Lazerle İmplant Tedavisi Fiyatları

lazerle implant tedavisi fiyatları

LAZER DESTEKLi iMPLANT

Lazer kullamlarak yapilan implant tedavileri, minimal invaziv yöntem olarak bilinir. Bu yöntem kemik hacminin uygun oldugu her durumda yapilabilir. Lazer destekli implant uygulamas1 oncesinde hastadan çok boyutlu bilgisayarh tomografi istenerek implantm yerleşecegi kemik dokusunun genişlik ve derinliği hakkında gerekli bilgiler elde edilir.

Bu uygulama esnasında diş etinin sadece implant uygulanacak bölgesi lazer kullanılarak açılır. Kemik dokusuna ulaştıktan sonra burada implantın yapımında bir boşluk açılır ve açılan bu boşluğa implant yerleştirilir.

Lazer destekli implant uygulama sonrasında yine lazer biostimulasyon uygulaması yapılarak, tedavi sonrasında olabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlı bir şekilde gerçekleşir.

LAZERLE iMPLANT TEDAVİSİ FiYATLARI

Lazerle implant tedavi fiyatları, markadan markaya çok farklı  olabilmektedir. Birçok implant firması başarılı bir planlama ve tedavi sonrası başarılı sonuçlar vermektedir. Yiizlerce implant firmasını araştırmak  hasta için çok zor bir durumdur. Hasta için lazerle implant tedavi fiyatları ve markasını belirlemek, ancak hekimi ile birlikte karar verilmesi gerekli olan bir durumdur. Hasta için uygun olan alternatifleri muayene esnasında tartışmak daha pratik bir çözüm olacaktir. İmplant satın alınan ve kullanılan bir eşya değil, tedavinin bir parçasıdır.

Lazerle implant tedavisi fiyatları, implantın sahip olduğu teknolojik özelliklere göre farklılaşmaktadir.  Mesela, İsviçre implant diş fiyatlan, yerli implant fiyatlanndan ya da israil implant diş fiyatlanndan daha yüksektir. implant markalannda köklü ve tecrübeli olmak fiyatlara da yansımaktadir. Nobel, straumman ve astra implant fiyatlan, diger markalara göre daha pahalıdır.

Lazerle implant tedavisi fiyatlanm etkileyen faktorler olarak sadece, implant diş fiyati ve implant üstü protez fiyatlan olmayabilir. Kemik durumu daçok önem taşır.Kemiklerin yeterli ve kalitede olmaması durumunda, kemik güçlendirme tedavisi uygulanacaktir. Kemik güçlendirmesi  için  kullanılacak olan greft, membran miktan ve uygulama işlemi de lazerle implant tedavisi fiyatlara ek bir maliyet getirebilir. İmplant yapılacak bölgede, çene kemigi çok yetersiz ise blok kemik transferi de gerekli olabilir.

İmplant tedavi fiyatlanna etki eden diğer onemli unsurda uygulanacak olan cerrahi yöntemdir. Açık cerrahi, kapalı cerrahi, erken yükleme , all on four gibi yöntemler implant tedavisi fiyatlarını etkilemektedir.