Diş İmplantı Yapan Devlet Hastaneleri

Günümüzde implant diş tedavisi, oldukça yaygın bir alana sahip olmuştur. Dişlerin tıpkı aynısı gibi diş kökü olarak uygulanan bu tedavi ile çok besin maddesini tüketmek mümkün olmaktadır.

Diş ekme işlemi ile diş kökleri yapay bir şekilde ekilir. Ağız yapısına uygun olarak implant çeşitlerinden en uygun olanı seçilir ve rahat bir şekilde uygulanır. İmplant tedavi yöntemi diğer uygulamalara göre daha güvenli bir sistem ile hareket eder. Tedavi olmak için dikkatli olmak gerekmektedir. Sağlıklı bir kemik yapısına sahip olan kişiler için implant uygulanması çok doğru bir karar olur. Fakat çene yapısı ile kemikler yeterli seviyede değilse, ileri zamanlarda sorun yaşamamak için bu tedavi sistemine başlanılmamalıdır. Çünkü öncelik ağız içindeki diş sağlığını korumak olmalıdır. Bu durumları bilerek implant tedavisine karar verilmelidir.

Diş implantı yapan devlet hastaneleri sayısı bir hayli fazladır. Tabi ki bu tedavi yöntemi oldukça zahmetli ve aynı zamanda yüksek maliyetli bir işlemdir. Diş implantı tedavisi Devlet hastanelerinde geçtiğimiz yıllarda yapılmazdı. Ancak günümüzde bir hayli yaygınlaşan diş implant tedavisi artık devlet hastanelerinde ve devlet üniversite hastanelerinde de Sosyal Güvenlik Kurumunun yardımı ile uygulamaya başlamışlardır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapılacak olan diş implant tedavileri için belli şartların oluşması durumunda masrafın bir kısmını karşılayacağını açıklamıştı. Bundan dolayı artık bu tedavi yöntemi devlet hastanelerinde de uygulanmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ancak belli şartlar karşılığında bir miktar masrafı karşılamaktadır. Bundan dolayı diş implantı yapan devlet hastanelerinde fiyatlar ve şartlar iyi bir şekilde araştırılıp ona göre hareket etmekte yarar vardır. Çünkü bu tedavi sisteminin maliyeti bir hayli yüksektir.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastaneler arasında ilk diş implantı yapan Manavgat devlet hastanesinde, bir hastaya implant tedavisi yapılmıştır.

Manavgat ADSM’ de implant uygulamasına başlanması dolayısıyla açıklama yapan AKHB Genel Sekreteri Prof. Dr.Necat Yılmaz, implant tedavisinin kamuda az sayıda şehirde yapıldığını belirterek, “AKHB Genel Sekreterliği olarak 2015 yılından itibaren bu hizmeti Antalya’ya kazandırabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bu çalışmalar çerçevesinde gerekli malzemelerin teminini yaparak Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde implant uygulamasını başlatmış bulunmaktayız.” şeklinde açıklama da bulunmuştur.

Diş İmplantını Devlet Ödüyor Mu

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant diş tedavi masrafları ödeniyor mu sorusunun cevabını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bulmak mümkün.

İstanbul Diş Hastanesi Ortodonti Bölüm Başkanı Ayla Demir Taş’a pratiğin nasıl uygulandığı sorulduğunda kendilerine telefon numarası verdiklerini arama durumunda, SGK indirimli olan bu tedavi için vatandaşlara yardımcı olduklarının açıklamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, diş implantı tedavisini ancak “ uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

Resmi Gazete’de 25.03.2010 tarihinde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği “ Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri fıkrasında şöyle açıklanmıştır.

“Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı v.s gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 TL faturalandırılır, olarak geçmektedir.

Yukarıda ki açıklamalardan anlaşıldığı gib; SGK, implant diş tedavisini ancak belli şartlarda karşılıyor. Özel şartlar dışında implant masrafları SGK tarafından karşılanmaz.

Diş hekimliği hizmeti hususunda SGK özel sektör ile anlaşma yapmadığından dolayı, hiçbir diş hekimliği kliniği veya polikliniği Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur muadillerine her hangi bir indirim yapılmamaktadır. Sadece hastaların tedavilerinin devlet kurumlarında yapılamadığı durumlarda özel sektöre sevk edilir ise tedavi olmaları mümkün olmaktadır.