilgisayardan alınabilir.

İmplant diş tedavisinde, iki yöntem ile yerleştirme yapılır.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Hemen yükleme, dişin çekilmesinden sonra, beklemeden implantların yerleşmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinin akabinde 1 ile 3 ay arasında beklenir. Sonrasında diş implanta monte edilir. Bunu beklemekteki amaç ise, çene kemiği ile implantın kaynamasını beklemektir.

İmplant tedavisine başlamadan önce, ilk olarak hastanın ağız hijyeni yapılır. İmplant uygulamasının çeşitli aşamaları vardır. Ancak tedavi en temelinde iki aşamadan oluşur. Tedavinin ilk aşaması, cerrahi bir müdahale olan implantı çene kemiğine yerleştirme işlemidir. İmplantlar çeneye yerleştikten sonra, kemik ile implantın kaynaması için 1 ile 3 ay kadar olan bekleme sürecine geçilir. Kemikleşme gerçekleşince, İmplantta 2. aşamaya geçilir.

  1. aşama da, üst yapılarla çalışılır. Üst yapılar titanyum implantın üzerine gelen porselen veya zirkonyumdan yapılan takma dişlerdir.

İMPLANT TEDAVİ AŞAMALARI

  • İlk muayene: Hastanın implant uygulamasına uygunluğu değerlendirilir. İmplantlar, çeşitli sağlık sorunları dışında tek diş kaybı ve bütün dişlerin kaybı durumunda uygulanan bir tedavi şeklidir. Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı olan hastalar ve kan pıhtılaşma sorunu olan hastalara tavsiye edilmez.
  • Çene kemiğinin uygunluk durumu: İmplantın 2. aşamasında hastanın genel muayenesi yapılır. Panoramik bir röntgen çekilir. Bu şekilde çene kemiğinin durumuna bakılır. İmplantın yapılacağı alandaki kemik yoğunluğu ölçülür. Kemik yoğunluğu tedavi yapmaya uygun olmazsa, kemik grefti uygulanır. Bundan sonra bölgenin kemikleşmesi için beklenir. İmplantın 2. aşamasında kemikleşme beklenirken, diş hekimi uygulanacak olan implantları seçer.
  • İmplantın uygulanması: İmplantın 2. aşamasından sonra uygulanma aşamasına geçilir. İmplantların takılma süresi ortalama olarak 15-40 dakika arasında tamamlanır. İlk olarak dişetinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ebatlarına göre çene kemiğinde delik açılır. İmplant oraya monte edilir. Üstteki uygulamaların yapılması için çene kemiği ile implantın bütünleşmesi beklenir. Bu bekleme süresi ortalama olarak 1 ay ile 3 ay gibi bir süredir.