İmplant Kaç Yaşında Yapılır?

implant kaç yaşında yapılır

İmplant, genel sağlık durumu iyi olan her insana yaşlılık durumu dikkate alınmadan uygulanan yapay bir diş tedavisidir.

İmplant kaç yaşında yapılır, sorusu çok dile getirilen bir konudur. Kemik gelişimini tamamlamış herkese implant tedavisi yapılabilir. Ancak kemik gelişimini tamamlamamış genç bireylere implant uygulaması tavsiye edilmemektedir.

Erkek hastalarda 17-18 yaş, bayanlarda ise, 16-17 yaş sınırına ulaşmamış genç bireylere implant diş yapmadan önce gelişim durumu incelenerek ve tedavi planlaması ortaya çıkartılarak, tedavi yapılması, ya da yapılmaması konusunda karar alınır. Her insanın gelişimi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla burada belirtilen yaş aralıkları, ortalama değerler olduğu için kişilere göre değişiklik olabilir. Bu konuda en iyi çözüm şekli hastanın kemik yapısı ve çekilecek olan röntgen sonucunun iyi bir şekilde incelenmesidir.

İmplant kaç yaşında yapılırsa yapılsın, hastanın çene kemiğinin seviyesi uygun olmalıdır. implant yapımında üst yaş yoktur. Genel sağlık durumu iyi olduğu takdirde her yaş grubuna uygulama yapılır.

İmplant uygulamasında başarı oranının yaş ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Tedavide başarı oranını etkileyen en önemli faktörler kişinin genel sağlık durumu, doğru planlama ile başarılı bir operasyon, hastanın ağız sağlığı ve çene kemiğinin durumudur. Yıllar boyunca dişsiz kalan hastanın çene kemiğinin erimesi, kemik kalitesinin azalması sonucunda, implant uygulaması önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

İmplant kaç yaşında yapılır, diye sorulduğunda hastanın genel sağlık durumuna bakmak gerekir. Genel sağlık durumunun iyi olması yaş kıstasından daha önemlidir. 70 yaşındaki bir hastanın genel sağlığı yerinde olursa, yaşı genç olan, fakat genel sağlığında sorun olan hastaya göre daha avantajlı olur.

İnsanların yaşları ilerledikçe diş kayıpları mutlaka artar. Dolayısıyla yaşlı kişiler implanta genç kişilerden daha fazla ihtiyaç hissederler. Yani, yaşlı kişilerin implant yaptırma oranları gençlerden çok daha fazla olur. Bir diğer husus da insanın sağlık durumu iyi durumda iken implant yaptırmak, tedavi için uzun yıllar beklememek daha çok avantaj sağlar. Belirli hastalığı olan kişilerin implant tedavisine başlamadan önce hastalıkları konusunda tedavi gördükleri hekimlerden onay almaları gerekir.