İmplantı SSK Karşılıyor Mu?

implantı ssk karşılıyor mu

İmplantı SSK karşılıyor mu sorusunun cevabını, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliğinde bulmak mümkündür.

İstanbul Diş Hastanesi Ortodonti Bölüm Başkanı Ayla Demirtaş’a pratiğin nasıl uygulandığı sorulduğunda, hastalara telefon numaraları verdiklerini arama durumunda, SGK indirimli olan bu tedavi için vatandaşlara yardımcı olduklarını açıklamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, diş implantı tedavisini ancak “uygulanmasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

Resmi Gazete’de 25.03.2010 tarihinde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği “Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri fıkrasında şöyle açıklanmaktadır.

“Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı v.s gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ile ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 TL faturalandırılır.” şeklinde geçmektedir.

Açıklamalardan anlaşıldığı gibi, implantı SGK karşılamamaktadır.

Ancak bazı özel şartlarda implantı SGK karşılamaktadır. Özel şartlarda dahi devletin karşıladığı ücret çok az bir ücrettir.

Diş hekimliği hizmeti hususunda SGK özel sektör ile anlaşma yapmadığından dolayı, hiçbir diş hekimliği klinik ve polikliniği Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur muadillerine her hangi bir indirim yapmamaktadır. Sadece hastaların tedavilerinin devlet kurumlarında yapılamadığı durumlarda özel sektöre sevk edilir ise tedavi olmaları mümkün olmaktadır.

İmplantı SGK karşılamak istememesindeki gerekçe, diğer tedavi sistemlerine göre lüks olarak algılanmasıdır.