İmplant Aşamaları

implant aşamaları

İmplant diş uygulaması öncesinde, dişlerin nasıl olacağı en başından hastaya anlatılır. İmplantlar çıkarılıp iptal edilen uygulamalar olmadığı için sürprize yer olmaz. Dişler tamamlandığında nasıl duracağını hasta olan kişi bilir.

İmplant diş uygulamasında implantların yerleştirilmesi iki yöntemle yapılabilmektedir.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Dişin çekilmesinden sonra beklemeden implantın yerleştirilmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinden sonra bir ya da üç ay arasında bekledikten sonra implant dişin yerleştirilmesidir. Bekleme sürecindeki amaç, implantın çene kemiğine kaynamasıdır.

İLK MUAYENE

İmplant tedavisinin 1. aşamasında, hasta olan kişinin implant uygulaması için uygun olup olmadığı araştırılır. İmplantlar, tek diş kaybı ve çok sayıda diş kayıplarında, sağlık sorunları olmadığı takdirde uygulanan bir tedavi şeklidir.

İmplant tedavisinin yapılamayacağı hastalar şunlardır; Kontrol edilemeyen şeker hastalığı olanlar, kalp hastası olanlar, yüksek tansiyon hastaları, yüksek tansiyon hastaları ve çok sigara içen kişilere yapılacak kontroller sonunda karar verilir.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

İmplant tedavisinin 2. aşamasında, hasta olan kişinin genel muayenesi yapılır. Panoramik röntgen filmi istenir. Bu şekilde çene kemiğinin ne durumda olduğuna bakılır. İmplantın yapılacağı bölgenin kemik yoğunluğuna bakılır ve kemik yoğunluğu implant tedavisi uygunsa hemen tedaviye başlanır. Şayet kemik yoğunluğu uygun değilse, kemik grefti uygulanır. Bu yapılan işlem ile bölgenin kemikleşmesi için beklenir.

İMPLANTIN UYGULANMASI

İmplant uygulamasının bu aşamasında, implantların monte edilmesi yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir. İlk olarak diş etinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ölçülerine göre çene kemiğine bir delik açılır. İmplant o boşluğa monte edilir. Üst yapıların yapılması için implantın çene kemiği ile kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu süre yaklaşık olarak bir ile üç ay arasında bir süredir.

PROTEZLERİN HAZIRLANMASI

İmplant tedavisinin bu aşamasında, implantların uygulanması ve kemik ile kaynamasından sonra protezler hazırlanır. Ağız içinden ölçü alınır. Renk seçimine karar verilir. Sonra hastanın gerçek dişine uygun ve estetik bir şekilde protezler hazırlanır. Bu protezler ağızda denenir ve ardından son rötuşlar yapılır.

ÜST YAPILARIN TAKILMASI

İmplant tedavisinin, son aşamasında titanyumdan üretilen ve kemiğe kaynayan implantın üstüne porselen veya zirkonyumdan üretilen kaplamalar takılır.