İmplant Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

İmplant Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bir günde hem implant, hem de protez takılması mümkün. Dört implant tekniği ile hiç dişi olmayan hastalara dört implant yerleştirilip üzerine aynı gün geçici diş protezi yapılmaktadır. Hızlı ve başarılı sonuç veren bu sistem ile üç ay gibi bir zamanda daimi protez yapılıyor.

Eksik olan dişler yüzünden sorun yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili sonuçlar vermektedir. Dental implantlar hastanın doğal dişleri gibi bir görünüm sağlar ve doğal dişin görevlerini aynı şekilde yerine getirir.

Dört implant tekniği olarak adlandırılan All On Four, tam dişsiz olan hastalara belli açılar ile yerleştirilen dört tane dental implant üstüne aynı gün, diş protezi geçici diş protezinin takılmasını sağlayan bir işlemdir.

Dört implant tekniği düşünülen hastalar için, ilk olarak klinik ve radyolojik muayene yapılır. Bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçüm yapılarak hasta için uygun olan bir planlama yapılır. Hastaya tedavi günü, implant ameliyatında dört tane dental implant yerleştirilir ve aynı zamanda geçici diş protezi monte edilir ve üç ay sonra ise daimi diş protezleri yapılır.

İmplant ameliyatına engel olacak her hangi bir hastalığı olmayan ve yeterli kemik hacmine sahip olan, hiç dişi olmayan hastalara All On Four sistemi uygulanabilir. İşlem tamamlandıktan sonra implantların üzerine monte edilen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. İmplantların kaynama süresi olan üç aylık dönemde hastaların doktor tarafından tavsiye edilen bir diyet ile beslenmeleri gerekir. Bu süre bittikte sonra ise, takılacak olan daimi protez ile normal beslenme durumuna geçilir.

Dört implant tekniği, 10 yıla yakın bir süredir başarı ile uygulanan bir işlemdir. Bu teknik ile hastalara güvenli, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi imkânı sunulmaktadır. Üstün teknoloji ve beceri gerektirdiği halde bu teknik, hekimler tarafından çok sık olarak ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İmpladontoloji, çeşitli sebepler ile kaybedilmiş olan dişlerin yerine, doku dostu olan titanyumun çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. Günümüzde implantlarda başarı oranı % 98’lere çıkmıştır. Bu uygulamalar ile kaybedilen dişlerin yerine, fonksiyon ve estetik görünüm yeniden kazandırılır.