İmplant Vida

implant vidası

İmplant dişler, günümüzde doğal dişlere en yakın olan alternatif dişlerdir. İmplant diş hasta olan kişiye geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi bir konuşma ve çiğneme kolaylığı sağlar. İmplant uygulaması hastanın yüzünde doğal bir görünüm de sağlar.

Dünyada üzerinde en çok çalışılacak diş tedavi şekli olarak implantlar görülmektedir. İmplant vida ise, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini yeniden sağlamak için çene kemiğine yerleştirilen ve uygun olan malzemeden yapılan yapay diş köküdür.

İmplantların değişik çeşitleri vardır ve en popüler olan implant, vida şeklinde olanlarıdır.

İmplant vidaları belli kalınlık ve genişliği olan yapılardır. Bundan dolayı implant yapılması düşünülen bölgede, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğin olması gereklidir. Mevcut olan kemiğin kalitesi, implantın başarılı olması için çok önemli bir faktördür. Ayrıca tedavi öncesi ve tedavi sonrasında implant ağızda olduğu sürece diş etlerinin sağlıklı olması çok önem taşır. Hastanın genel sağlık durumu uygun olduğu sürece implant uygulaması için bir üst yaş sınırı yoktur. Sadece kemik gelişimini sağlamamış çok genç bireylere tavsiye edilmemektedir.

İmplant vida yerleştirilmesi esnasında hasta için sınırlı uyuşturma uygulanır. Şayet gerekli görülürse bazı hastalar için de genel anestezi uygulanır. Bundan dolayı operasyon esnasında her hangi bir ağrı ve acı hissedilmez. Genellikle implant tedavisinin yapıldığı günün akşamında hafif ağrılar olabilir, bu durumda basit ağrı kesiciler ile atlatılır. Hastaların çoğunluğu bu ağrının normal diş çekiminde duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtirler. İmplant tedavisi problemsiz bir şekilde tamamlandığı takdirde, hasta olan kişi implantın varlığını dahi hissetmez.

İmplant vida üzerine yapılacak protezler, hastanın durumuna göre değişik tipte olabilir. Yani bunlar temizliğin kolay olması için, hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi sadece diş hekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de yapılır. Her iki kullanımın da avantaj ve dezevantajları vardır. Hasta için uygun olanı diş hekimi seçmelidir.

İmplant vida yapımında kullanılan tüm malzemelerin ithal olması ve yüksek teknoloji gerektiren ürünler olmalarından dolayı maliyetleri biraz fazladır. Bundan dolayı bu durum da implant fiyatlarına yansımaktadır.