İmplant Vidası Takıldıktan Sonra

İmplantVidasıTakıldıktanSonra

İmplant vidası takıldıktan sonra, ağrı ve şişlik oluşmasına engel olmak için buz tatbik edilmesi gerekir. Geceyi ağrısız geçirmek için operasyondan sonra verilen reçeteyi kullanmak yeterli olur. Sıcak ve sert gıdalardan kaçınılır, 1 hafta sonra dikişlerin alınması için randevu verilir. Bu zaman süresince dikişleri korumak amacıyla sert gıdalardan ve dikişlerin açılmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmak gerekir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, iyileşme süreci hastanın durumuna göre değişir. Sinüs lifting yapılıp yapılmadığı, kemik grefti koyulup koyulmadığı, alt ve üst çene olması, kemik kalitesi gibi faktörlere bağlı olarak bir süre beklenir. Bu süre kullanılan implant ve hastanın durumuna göre değişir. Çoğunlukla operasyon sonunda implant ve çene kemiğinin kaynaması için 3 ay gibi bir süre beklenir. Bütün çaba implant ile alveol kemiği arasındaki kaynaşmayı daha sağlama almak için gösterilir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, kemik dokusundaki iyileşme çok zaman isteyen bir durumdur. Bu iyileşme süreci çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Bunun için hastanın yaşı, kemikteki dokunun vitalitesi, travmanın büyüklüğü gibi durumlar bir hayli önemlidir.

Genel olarak düşünmek gerekirse; çok basit bir kırık durumunda dahi iyileşme süresi en az 4 hafta sürede gerçekleşir. Büyük kırıklar ise 6 hafta ile 3 ay arasında kaynamaktadır. İmplant takılan bölge için, implantla kemiğin kaynaması da aynı şekilde zaman almaktadır.

İmplant takılan bölgede, implantın kemiğe kaynaması 4-5 hafta kadar bir zamanda başlar, 8-12 hafta gibi bir zamanda da buradaki kemik olgunlaşır ve iyileşme başlar. Ancak bu iyileşmeden sonra üzerine diş takılacak duruma gelir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, bazı olumlu gelişmelerin olduğu vakalarda implantlar üzerine dişler birkaç gün içerisinde takılabilir. Ama bu durum her hasta için geçerli değildir.

Takılan implantların kemiğe sıkı bir şekilde vidalanması halinde üzerine dişler hemen takılabilir. Ama kemiğin iyileşmeyi sağlamış olması gereklidir. Ancak agresiv yivleri sayesinde sağlanmış olursa ya da kalın olan bir implant, açılan dar yuvaya vidalanmış ise, bu durumda hasta sıkıntı yaşayabilir. Dişleri aceleye getirip de takmak istenildiğinde, implant kemiğe çok sıkı şekilde vidalanırsa bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

İmplantların kemiğe çok sıkı vidalanması sonucunda ödem ve ağrı olabilmektedir.