İmplantı SSK Karşılıyor Mu?

İmplantı SSK Karşılıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, implantı SGK karşılıyor mu sorusunun cevabını, SGK Uygulama tebliğinde bulmak mümkündür.

SGK tebliğine göre, diş implantı SGK, ancak “uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

“25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulaması Tebliğinin Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri başlığı altında yer alan 4.5.1. Diş Tedavileri maddesinin ikinci fıkrasında, Kemik implantların parası ödenmez. Ancak maksillofasiyal travmai kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak, damak yarığı v.b. gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik, diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografi tetkiklerin sağlık kurulu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile, her implant için 90 TL faturalandırılabilir kanunları sayılı olarak geçmektedir.” Söz konusu tebliğ hükmünden de anlaşıldığı gibi implantı, SSK ancak bazı şartlarda karşılıyor. Yukarıda açıklanan özel şartlar dışında, yani normal durumda implantı SGK karşılamıyor.

İmplantı SGK karşılamıyor denilmekle birlikte, tedavi masraflarını devletin karşıladığı bazı durumlarda vardır. Özel durum olarak, bazı şartlar yer almaktadır. Eğer ki hastanın diş kayıplarında diğer tedavi yöntemleri denenmiş ve sonuç alınmamışsa, hastanın mevcut sorunlarını çözmede tek çözüm olarak implant tedavi yöntemi görünüyorsa, implantı SGK karşılamaktadır.