İmplant Vidası Neden Düşer?

İmplant Vidası Neden Düşer?

İmplant günümüzde diş tedavileri arasında çok önemli bir yer edinmiştir. Ancak burada önemli olan konu, hastanın ağız yapısı ve genel sağlığı açısından en verimli tedavi olacağına inandıktan sonra tercih edilmesidir. Başarılı olunacağına emin olunmaz ise, implant tedavisine alternatif olacak diğer tedavilere yönelmek, hastanın hem zaman kaybını engeller hem de gereksiz maliyet ile hasta karşı karşıya bırakılmaz. Hastaların asıl istediği vidalı diş değil, gerek estetik, gerekse kullanım için rahat ve güvenli bir diş sahibi olmak istedikleri bilinmelidir.

Günümüzde implant uygulamaları günden güne artış göstermektedir. Bu durum implant üretici firma sayısının da artmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bir rekabet ortamı doğmuştur. Bu rekabet ortamının artması hem implant kalitesini artırmış hem de implantların hastalar açısından maliyetinin düşmesine sebep olmuştur. Gelişen teknoloji ve cerrahi setlerle implant diş tedavisi, diş çektirmekten daha kolay bir duruma gelmiştir.

Tıp biliminde, özellikle cerrahi dallarda  % 100 başarılı olunur diye bir şey söz konusu olamaz. yalnızca tecrübe sahibi hekimler ile, tıbbi sterilize kurallarına uyarak, doğru teşhis ve iyi bir planlama sonucunda, gerçekleştirilen operasyonlarda bile başarı oranı % 95’dir. İmplant tedavi işlemi de, cerrahi bir işlemdir ve dolayısıyla implant vidası düşme ihtimali olabilir.

İmplant vidası düşmesine sebep olabilecek iki ana durum vardır. Tıbbi başarısızlık ya da hastadan kaynaklı durumdur. Tıbbi başarısızlığın kaynağı, yanlış tanı ve bilgi olarak yeterli olmayan hekim tarafından operasyonun yapılmasıdır. İmplant tedavi işleminde hijyen kurallarına tam olarak uyulmaması gibi sebepler cerrahi müdahalenin başarısını düşürür. Hastadan kaynaklı olan sebeplere bakınca, hasta ağız temizliğine itinalı davranmazsa, sigara kullanırsa, aşırı alkol kullanırsa ve hekiminin tavsiyelerine uymazsa bunun sonucunda, implant vidası düşebilir.

İmplant uygulanan bölgede, implantla çene kemiğinin kaynaması için 3-4 ay gibi bir süre beklenir. Daha sonra implant tedavisine devam edilir. Ancak hekimin tavsiyelerine uyulmadığı, ağız hijyenine özen gösterilmediği ve hasta olan kişinin sigara kullanması gibi sebeplerden implant vidası düşerse, hasta olan kişinin yaşam tarzını değiştirmeden yeniden implant uygulanması doğru olmaz.