İmplant Aşamaları

İmplant diş uygulaması öncesinde, dişlerin nasıl olacağı en başından hastaya anlatılır. İmplantlar çıkarılıp iptal edilen uygulamalar olmadığı için sürprize yer olmaz. Dişler tamamlandığında nasıl duracağını hasta olan kişi bilir.

İmplant diş uygulamasında implantların yerleştirilmesi iki yöntemle yapılabilmektedir.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Dişin çekilmesinden sonra beklemeden implantın yerleştirilmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinden sonra bir ya da üç ay arasında bekledikten sonra implant dişin yerleştirilmesidir. Bekleme sürecindeki amaç, implantın çene kemiğine kaynamasıdır.

İLK MUAYENE

İmplant tedavisinin 1. aşamasında, hasta olan kişinin implant uygulaması için uygun olup olmadığı araştırılır. İmplantlar, tek diş kaybı ve çok sayıda diş kayıplarında, sağlık sorunları olmadığı takdirde uygulanan bir tedavi şeklidir.

İmplant tedavisinin yapılamayacağı hastalar şunlardır; Kontrol edilemeyen şeker hastalığı olanlar, kalp hastası olanlar, yüksek tansiyon hastaları, yüksek tansiyon hastaları ve çok sigara içen kişilere yapılacak kontroller sonunda karar verilir.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

İmplant tedavisinin 2. aşamasında, hasta olan kişinin genel muayenesi yapılır. Panoramik röntgen filmi istenir. Bu şekilde çene kemiğinin ne durumda olduğuna bakılır. İmplantın yapılacağı bölgenin kemik yoğunluğuna bakılır ve kemik yoğunluğu implant tedavisi uygunsa hemen tedaviye başlanır. Şayet kemik yoğunluğu uygun değilse, kemik grefti uygulanır. Bu yapılan işlem ile bölgenin kemikleşmesi için beklenir.

İMPLANTIN UYGULANMASI

İmplant uygulamasının bu aşamasında, implantların monte edilmesi yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir. İlk olarak diş etinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ölçülerine göre çene kemiğine bir delik açılır. İmplant o boşluğa monte edilir. Üst yapıların yapılması için implantın çene kemiği ile kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu süre yaklaşık olarak bir ile üç ay arasında bir süredir.

PROTEZLERİN HAZIRLANMASI

İmplant tedavisinin bu aşamasında, implantların uygulanması ve kemik ile kaynamasından sonra protezler hazırlanır. Ağız içinden ölçü alınır. Renk seçimine karar verilir. Sonra hastanın gerçek dişine uygun ve estetik bir şekilde protezler hazırlanır. Bu protezler ağızda denenir ve ardından son rötuşlar yapılır.

ÜST YAPILARIN TAKILMASI

İmplant tedavisinin, son aşamasında titanyumdan üretilen ve kemiğe kaynayan implantın üstüne porselen veya zirkonyumdan üretilen kaplamalar takılır.

Diş İmplantı Kaç Günde Yapılır

İmplant’ların uygulanmasından sonra dişin kemiğe kaynaşma, implant iyileşme süresi iki aya kadar inmiştir. Bazen implant’ların belli bir eğimle yerleştirilmesi ile yapılan dişler o bölgeye biraz geç uyum sağladığı zaman, buna bağlı olarak tedavi süresi uzayabilir. Bu sorunlara istenmeyen sorun denir. Bu soruna maruz kalmamak için tedaviyi çok iyi planlamak gerekmektedir.

Diş implant tedavisi cerrahi işlem ile yapılır. Tek diş için implant tedavisi yapılacaksa, bu işlem 10 dakika ile 40 dakika arasında değişir. İmplant iyileşme süresi hastanın kemik yapısı ile yapılacak olan implant sayısına göre değişir. İmplant’tan sonra, implant ile kemiğin bütünleşmesi bir ay ile üç ay arasında değişiklik göstermektedir. İmplant’lar kemiğe kaynadıktan sonra, üzerine yerleştirilecek protezler birkaç seans sonunda gerçekleşir. Toplam olarak, dört ay gibi bir zaman içerisinde hasta olan kişi, doğal bir diş görünüşüne yakın diş sahibi olur.

İMPLANT KAÇ GÜN SÜRER

İmplant diş tedavisi yapı itibarı ile zor olan bir iştir. İşin zor olması nedeni ile sürenin uzun olması da doğaldır. İmplant iyileşme süresi ve implant kaç günde yapılır diye sorulacak olursa, bunun yapılacak olan tedavi ile doğru orantılı olduğu bilinmelidir.

*İmplant yapımı, birkaç diş için gerçekleştirilecek ise muhakkak daha kısa zaman alacaktır.

*İmplant operasyonu kalıcı ve ağrısız bir iştir. Diş implantı kaç günde yapılır diye sorulduğu gibi, ömür boyu kullanılacağı da düşünülmelidir.

* Tek diş için implant kaç günde yapılır, sorusuna verilecek cevap ise 30 dakika kadardır.

* İmplant yapılacak olan bölge fazla diş sayısı içeriyorsa maksimum bir yıl kadar sürer.

İmplant tedavisi esnasında bazı sorunlar olması doğal bir durumdur. implant dişin kaç gün de yapılacağı, implantın oluşumu sürecinde oluşabilecek sorunların giderilmesine bağlıdır.

İmplant tedavi işlemine, ilk olarak diş minesine vida yerleştirme işlemi yapılır. Bunun arkasından damak bir süre rahat bırakılır ve sonra diş yerleştirme işlemi başlar. Bu işlem yapılacak diş sayısına göre değişmekle birlikte, ortalama olarak bir hafta kadar zaman alır. İmplant diş yapımı, diğer diş yapımlarına göre çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir.