İmplant 2. Aşama

İmplant diş tedavi öncesinde, dişlerin nasıl olacağı işin başında hastaya anlatılır. İmplantlar çıkartılıp iptal edilebilen uygulamalar olmadığından dolayı sürprize olmasına fırsat verilmez. Dişler bittiğinde nasıl duracağına ait görüntüler bilgisayardan alınabilir.

İmplant diş tedavisinde, iki yöntem ile yerleştirme yapılır.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Hemen yükleme, dişin çekilmesinden sonra, beklemeden implantların yerleşmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinin akabinde 1 ile 3 ay arasında beklenir. Sonrasında diş implanta monte edilir. Bunu beklemekteki amaç ise, çene kemiği ile implantın kaynamasını beklemektir.

İmplant tedavisine başlamadan önce, ilk olarak hastanın ağız hijyeni yapılır. İmplant uygulamasının çeşitli aşamaları vardır. Ancak tedavi en temelinde iki aşamadan oluşur. Tedavinin ilk aşaması, cerrahi bir müdahale olan implantı çene kemiğine yerleştirme işlemidir. İmplantlar çeneye yerleştikten sonra, kemik ile implantın kaynaması için 1 ile 3 ay kadar olan bekleme sürecine geçilir. Kemikleşme gerçekleşince, İmplantta 2. aşamaya geçilir.

  1. aşama da, üst yapılarla çalışılır. Üst yapılar titanyum implantın üzerine gelen porselen veya zirkonyumdan yapılan takma dişlerdir.

İMPLANT TEDAVİ AŞAMALARI

  • İlk muayene: Hastanın implant uygulamasına uygunluğu değerlendirilir. İmplantlar, çeşitli sağlık sorunları dışında tek diş kaybı ve bütün dişlerin kaybı durumunda uygulanan bir tedavi şeklidir. Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı olan hastalar ve kan pıhtılaşma sorunu olan hastalara tavsiye edilmez.
  • Çene kemiğinin uygunluk durumu: İmplantın 2. aşamasında hastanın genel muayenesi yapılır. Panoramik bir röntgen çekilir. Bu şekilde çene kemiğinin durumuna bakılır. İmplantın yapılacağı alandaki kemik yoğunluğu ölçülür. Kemik yoğunluğu tedavi yapmaya uygun olmazsa, kemik grefti uygulanır. Bundan sonra bölgenin kemikleşmesi için beklenir. İmplantın 2. aşamasında kemikleşme beklenirken, diş hekimi uygulanacak olan implantları seçer.
  • İmplantın uygulanması: İmplantın 2. aşamasından sonra uygulanma aşamasına geçilir. İmplantların takılma süresi ortalama olarak 15-40 dakika arasında tamamlanır. İlk olarak dişetinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ebatlarına göre çene kemiğinde delik açılır. İmplant oraya monte edilir. Üstteki uygulamaların yapılması için çene kemiği ile implantın bütünleşmesi beklenir. Bu bekleme süresi ortalama olarak 1 ay ile 3 ay gibi bir süredir.

Diş İmplantının Aşamaları

İmplant tedavisinin birçok ara aşaması vardır. Tedavinin ilk bölümü cerrahi operasyonla implantın çene kemiğine yerleştirme işlemidir.

Titanyum implant çene kemiğine yerleştikten sonra kemikleşme oluşması için 3 ay gibi bir süre beklemek gereklidir. Bekleme süresi dolduktan sonra üst yapılara geçilir. Üst yapılar titanyum implantın üstüne gelen porselen ya da zirkonyum’dan yapılmış olan protez dişlerdir. Titanyum implantın üzerine vidalama veya yapıştırma metodu ile yapılan provalardan sonra protez diş konularak implant tedavisi bitirilir.

İLK MUAYENE

İmplantlar bazı sağlık sorunları haricinde, tek diş eksikliği, birden fazla diş ve bütün dişlerin eksikliği olan durumlarda implant tedavisi için başvuru yapılır.

İMPLANT TEDAVİSİNE ENGEL OLAN SAĞLIK DURUMLARI

Sigara kullanmak, ağız içerisindeki dokularda bakteri plağına zemin hazırlar, iltihap riskini artırır. Sigara içmek implantın kemikle birleşmesini olumsuz yönde etkileyerek, yaranın iyileşmesini geciktirir ve kanlanmayı azaltır. Bu durumda olan hastalara diş hekimi müsaade ederse implant öncesi ve sonrasında sigara kullanımı azaltılarak implant yapılmaktadır.

Kontrol altında olmayan diyabet hastaları için implantın risk ihtimali yüksektir. Şeker hastalarının doku iyileşmesi yavaş olduğundan iltihap riski de yüksektir. Şeker oranı kontrol altında olan hastalara implant yapılmaktadır.

Kalp rahatsızlığı olanların ise doktor ile konsültasyona gidildikten sonra implant uygulaması yapılmalıdır.

Hiper tansiyonu olan hastalar için stres ve ağrı gibi durumda aşırı tepki söz konusu olabilir. Hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan kan basıncı kontrolü yapılmalıdır.

Ayrıca kan pıhtılaşma hastalığı olanlar için implant yapılmaz.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

Bu aşama da hasta olan kişinin genel kontrolü yapılır. Panaromik röntgeni çekilir ve çene kemiğinin durumuna bakılır. İmplant yapılacak olan bölgenin kemik yoğunluğu ölçülür. İmplant için kemik yoğunluğu uygun değil ise kemik takviyesi yapılarak bu bölgenin kemikleşmesi sonucu beklenir.

İMPLANTIN YAPILMASI

İmplantın ortalama yapılma süresi 20 dakika dolayındadır. Dişetinde açılan kesiyle kemiğe ulaşılır. İmplant ölçüsüne göre, çene kemiğini delip implant vidalanır. İmplantın çene kemiğine kaynaması gerekir. Bu süre 3 ay kadar sürmektedir.

Çene kemiğine kaynayan titanyum implantın üzerine protez dişler vidalanarak ya da yapıştırılarak oturtulur. Böylece yeni dişler kullanılmaya hazır duruma gelir.