Straumann Diş İmplantlarının Özellikleri

straumann diş impantlarının özellikleri

İmplantta başarısızlık, genel olarak kritik erken aşama sürelerinde, implantın yerleştirilmesinden sonra ilk 2 ay gibi bir sürede olmaktadır. Bu durum çene kemiğinin geciken iyileşme sürecinin sonucudur gibi algılanmakta ve erken yükleme gibi bazı yöntemlerin uygulanmasını kısıtlamaktadır. Özellikle kemik seviyesinin düşük olduğu durumlarda kemiklerde güvenliği sağlamak için ihtiyaç duyulan ve gelişen teknolojinin katkısı ile daha da gelişen straumann, implant tedavisinde diş hekimliğine yeni imkanlar sunmuştur.

Yaklaşık on sene önce straumann, implantların iyileşme süresini 12 haftadan 6-8 haftaya kadar indiren, SLA yüzeyini insanlara tanıtmıştı. İki sene önce de piyasaya takdim edilen yeni SLActive yüzey şimdi bu iyileşme süresini daha kısa tutmayı başararak 3-4 haftaya kadar indirmiştir. Bu ürün osseointegrasyonun ilk aşamasında doğrudan hücresel etkileşimi kolaylaştıran kimyasal aktif ve hidrofilik yüzey ile sağlanmaktadır. Erken kemik oluşumu sürecinin başlaması ile birlikte SLActive, genel olarak kullanılan implantların kemik ile bütünleşmesi için oluşan stabilite içindeki unsuru düşürür. SLActive düşük kalitede kemik için osseointegrasyonun sağlanmasında ortaya çıkar ve implant çevresindeki geniş kemik iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlar. Bu faydaları ile birlikte gerçekleşen osseoinregrasyonun avantajları ile beraber yeni tedavi imkânları ve büyük bir güvenirlilik sağlamaktadır.

Dişsiz hastaların tedavisi komple bir yöntem gerektirir. Staraumann, hareketli seçenekler için ise, daha basit bir tedavi yaklaşımı sunar. Dört ya da daha fazla implantla yapılan düz ve eğimli yerleştirilen bir seçenek, daha ileri bir yaklaşım sunmaktadır. Hastaların tercihlerine göre, basit restorasyonlar her zaman uygulanabilir bir durum değildir. Anatomik vaziyetleri uygun değilse dahi, hastalar yüksek konfor ile beraber fonksiyonel estetik ararlar.

Hem yumuşak doku seviyesi, hem de kemik seviyesi implantlar için, straumann önde gelen malzemelerle standart geniş bir yelpaze ve CAD-CAM dayanakları ve her vaka için en iyi sonuç alınan bir kullanım alanı sunar. Kullanım kolaylığı için, hem yumuşak doku seviyesi hem de kemik seviyesi implantlar için tek bir restoratif kite ihtiyaç vardır. Bu tek kitin öğrenmesi, kullanılması kolaydır ve uygun komponent yönetimine izin verir.