Lazer İmplant Diş

Lazer destekli implant diş uygulamaları, kemik hacminin uygun olduğu her durumda yapılabilir. Bu yöntemde ki amaç, yalnızca implant uygulanacak bölgede diş etinin lazerlerden her hangi biri kullanarak açılması işlemidir. Kemik dokusuna ulaşınca kemiğin en sert kısmı olan kompakt bölümüne sadece lazer kullanarak belli bir genişlik ve derinliğe ulaşılır. Sonra implantın çapında tek bir frezle yuvanın açılması sonunda implantın yerleştirilmesi işlemi gerçekleşir.

Lazer destekli implant diş uygulaması yönteminde, sadece implant uygulanan bölgenin bir diş eti ve kemik işlemi yapılır. Hasta olan kişinin operasyon sonrasında, rahatlığı ve konforu en üst seviyede olur. Bu uygulama esnasında kemiğin sert tabakasını delmek için gösterilen gayret, bazı hastalarda titreşim ve ısı olması son derece normal bir durumdur.

Erbium – YSGG lazerlerin kesme tekniği ile her çeşit kemik cerrahi uygulaması, kemik yapısını bozmadan ve hasar vermeden yapılır. Bu tedavinin sonunda kemiğin kaynaması en üst seviyede gerçekleşir.

Lazer destekli implant diş uygulaması sonunda, hasta için yapılan biostimulasyon, ağrıların olmasını önler ve dokunun iyileşmesi hızlı bir şekilde yerine gelir. Hasta için konfor artar ve yaranın iyileşmesi çabuk olarak gerçekleşir.

Lazer destekli implant diş operasyonuna başlamadan önce, hastanın üç boyutlu tomografisi kemik dokusunun derinlik ve genişliği konusunda bilgi verir. Bundan dolayı ameliyat esnasında her hangi bir sürpriz ile karşılaşılmaz ve ameliyat en kısa sürede tamamlanır.

Lazer kullanılarak yapılan implant operasyonu sonunda hasta olan kişinin, ağız yapısında her hangi bir cerrahi işlem yapıldığına dair görüntü olmaz ve kemik seviyesi uygun olduğu takdirde dişsiz olarak geldiği klinikten dişli olarak çıkma şansını bulabilir.

Tek diş eksikliği olduğunda lazer destekli implant diş uygulaması ile kemik durumu uygun ise, hemen implant uygulanır. İmplant üzeri diş, iki saat gibi kısa bir zamanda hastanın geçici dişi de yapıştırılarak hastanın kullanımına imkân sağlar. Kanama ve yara iyileşmesi sorunu olan hastalar için, yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Bu tedavinin en büyük avantajlarından biri de, çok küçük bir bölgeden girildiği için, dikiş atma durumu olmaz ve kanama da en az seviyede olur.

Estetik Diş İmplantı

Dişlerin görünüşündeki problemler insanların sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler. Göze hoş görünen, gülününce ahenk içinde dizilişi olan dişler, insanların yaşamına pozitif etki eder ve kişisel bakımın da önemli belirtisidir. Göz alıcı bir gülümseme, insanların öz güvenini sosyal iletişimini önemli şekilde artırır ve iş ile özel hayatının başarılı olmasını sağlayarak mutlu olmak için zemin hazırlar.

Dişlerin aralarındaki boşluklar, diş dizilişindeki çapraşıklar ya da koyu renkli dişler gibi durumlar insanın gülüşünü olumsuz olarak etkiler. Daha önce yapılan rengi bozulmuş kaplamalar, rengi koyulaşmış dolgular ve diş eti sorunları, insanların hem sağlıklarını hem de estetiği olumsuz olarak etkiler.

Estetik Diş Hekimliği’nde genellikle uygulanan yöntemler lamina porselenler, tam seramik kaplamalar ve porselen dolgulardır.

DENTAL İMPLANT

Dental implantlar titanyumdan üretilen yapay diş kökleridir. İnsan dokusu ile son derece uyumlu olan bu materyal ile çene kemiğinin bütünleşmesi sonucu vücudun bir parçası haline gelir.

Tek diş eksikliklerinde komşu olan sağlam dişlere, her hangi bir işlem yapılmaz ve hiçbir zararı olmaz. Çoklu diş eksikliklerinde de sabit diş yapılmasına imkân sağlar. İmplantın yerleştirilmesi esnasında genel olarak sınırlı uyuşturma uygulanır. Bazı hastalar için de genel anestezi uygulanır. Anestezi altında küçük bir cerrahi operasyon ile çene kemiğine implantlar yerleştirilir. İnsanlar implant operasyonundan hemen sonra normal yaşamlarına devam ederler.

İmplant yerleştirme işleminden sonra, implant işlemlerinin tamamlanması üç ay kadar sürer. Bu sürecin sonunda dişlerin takılması aşamasına geçilir. Dişlerin monte edilmesi ve hastanın estetik istekleri yönünde ki çalışmalar üç ile on gün arasında tamamlanır.

TEK SEANSTA DİŞ ESTETİĞİ

Estetik diş uygulamalarının kısa zamanda yapılmasına imkân veren diş hekimliği teknolojileri vardır. Yaprak porselenler, tam seramik köprüler ve porselen dolgular tek seansta yapılabilmektedir.

Diş ölçüsü hazırlığının sonrasında dijital kamera ile görüntüler bilgisayar ortamına 3D olarak aktarılır. Tedaviyi yapacak olan hekim, yeni diş görünümünü hasta ile beraber 3D ortamında belirlerler. Arkasından yeni dişler cihaz tarafından özel porselen bloklardan kazınarak hazırlanır. Bu şekilde estetik diş tedavilerine günlerce prova için gitme durumu olmaz ve tek seansta işlemler bitirilir.

Estetik diş yapımında uygulanan porselenler metal alt yapı içermezler. Yapıları dişin kendi yapısına yakın olan malzemelerdir. Işık geçirgenliği ile dişe benzer.

Lazerli İmplant Nedir?

İmplant uygulamasında lazer, yumuşak dokuda meydana gelen kanamaların giderilmesi, implant sonrasında ise, yumuşak doku uygulamasında kullanılmaktadır.

Teknoloji günden güne gelişmeye devam ettiği sürece, hasta konforu da ön plana çıkmaya devam ediyor. Hastanın kanaması olmadan, ağrısı olmadan ve dikiş atılmadan yapılan işlemler daha fazla önem kazanmaya başladı. Bundan dolayı lazer destekli implant uygulaması tercih edilmeye başlamıştır.

Lazer destekli implant uygulaması yapılırken, kullanılan lazerler ile yara yeri oluşmaz, implantlar yerleştikten sonra vakit geçirmeden iyileşme başlıkları takılır ve bu şekilde hasta kısa zamanda normal yaşamına devam eder. Uygulama başlamadan önce, ilk olarak hastanın üç boyutlu bilgisayarlı tomografisi istenir. Tomografiden alınan sonuca göre, implantın yerleşeceği bölgenin kemik dokusu hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

Lazer destekli implant tedavisinde, kemik hacmi uygun olursa her alanda kullanılan bir yöntemdir.  Uygulama sırasında sadece diş etinin implant yapılacak bölgesi, lazerler ile açılır. Çene kemiğinin en sert kısmı olan kompakt alanında implantın çapında bir boşluk açılır. Açılan bu boşluğa implant yerleştirilir. Uygulamanın ardından biostimulasyon yapılır. Bu şekilde operasyon sonrasında olabilecek ağrı ortadan kalkar ve doku iyileşmesi hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Lazer destekli implant uygulaması,  3-5 dakika arasında bitirilir. Uygulamanın kısa sürmesi, yapılacak olan işlemin önceden planlanmasında kaynaklanır. Yalnızca implant yerleşecek diş eti üzeri açılır ve implant açılan boşluğa yerleştirilir. Bu da ancak 3-5 dakika sürer.

LAZER DESTEKLİ İMPLANTIN AVANTAJLARI

 • Uygulama süresi çok kısa olur.
 • Çene kemiği dokusu bozulmaz, her hangi bir zarar görmez.
 • İyileşme süreci açık yara yerleri ya da dikiş atılma durumu olmadığı için, çok çabuk bir şekilde gerçekleşir.
 • Uygulama sırasında ya da uygulama sonrasında kanama riski çok düşüktür.
 • Açıkta yara olmadığından dolayı, besinlerin birikmesi söz konusu olmaz. Bundan dolayı tedaviden sonra hasta dişlerini rahat bir şekilde kullanır.

İmplant yapılacak olan kliniklerin mutlaka dental görüntüleme sistemine sahip olması gerekir. İmplant tedavi aşamasında meydana gelebilecek kanamanın önüne geçmek için donanımlarının da yeterli olması gerekir.

Lazer İle Yapılan İmplant Ameliyatı

Lazer kullanılarak yapılan implant ameliyatları, kemik hacminin uygun olduğu her durumda yapılabilir. Yöntemin amacı sadece implant uygulanacak olan bölgede diş etinin Erbium, Diode, Nd-YAG ve Co2 lazerlerden her hangi birini kullanarak açılmasıdır. Kemik bölgesine ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt bölümün de yalnızca Erbium lazer kullanarak belirli bir genişlik ve derinliğe ulaşmak, sonra ise implant çapında tek bir yuva açarak, sonunda implantı yerleştirmek yöntemidir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatında, sadece implant uygulanan bölgenin bir diş eti açılır ve kemik işlemi yapılır. Hasta olan kişinin ameliyattan sonra rahatlığı son derece iyi durumda olur.

Lazer ile yapılan ameliyatlarda, kemiğin sert tabakasını delmek için yapılan uygulama da, bazı zamanlar çene kemiğinde titreşim ve ısı meydana gelir. Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her çeşit kemik cerrahi uygulaması ve implant yapımı kemik yapısını bozmadan hasar vermeden yapılır. Bu durumda ameliyat sonrası kemiğin kaynaması en üst seviyede gerçekleşir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatı esnasında, hastaya lazerler ile yapılan biostimulasyon, tedavinin başlangıcında, ya da cerrahi işlemler sırasında ağrıların oluşmasını önler ve doku iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlar. Hasta için konforu artırır ve yaranın iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlar.

Lazer destekli implant ameliyatına başlamadan önce, hastadan alınan üç boyutlu tomografi sonrasında, implantın yerleşeceği kemik dokusunun derinlik ve genişliği için detaylı bir bilgi verir. Buna göre ameliyat esnasında bir sürpriz ile karşılaşılmaz ve ameliyat kısa sürede bitirilir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatı sonunda, hasta olan kişinin ağzında cerrahi bir işlem yapıldığına dair görüntü oluşmaz, kemik seviyesi uygun olduğu takdirde dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkabilir.

Tek diş eksikliği durumunda, hastanın kemik seviyesi uygun durumda olursa, lazer destekli uygulama ile implant hemen uygulanır. İmplant üzeri diş, iki saat gibi bir zamanda, hastanın geçici dişi de takılarak hastanın kullanması sağlanabilir. Kanama ve yara iyileşmesi sorunu olan hastalarda da yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Bu tedavi ile çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş atma durumu olmaz ve kanama da en az seviyede oluşur.

İmplant En Ucuz

 • 2014- 2015 yılları için geçerli olan Alman implatları 1250 TL
 • 2014- 2015 yılları için geçerli olan Güney Kore implantları 1000 TL’den başlayan fiyatlar ile tedavilerde uygulanmaktadır.

Ülkemizde implant diş fiyatları her yerde değişik olarak uygulanmakta olup, tek diş implant için en ucuz 1000 TL, en yüksek olarak da 2000 TL civarında bir maliyeti olmaktadır.

Türkiye’de her ilde klinikler farklı bir fiyat belirtmekte ve değişik rakamlar ortaya çıkmaktadır.

İmplant diş fiyatlarının çok değişik olmasının çeşitli sebepleri vardır. Cerrahi bir işlem olmasından dolayı, özen gösterilmesi gereken bir işlemdir. Bazı kan testlerinin yapılması, implant öncesi çene kemiğinin kemik seviyesinin ölçülmesi ve ona göre tedavi uygulanması gerekir. İmplantın en ucuz ve en pahalı olması, bu sebeplerden dolayı değişir ve bu durum da fiyatlar üzerinde etkili olur.

İmplant diş fiyatlarının bu kadar pahalı olmasının çok değişik etkenleri vardır. İmplant uygulaması zaman alan bir tedavi şeklidir. İmplant malzemelerinin tamamı ithal malzemedir ve döviz kuruna bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. İmplant masraflarını bazı özel şartlar dışında SGK karşılamaz. İmplant, titanyum ya da zirkonyumdan yapılan basit bir vida olarak düşünülse de, implant üretimi için yüksek bir teknoloji ve teknolojiyi destekleyecek büyük yatırımlara gerek duyulur.

İmplant diş fiyatları gündeme gelince, toplum genel olarak tek bir implant ve tek bir fiyat varmış gibi algılar. Ancak bu doğru değildir. Zira dünyada 100’lerce implant firması üretim yapmaktadır. Bu firmalardan Türkiye’de 300’den fazlasının resmi ya da gayri resmi faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

İmplant sektöründeki gelişmeler ve seri üretim yapmak için elverişli olan cihazlar sayesinde, çok firma piyasada yer edinmiş ve yeni implant firmaları meydana gelmiştir. Böyle bir durum da rekabet ortamını sağlamış, implantı en ucuz şekilde bulma şansını doğurmuştur. Ancak, İmplantı en ucuz maliyetle yaptırmak için sahte implantlardan kaçınmak gerekir.

Ankara ve İstanbul’da Avrupa ülkelerine göre implant diş fiyatları daha ucuzdur. Aynı marka ve kalitede bir implantın, daha ucuz olması sebebi ile Türkiye’ye çok değişik ülkelerden gelen hastalar tedavi yaptırmayı tercih etmektedir.

Diş İmplantı Boyutları

Üç boyutlu implant tedavisi ile sabit dişlere kavuşmak mümkün.

Diş hekimi ve protez uzmanı Y. Doç Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, implantların doku dostu titanyum metalinden üretildiğini ifade ediyor.

“İmplantın amacı eksik olan diş boşluğu bölgelerinde ki bu eksikliği gidermektir. İmplant destekli dişler, doğal dişlerden ayırt edilemeyecek kadar doğal görünebilir. Teknoloji ile beraber implant tedavileri güvenli ve rahat bir hale gelmiştir. İmplant yaptıran bir hastanın dikkat etmesi gereken üç önemli konu vardır. Bu konuları implant yaptırmadan önce iyi incelenmelidir.

1- İmplant tedavisi yapacak hekimin bu tedavi konusunda bilgisinin ve becerisinin olması gerekir. Hekim kendini bu alanda yetiştirmiş olmalı. Düzgün yapılan bir implant bireyi rahat ettirebilir, ancak iyi yapılmamış bir implant kişiye uzun seneler zorluk yaşatır.

2- Diş hekiminiz kullandığı implantın markası ve menşei çok önemlidir. Bireyin implant yaptırmadan önce diş hekimine hangi firmanın implantını ve o firmanın hangi ürününü kullanacağını sorması ve internet ortamında o ürünü araştırması gerekir.

3- Hekimin implant yapılacak vakayı iyi planlaması gerekir. Özellikle ağızda hiç diş olmayan vakalarda planlama çok önemlidir. Günümüzde planlama da üç boyutlu tomografilerden ve özel programlardan yararlanılır.”

Bilgisayar destekli implant yöntemi ile hangi tür implantın, hangi noktaya, hangi açıyla ve hangi derinlikte yerleştirileceği, operasyon öncesinde bilgisayarda üç boyutlu simülasyonlarla tasarlandığını belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dijital ortamda implantların yerleştirildiğini kaydediyor.

İmplantlar yapılmadan önce, üç boyutlu tomografiler ile yüze göre tasarım yapılır. Bu dişler CAD-CAM bilgisayar destekli tasarım teknikleri ile metal desteksiz porselenlerden üretilir. İmplantlar o şablona uygun olarak yapılır ve dişlere takılır. Bu duruma hastanın uygun olup olmadığını anlamak için diş hekiminin detaylı olarak bir inceleme yapması gerekir. Eğer ki hastanın kemik kalitesi uygun değil ise, implantları yaptıktan sonra bir süre beklenmesi ve dişin yapılması gerekli olabilir.

Ağızda çeşitli sebepler ile dişlerini kaybeden kişilerde kemik desteği azalır. Diş çekiminden sonra en azından bir yıl içinde doldurulması gerekir. Dişler belirli bir denge içinde bulunduklarından dolayı, dengenin bozulmaması için zaman kaybetmemek gerekir.

Zirkonyum İmplant Fiyatları

Zirkonyum uzun ömürlü ve dayanıklı olan kristal bir tür maddedir. Zirkonyum kaplama insan vücudu ile uyumlu olan birçok kuvvetli malzemeden üretilen bir kaplama türüdür. 

Temel maddesi olan zirkonyum, yapay eklemler gibi birçok tıbbi uygulamalarda kullanılan güçlü ve dayanıklı olan bir maddedir. Doğal dişlerden ayırt edilemeyecek kadar saydam olan bir görünüme sahiptir. İnsan vücudu zirkonyuma karşı her hangi bir tepki vermez ve yan etki de oluşturmaz. Hastaya zirkonyum kaplamalı tedavi kararı verilince hastanın bir metal alerjisi korkusu olmaz. Metal destekli porselenlere göre daha çok tercih edilirler. Zirkonyum kaplama, diş hekimleri tarafından önerilen ve kullanışlı ve güvenli bir diş kaplama çeşididir.

Zirkonyum kaplama, uzun ömürlü ve görünüm olarak çok iyidir. Dişlerin hasar ya da lekelenme belirtilerini en aza indirmesi yanında fonksiyonlarını da korumak için yardımcı olurlar. Zirkonyum diş yapım süresi üç seansta tamamlanır ve bir hafta içerisinde de işlem gerçekleşir.

ZİRKONYUM DİŞ FİYATLARI

Zirkonyum diş fiyatları, yaşanılan ülkeye değişiklik gösterir. Diş hekimi deneyimi ve çeşitli faktörleri göz önüne aldığımızda, zirkonyum diş fiyatlarının diğer kaplamalar arasında en pahalısı zirkonyum kaplama olduğu da bir gerçektir. Dayanıklı olması, doğal bir görünüm vermesi ve biyo uyumluluk gibi özellikler fiyatlarında yükselmesine sebep olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri fiyatları birim başı olarak 1000 dolar ve İngiltere’de birim başı olarak 600 Euro dolayında bulunmaktadır. Zirkonyum diş fiyatları, ortalama fiyat olup, Türkiye’de fiyatlar çok daha uygundur. Zirkonyum diş fiyatları için sitemizde her hangi bir fiyat vermemiz yasal olmadığı için, her hangi bir fiyat vermemiz doğru olmaz. Zirkonyum diş yaptırmak isteyen hastalar telefon ile fiyatları alabilirler.

ZİRKONYUM DİŞ UYGULAMASI

Tedavi iki aşamadan oluşur.

 • Hazırlık aşaması: Dişlerden ölçü alınır ve durum değerlendirmesi yapılır. Diş hekimi hasta ile prosedürü görüşerek zirkonyum yerleşeceği alanı temizleyerek kaplamanın yerleşeceği alanı hazırlar. Dişin doğal şekil alması için sınırlı uyuşturma ile hizalayıcı maddeyi yerleştirir. Isırmak için özel macun verilir. Bu kaplamanın rehberi olarak kullanılır.
 • Kaplama uydurma aşaması: Hazır edilen diş yüzeye yerleştirilir, pozisyon ve görünümü düzenlenerek zirkonyum diş yapıştırılır. Tekrardan kontrolü yapılır. Sonuç olarak doğal dişler ile son derece uyumlu olacak olan dişler kullanma hazır hale getirilir.

İmplant Tedavisi İyileşme Süreci

İmplant uygulamalarından sonra, implantın kemiğe kaynama süreci olan implant tedavisi iyileşme süreci iki aya kadar düşmüştür. Yalnız bazı zamanlarda implantların belirli bir eğim ile yerleşmesi gereklidir. Böyle durumlarda yapılan dişler o bölgeye biraz geç uyum sağladıkları için tedavi süresi biraz uzamaktadır. Bu şekilde oluşan sorunlara istenmeyen sorunlar denilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için, tedavi planının çok iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Diş implant tedavisi cerrahi işlem ile gerçekleşir. Şayet implant işlemi tek diş için yapılacaksa, bu işlem çok kısa sürer ve 10 dakika ile 40 dakika gibi bir sürede tamamlanır. İmplant tedavisi iyileşme süreci hasta olan kişinin kemik yapısı ve yapılacak olan implantın sayısına göre değişir. İmplant yerleştirildikten sonra, implantın kemiğe kaynaması için 1 ay ile 3 ay kadar bir süre beklemek gerekli olur. İmplantların kemik ile bütünleşmesinin ardından üzerine yerleşecek olan protezler için birkaç seans deneme yapılır. Yaklaşık olarak 4 ay gibi bir sürede hasta olan kişi, kendi doğal dişine en yakın olan bir diş sahibi olur.

İmplant diş tedavisi bir hayli zor ve sabır isteyen bir işlemdir. Bunun için işlemin uzun olması çok doğal bir durumdur. Tedavi için karar alan hastalar, implantın ne kadar süreceğini uygulamanın öncesinde öğrenmeli ve kendini ona göre ayarlamalıdır. İmplant tedavisi  iyileşme süreci, implantın kaç gün süreceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

 • İmplant uygulaması tek diş için yapılacak ise, 30 dakika kadar sürer.
 • İmplant uygulaması birkaç diş için yapılacak ise, diş sayısına bağlı olarak dört ay gibi bir sürede yapılır.
 • İmplant uygulaması oldukça fazla diş için yapılacak ise, azami olarak bir yıl kadar sürer.
 • İmplant uygulaması uzun süre kalıcı olan ve ağrısız gerçekleşen bir işlemdir. Ne kadar süreceğinden çok, ne kadar ömürlü olacaktır, daha çok ona önem vermek gerekir.

İmplant tedavisi esnasında ve implant tedavisi iyileşme sürecinde muhakkak bazı sorunlar olabilir. Zamanın uzun olması dolayısıyla bazı ağrılar olabilir. Ağrı kesiciler ile bu sorunlar giderilir.

Diş İmplantı Beyne Zararları

İmplantlar, ağızdaki eksik olan dişlerin yerine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Bütün dünyada % 98 başarı oranı ile uygulanan bu işlemlerde genel olarak titanyum kullanılır. Bundan dolayı vücutta alerjik bir reaksiyon veya yan etkileri olmaz.

Titanyum yıllardır ortopedi alanında mükemmel bir kemik uyumu olduğu için kullanılır ve bundan dolayı da implant için tercih edilen bir elementtir.  Diş implantları çene kemiği ile bütünleşerek doğal dişlere en yakın olan yapıları meydana getirirler. Bu tedaviyi yanlış uygulamanın ya da ticari hesaplar için yan etkilerin olmasına engel olmak bir hayli zor durumdur. Hastanın ağız içindeki ihtiyacından fazla implant kullanmak bile olumsuz durumlara sebep olur. İmplant sayısının artması ile birlikte, hasta yorulacaktır, maliyet yükselecektir, diş doktoru risk alacaktır ve implant zararına yol açacaktır.

İmplant tedavisinde uygun olan teknik kullanılırsa yan etki olması çok düşük ihtimaldir. İmplant titanyum elementinden üretilir ve titanyum kemik ve doku dostu olan bir elementtir. Bunun haricinde başka madde kullanılmaz. Bu malzemelerin sahtesinin kullanılması veya daha ucuzunun kullanılması durumunda birçok sorun gündeme gelir ve implanta zarar verebilir. Bundan dolayı tedavi için kullanılan implantın markası ve tedaviyi yapacak olan diş hekimi çok önemlidir.

AĞIZ İÇİNDEKİ BAKTERİLERİN SEBEP OLDUĞU ZARARLAR

İmplant yapılan hasta olan kişinin diş eti çekilmesi olursa, diş implantının kökleri açığa çıkabilir. Böyle durumda bölgede bakteriler birikir ve zamanla enfeksiyon gelişmesi olabilir. Bu enfeksiyon ilerlediği zaman çene kemiğindeki implantın zarar görmesi söz konusu olur. Hastaların ağız ve diş bakımını iyi bir şekilde doğal dişler gibi yapmak gerekir.

ENFEKSİYON VE İLTİHAP KAYNAKLI ZARARLAR

Ağız içinde yerleştirilen implantın çevresinde iltihap ve enfeksiyon olabilir. Bu durum genel olarak ağız sağlığına dikkat etmeyen, hijyene önem vermeyen, aşırı sigara içen ve şeker hastalığı olan kişilerde daha çok görülür.

İMPLANTI VÜCUDUN REDDETMESİ

Çok nadir de olsa bağışıklık sisteminin implantı kabul etmemesi gibi bir sorun yaşanabilir. Titanyum alerjisi olan, diş gıcırdatma sorunu olan ve sigara için kişilerde daha çok görülür.

İmplant bazı hastalarda sarı tırnak sendromu denilen denilen rahatsızlığa sebep olabilir. Böyle bir durumda implant zarar görür ve implant çıkarılarak rahatsızlık önlenir.

SGK İmplant Dişi Karşılıyor Mu?

Diş kayıpları olan hastalar diş hekimine başvurdukları sırada karşılarına ilk olarak klasik diş protezi çıkar ve bu tedavi yöntemi çok hastanın başvurduğu bir yöntemdir. Çünkü yapımı kolay ve tedavi süresi de oldukça kısa olur. Bunun yanında daha rahat ve kalıcı olan, estetik bir görünüm sağlayan implant tedavisi vardır. Ülkemizde ve dünyada çok hasta tarafından kullanılmaktadır. Bu tedavinin başarı oranı ve sağlamlığı oldukça fazladır.

Hastalar tarafından en fazla merak edilen konulardan bir tanesi, SGK implant diş masraflarını karşılıyor mu diye sorulur. Özellikle maddi durumu yeterli olmayan hastalar bu konu ile çok ilgilenirler.

SGK implant diş ücretlerini bazı özel durumlar haricinde karşılamamaktadır. Bunun sebebi ise, diş eksikliğinde kullanılan birçok tedavinin SGK tarafından karşılanıyor olmasıdır. SGK yapay diş kökünü, diğer tedavi uygulamalarına göre lüks olarak görmektedir.

SGK implant diş ücretlerini karşılamıyor, ama bazı özel durumlarda karşılamaktadır. Özel olarak adlandırılan bu durumun bazı şartları bulunmaktadır. Şayet hastanın diş eksikliğinde diğer tedavi yöntemleri denenmiş ve sonuç alınmamışsa, hastanın sorunlarını gidermek için tek çözüm implant tedavisi olursa, SGK bu tedavinin ücretlerini ödemektedir. Tedavi masraflarının karşılanabilmesi için, üniversite hastanelerinin cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından alınacak bir rapor bulunmalıdır. Bu alınacak raporda hastanın tedavisinin daha önce diğer protez diş yöntemleri ile yapıldığı ama sonuç alınmadığı yazılmalı ve hastanın tedavisinin kesin olarak implant ile yapılacağı belirtilmelidir.

Şayet daha önce diş protezleri yapılmış ve her hangi bir olumlu sonuç alınmamışsa karamsarlığa düşülmemeli ve bir üniversite hastanesine başvurulması uygun olur. İlgili doktora durum açıklandığı zaman sizi ilgili anabilim dalına yönlendirir ve uygun olması halinde implant uygulaması yapılır. Eğer rapor alabilmek için uygun şartlara sahip olunursa SGK diş implant ücretlerini karşılar. Bu durumda hasta olan kişi, her hangi bir maddi sıkıntı yaşamaz. Şunu bilmekte fayda vardır ki, ilk defa diş tedavisi yaptıracak olan kişiler, implant diş tedavisini tercih ederlerse SGK yardımından yararlanamazlar. Bu durumda bütün masraflar hasta tarafından karşılanır.