İmplant Tedavisi Ne Kadar?

İmplant Tedavisi Ne Kadar?

Diş tedavileri bilindiği gibi uzun süren bir tedavi şeklidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte diş tedavi süreleri bir hayli kısa zamanda yapılmaktadır. Ancak dişlerin yapılma süreleri ve yerleşme süreleri ile birlikte damakların alışma süreleri vardır. Her çeşit diş tedavisinin belli süreleri olduğu gibi, implant tedavisinin de süresi vardır. Uygulamaya başlamadan önce yapılması gereken tetkikler ve radyoloji durumuna bakmak gerekli olur.

İmplant tedavisinin süresi operasyonun başarılı olması, hasta olan kişinin sağlık durumu ile ilgilidir. Ayrıca implantın yerleşeceği çene kemiğinin durumu, kalınlığı ve kemiğin sert mi yoksa yumuşak mı oluşuna, yumuşak dokunun özelliğine, çene kemiği üzerinde implantın yerleşeceği bölgenin durumuna, uygulama yapılacak olan implantın tipine göre değişir.

Diş kaybı olan kişilerde herkesin rahat olarak gördüğü gibi yüzünde çökmeler olur. Bu çökmeler dişini kaybetmiş kişilerde eksik olan dişin kemik dokusunun kaybından olduğu anlaşılır. Bundan dolayıdır ki, diş eksilmelerinde kemik erimesine fırsat vermeden bir an önce implant yaptırmak çok faydalı olacaktır.

İmplantlar çene kemiğinde olabilecek kemik erimesini önlerler. Bundan dolayı da yüzdeki oluşacak olan görüntü bozukluğunu önler.

İmplant tedavi süresinin kısa olması için, çene kemiği yeterli seviyede olmalıdır. Yani çene kemiği implantı taşımak için yoğunluk kalınlığının uygun olması gerekir. Diş hekimliğinde çene kemiği bu özelliklere göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. Çene kemiğinde erime olduğunda tedavi yapmak zorlaşır. Bu durum da tedavinin uzamasına sebep olur. Çene kemiğinin yeterli olmadığı durumlarda, implant tedavisi öncesinde çene kemiğini güçlendirmek için bir ön tedavi yapılır. Şayet çene kemiği yeterli seviyede olursa, yani çene kemiği implant yapılması uygun olursa uygulamaya hemen başlanır.

Bazı hastalarda implant tedavi süresi, diş çekimi de dahil tek bir müdahale ile hastaya implant yapıldığı gibi, bazı hastalarda da uygulamanın yapılmasından, implant üzerine protez yerleştirilmesi işlemine kadar yaklaşık olarak 2 ay kadar sürmektedir. Ancak bu sürelerde hasta olan kişi geçici protezler ile yaşamına devam eder.

İmplant tedavi süresi, hastadan hastaya değişir. Eğer çene kemiği uygun ise yaklaşık 2-3 ay, çene kemiği uygun değilse, yaklaşık olarak 6 ay kadar sürmektedir.