İmplantı SSK Karşılıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, implantı SGK karşılıyor mu sorusunun cevabını, SGK Uygulama tebliğinde bulmak mümkündür.

SGK tebliğine göre, diş implantı SGK, ancak “uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

“25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulaması Tebliğinin Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri başlığı altında yer alan 4.5.1. Diş Tedavileri maddesinin ikinci fıkrasında, Kemik implantların parası ödenmez. Ancak maksillofasiyal travmai kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak, damak yarığı v.b. gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik, diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografi tetkiklerin sağlık kurulu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 listesinde yer alan kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile, her implant için 90 TL faturalandırılabilir kanunları sayılı olarak geçmektedir.” Söz konusu tebliğ hükmünden de anlaşıldığı gibi implantı, SSK ancak bazı şartlarda karşılıyor. Yukarıda açıklanan özel şartlar dışında, yani normal durumda implantı SGK karşılamıyor.

İmplantı SGK karşılamıyor denilmekle birlikte, tedavi masraflarını devletin karşıladığı bazı durumlarda vardır. Özel durum olarak, bazı şartlar yer almaktadır. Eğer ki hastanın diş kayıplarında diğer tedavi yöntemleri denenmiş ve sonuç alınmamışsa, hastanın mevcut sorunlarını çözmede tek çözüm olarak implant tedavi yöntemi görünüyorsa, implantı SGK karşılamaktadır.

SGK İmplant Tedavisini Karşılıyor Mu?

Diş eksikliği olan kişilerin bu sorunlarını çözmek için başvurdukları diş hekimleri, onların durumuna göre birkaç tedavi yöntemini anlattıktan sonra, büyük ihtimal ile implant diş tedavisini tavsiye edecektir. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte tıp dünyasında büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler hasta olan kişileri sevindirmektedir. Çünkü her tedaviyi kabul etmeyecek olan kişilerin önlerinde değişik yöntemlerin olması oldukça sevindirici bir durumdur.

Diş kayıplarında diş hekimine başvurduğunuzda, karşınıza ilk olarak klasik diş protezi yöntemi çıkacaktır. Çok insanın başvurduğu bir tedavi yöntemidir. Çünkü bunların yapılması kolay ve tedavide sonuca ulaşma süreleri bir hayli kısadır.

Günümüzde gün geçtikçe yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan implantların, başarı oranları ve sağlamlık durumları çok iyidir. Diş hekimleri tedavi yöntemlerini açıklarken hasta da, bunların kendisine maliyetini hesaplar. SGK implant tedavisini karşılıyor mu diye soracaktır. Maddi durumları çok iyi olmayan hastalar bu durumdan mutlaka etkilenir.

SGK,implant tedavi ücretlerini bazı özel durumların dışında karşılamıyor. Bunun sebebi olarak da, diş kayıplarında kullanılan birçok tedavinin SGK tarafından karşılanması ve implant tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine göre lüks olduğu şeklinde algılanmasıdır.

SGK implant tedavi ücretlerinin tamamını karşılamıyor ama bazı şartlarda bir kısım masrafları karşılamaktadır. Eğer ki hastanın diş kayıplarında diğer tedavi yöntemleri uygulanmış ancak bir sonuç alınmamışsa, hastanın mevcut olan sorunlarının giderilmesi adına tek çözüm olarak implant görünüyorsa, SGK implant tedavisinin ücretini karşılamaktadır. Tedavi masraflarının karşılanabilmesi için, üniversite hastanelerinin cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından alınabilecek bir rapor bulunmalıdır. Bu raporda hastanın tedavisinin daha önce diğer protez diş yöntemleriyle yapıldığı, ancak olumlu sonuç alınamadığı yazılmalı ve hastanın tedavisinin kesin olarak implant tedavisiyle yapılacağı belirtilmelidir. Diş Hekimliği Ana Bilim dalında görev yapan uzman hekimlerin, sağlık raporunda imzalarının olması gerekir.

Diş protezlerini geçmiş yıllarda yaptırmış olup, şimdi implant yaptırmak isteyen hastaların SGK implant tedavisi masraflarını karşılaması için izleyecekleri yöntem bir üniversite hastanesine başvurmalarıdır. Şayet implant uygulaması yapılacaksa, hastanenin bir sağlık raporu vermesi gerekir. Alınacak bu rapor SGK şartlarına uyuyorsa, masraflar karşılanmaktadır. Ancak devletin verdiği ücret, çok az bir ücrettir. Hasta olan kişi yine de belli bir ücret ödemek zorunda kalacaktır.