1 Günde İmplant

Dört implant tekniği ile hiç dişi olmayan hastalara dört implant yerleştirilip üzerine aynı gün geçici diş protezi sabitlenir. Bu teknik ile hızlı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır ve üç ayda daimi protez takılmaktadır. 

Eksik olan dişler sebebi ile sıkıntı yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili çözümdür. Dental implantlar doğal dişler gibi bir görüntü verir ve doğal dişin görevlerini aynı şekilde yerine getirir. Dört implant tekniği olarak isimlendirilen All On Four, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört tane implant üzerine, aynı gün protez yapılmasını sağlayan bir tekniktir.

All On Four tekniği ile tedavi yapılmasında ilk önce hastanın klinik ve radyolojik kontrolleri yapılır. Bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçümler yapılarak hasta için uygun olan tedavi planlaması yapılır. Bu tedavi işlemi iki aşamadan oluşur. Tedavi günü, planlandığı gibi hastaya dört adet dental implant yerleştirildikten sonra, aynı gün diş protezi implant üstüne monte edilir. Hastanın üç ay sonra ise, daimi protezleri takılır.

ALL ON FOUR KİMLERE UYGULANIR?

All On Four, implant ameliyatına engel olacak her hangi bir hastalığı olmayan, yeterli kemik hacmine sahip olan ve hiç dişi olmayan hastaların tamamına uygulanabilir. Uygulama sonrasında dental implantların üstüne sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Tabi ki bu süre zarfında, implantla çene kemiği ile kaynama süresi olan, üç aylık dönemde iyi bir diyetle beslenilmesi gerekir. Üç aylık süre tamamlanınca, daimi protez takılır ve normal beslenme düzenine geri dönülür.

All On Four, on yıl kadar bir süredir diş hekimliğinde kullanılmaktadır. Bu teknik diş hekimliğinde hasta olan kişilere düşük maliyetli ve hızlı bir tedavi imkânı sağlamaktadır. Üstün teknoloji ve beceri istemesine rağmen, hekimler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmakta ve çok olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İmplantoloji, çeşitli sebepler ile kaybedilmiş olan dişlerin yerine doku dostu materyallar ile implantların çene kemiğine yerleştirilmesi demektir. Son yıllarda implant tedavisinde başarı oranı % 98’lere çıkmıştır. Bu sayede dişlerin, kaybedilen fonksiyonları yeniden kazanılmaktadır.

1 Günde İmplant

Eksik dişler yüzünden zorluk yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili çözümdür. Dental implantlar,doğal dişler gibi bir görüntü verir ve doğal dişlerin fonksiyonlarını yerine getirir.

Dört implant tekniği olarak adlandırılan All On Four, tam dişsiz hastalarda belirli açılar ile yerleşen dört implant üzerine, bir günde implant üzerine geçici diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir tekniktir.

Bir günde implant demek, kliniğe geldiğiniz gün uygulama yapılarak yeni dişle yaşama devam etmek demektir. Bu implant tedavisi, aylarca beklemek zorunda hastalar için ideal çözümdür. Hasta olan kişi bu yöntem ile hiçbir zaman dişsiz beklemek zorunda kalmaz ve aynı gün güzel bir geçici diş ile normal işlerine devam ederler.

Yeni dişlere sahip olmak için 6 ay bekleme durumu olmadan, implant tedavisini gördüğünüz gün implanta takılan geçici diş ile eve dönersiniz. Birkaç ay sonra ise, son işlemler tamamlanır ama hasta klinikten asla dişsiz olarak gönderilmez.

Bir günde implant uygulaması; tek diş implant, birden fazla implant ve bütün ağız implantlarında yapılabilir.

Bir günde implant tedavi uygulamasından, en çok tedavisini zamanında yaptırmayı ihmal edenler, dişleri gevşeyen, dişleri sallanan ve hoş görünmeyen dişlere sahip olan hastalar faydalanır. Bu hastalar uygulama sonrasında ağızdaki çürük ve bakterilerden kurtarır, yeni sahip oldukları geçici dişler ile büyük bir özgüvene kavuşurlar. Tedavi için uygun diğer hastaları da şöyle açıklayabiliriz. Damak protezlerini kullanırken zorluk çekenler, diş hastalıkları yüzünden kemik erimesi olanlar, genetik olarak dişi eksik olanlar ve kaza sonucunda diş kaybı yaşayanlar içinde bir çözüm yoludur.

Bir günde implant tedavisinin faydaları:

  • İmplant destekli diş uygulamasını 6-12 ay gibi zamandan bir güne inme durumu olur.
  • Yayınlanmış olan bilimsel yöntemler ile çok benzer başarı durumunu gösterir.
  • İyileşmekte olan diş eti üzerinde sıkıntı yapan protez damaklardan kurtarılır.
  • Uygulama sonunda hasta olan kişiler hiçbir şikâyette bulunmazlar.
  • Hasta olan kişi yeni gülüşüyle kendine yeni bir özgüven kazanır.
  • Hastalar çiğneme kalitelerinde, rahatlama ve güven konusunda iyileşmeler olduğunu görürler.