İmplant Üstü Protezlerde Oklüzyon

implant üstü protezlerde oklüzyon

Günümüzde total protezler için çift taraflı dengeli oklüzyon,  sabit protezlerde ise organik oklüzyon veya grup fonksiyon oklüzyonu uygulanmaktadır. İmplantlar ile rehabilitasyonda, doku bağlantılı protezler için karşılıklı korunan oklüzyon, overdenture protez için dengeli oklüzyon, sabit restorasyonlarda kanin proteze dahil ise grup fonksiyon oklüzyonu, hariç ise organik oklüzyon tiplerinin uygulanmasını önerilir.

Antagonist çenede total protez olduğu zaman, total protezin daha stabil kalması için dengeli oklüzyon tercih edilir.

Uzun dönem implant başarısı için implanta gelen yüklerin optimal olmasını sağlamak önemlidir.  Bu alanda implant başarısı ile oklüzyon arasındaki ilişki ile ilgili çalışmaların yapılması gereklidir.

Protez dizaynının uzun dönemli başarısı oklüzyonun uygun şekilde ayarlanmasına bağlıdır. Okluzal stabiliteyi etkileyen faktörler belirlenmeli ve protezin dizaynı yapılırken dikkate alınmalıdır. İmplant destekli restarasyonlarda mekanik veya biyolojik sebeplerle komplikasyonlar olabilir. Protez dizaynı aşamasında biomekanik etkiler göz önüne alınarak olabilecek komplikasyonlar önlenebilir.

Stomatognatik sistem ile uyum içinde olan, etkili çiğneme sağlayan, fizyolojik fonksiyonlarda anormal bir durum oluşturmayan ve iyi bir estetik sağlayan oklüzyonu, ideal oklüzyon olarak tanımlayabiliriz.

Günümüzde kabul edilen oklüzyon tipleri; bilateral balanslı oklüzyon, grup fonksiyonu oklüzyonu ve kanin koruyuculu oklüzyondur.

BİLERAL BALANSLI OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette anterior dişler ile birlikte posterior dişler de temas eder. Lateral harekette kanin teması varken her iki tarafta da posterior diş teması olur.

GRUP FONKSİYONU OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette keser dişler baş başa duruma gelince posterior dişlerde temas olmaz. Literal harekette çalışan kısımda kaninlerle birlikte posterior dişler de temas halinde olur. Karşıt arkta ise dişlerde temas olmaz.

KANİN KORUYUCULU OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette keser dişler baş başa geldiğinde posterior dişlerde temas olmaz. Lateral harekette çalışan tarafta yalnızca kaninler temasta olurlar. Her iki tarafta da posterior dişlerin teması olmaz.

İmplantta aşırı yüklenmeye neden olan sebepler:

  • Aşırı uzun kanatlar
  • Aşırı prematür temaslar
  • Parafonksiyonel hareketler
  • Tüberkül eğimlerinin fazla olması
  • Geniş okluzal tabla
  • Yetersiz sayıda implant

Günümüzde total dişsizliği implant destekli sabit restorasyonlarda tedavi etmek mümkündür. Hasta olan kişinin, fonksiyonel ve estetik ihtiyaçları implant tedavisinde en önemli noktadır.