İmplant Çeşitleri Nelerdir

İmplant Çeşitleri Nelerdir

İmplantlar, günümüz teknolojisi ile doğal dişe en yakın olan tedavi yöntemidir. İmplantlar, köprü ve protez tedavi biçimlerine göre çok daha iyi çiğneme ve konuşma imkanları sağlar. Günümüzde en fazla tercih edilen tedavi şeklidir.

İmplantlar, doğru teşhis, hekimin yeterli bilgi ve tecrübesi ile uzun yıllar kullanma imkânı olan, hasta ve hekim için oldukça başarılı sonuçlar sağlayan bir yöntemdir. Kaybedilmiş, kırık ya da eksik olan dişlerin görevini ve estetik görünümünü yeniden kazanması için, çene kemiğine yerleştirilir. Uygun olan malzemeler ile üretilen yapay bir diş kökü olarak da tanımlanır.

İmplant çeşitlerini birkaç grupta sınıflandırmak mümkündür. Kemik dokusu ile olan ilişkisine, proteze verdiği desteğe ve kullanılan materyale göre, implantları ayrı başlıklar altında toplamak mümkündür. Gelişen teknolojiye bağlı olarak, implant çeşitleri de sürekli olarak artmaktadır.

İmplant çeşitleri:

 • Endoosseos kemik içi implantlar
 • Subperiostal implantlar
 • Transmandibular implantlar
 • İntramukozal implantlar
 • Endodontik implantlar

Endostal implant, tek diş ya da birden fazla diş eksikliğinde kullanılan implant çeşitlerinden biridir. Çene kemiği içine uygulanan implantlara kemik içi implant denir. Kemik içi implant uygulaması günümüzde en çok kullanılan implant çeşitleridir. Günümüz teknolojisinde en çok kullanılan bu implant tipi, vida tipi olan implantlardır. Kemik içi implantlar 4 ana grup altında toplanır. Vida tipi, silindirik tip, blade tip ve vent tipi olan implantlardır. Endosseos implantlar şekillerine göre ayrılırlar. Bunlar:

 • Vida implantı
 • Blade implantı
 • Silindirik implantlar
 • Vent implantlar

Suberiostal implantlar, Kemik üzerinden ölçü alınıp hazırlanan bir implant çeşididir. Çiğneme kuvvetini kemiğin tamamına yayarlar. Tam diş eksikliği olan hastalar için, protezleri ağızda tutmak amacı ile kullanılır. Ancak fazla tercih edilmemektedir. Suberiostal implantlar çeşitlerine göre ayrılırlar. Bunlar:

 • Çevresel
 • Unilateral
 • Tripodal

Transmanibular implantlar, alt çeneye uygulanır. Kemik boyunun yeterli olmadığı durumlarda destek artırmak amacıyla kullanılır. Başarı oranı bir hayli düşüktür. Sadece bir bölgeye uygulandığından dolayı fazla tercih edilmezler.

İntramukozal implantlar, Titanyumdan üretilen yapılardır. Protezler de retansiyon artması için tercih edilen implantlardır.

Endodontik implantlar, zayıf olan dişleri sabitleştirme işleminde kullanılır.