İmplant En Ucuz

  • 2014- 2015 yılları için geçerli olan Alman implatları 1250 TL
  • 2014- 2015 yılları için geçerli olan Güney Kore implantları 1000 TL’den başlayan fiyatlar ile tedavilerde uygulanmaktadır.

Ülkemizde implant diş fiyatları her yerde değişik olarak uygulanmakta olup, tek diş implant için en ucuz 1000 TL, en yüksek olarak da 2000 TL civarında bir maliyeti olmaktadır.

Türkiye’de her ilde klinikler farklı bir fiyat belirtmekte ve değişik rakamlar ortaya çıkmaktadır.

İmplant diş fiyatlarının çok değişik olmasının çeşitli sebepleri vardır. Cerrahi bir işlem olmasından dolayı, özen gösterilmesi gereken bir işlemdir. Bazı kan testlerinin yapılması, implant öncesi çene kemiğinin kemik seviyesinin ölçülmesi ve ona göre tedavi uygulanması gerekir. İmplantın en ucuz ve en pahalı olması, bu sebeplerden dolayı değişir ve bu durum da fiyatlar üzerinde etkili olur.

İmplant diş fiyatlarının bu kadar pahalı olmasının çok değişik etkenleri vardır. İmplant uygulaması zaman alan bir tedavi şeklidir. İmplant malzemelerinin tamamı ithal malzemedir ve döviz kuruna bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. İmplant masraflarını bazı özel şartlar dışında SGK karşılamaz. İmplant, titanyum ya da zirkonyumdan yapılan basit bir vida olarak düşünülse de, implant üretimi için yüksek bir teknoloji ve teknolojiyi destekleyecek büyük yatırımlara gerek duyulur.

İmplant diş fiyatları gündeme gelince, toplum genel olarak tek bir implant ve tek bir fiyat varmış gibi algılar. Ancak bu doğru değildir. Zira dünyada 100’lerce implant firması üretim yapmaktadır. Bu firmalardan Türkiye’de 300’den fazlasının resmi ya da gayri resmi faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

İmplant sektöründeki gelişmeler ve seri üretim yapmak için elverişli olan cihazlar sayesinde, çok firma piyasada yer edinmiş ve yeni implant firmaları meydana gelmiştir. Böyle bir durum da rekabet ortamını sağlamış, implantı en ucuz şekilde bulma şansını doğurmuştur. Ancak, İmplantı en ucuz maliyetle yaptırmak için sahte implantlardan kaçınmak gerekir.

Ankara ve İstanbul’da Avrupa ülkelerine göre implant diş fiyatları daha ucuzdur. Aynı marka ve kalitede bir implantın, daha ucuz olması sebebi ile Türkiye’ye çok değişik ülkelerden gelen hastalar tedavi yaptırmayı tercih etmektedir.

En Ucuz İmplant Nerede Yapılıyor?

 

İmplant tedavisi konusunda en çok sorulan soruların başında, en ucuz implant nerede yapılır sorusu gelir. Mal ve hizmeti en ucuza almak tüketicinin en doğal hakkıdır. Ancak implant fiyatları sadece implant üretim fiyatıyla olmamakta, buna etki eden çok değişik faktörler bulunmaktadır.

İMPLANT FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Diş hekimliği, aynı zamanda bir serbest meslek ve hizmet sektörü alanı olduğu için, her diş hekimi ya da uzman diş hekimi kendi uygulayacağı diş tedavi fiyatlarını, hizmet sektörü fiyatlamasına göre genel kriterler uyarınca belirler.

İMPLANT MARKASI

İmplant markaları, maliyetlerini de dikkate alarak, fiyat belirleme kriterleri çerçevesinde fiyatlarını belirler, implant markaları fiyatlarını belirlerken, implantın nerede üretildiği, Ar-Ge için harcanan para, üretimde kullanılacak maliyeti, servis ağı ve ürünlerin servis alanında başarısı ve bunun için yaptığı istihdamın maliyeti gibi hususları dikkate alarak fiyatlama yaparlar. İmplantın fiyatı, implant tedavisinin ücretine doğrudan yansır.

İleri teknoloji kullanan, uzun dönem vaka takipleri ve bilimsel çalışmaları yayınlayan, geçmiş dönem deneyimlerini yeni ürünlerine yansıtan belli firmalar ile menşei bile tespit edilemeyen yerlerde üretilen ve başarılı markaların implantlarını kopyalayan, servis ağı yetersiz olan ve Türkiye’de kalmaları şüpheli olan implantlar arasında ciddi fiyat farkları vardır. En ucuz implant üreticileri de bu firmalar arasında yer alırlar.

ÇENE KEMİĞİNİN YAPISI

Hastaların çene ve kemik yapısının durumuna göre açılı veya özel implant kullanımı, ya da özel aboutment seçimi implant tedavi giderini artırır. Hastaların estetik tercihleri sebebi ile özel yapılan aboutment ve zirkonyum aboutment kullanmak implant fiyatlarını artırır.

Diş, çene kemiğini bir arda tutan önemli bir yapıdır. İmplant yapılacak bölgede kemik yapısı, kemiğin boyutu ve seviyesi yetersiz olursa yapay kemik tozu kullanılır. Yurt dışından ithal edilen greft ve benzeri malzemeler pahalı olup, implant tedavi fiyatını artırır.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde, implant tedavilerinin ücretleri Avrupa ülkelerine göre daha ucuzdur. Aynı marka ve kalitede ki bir implantın, en ucuz implant olarak, Ankara, İstanbul gibi illerimizde yapılması, dış ülkelerden çok sayıda yabancının diş tedavisi için ülkemize gelmesine sebep olmuştur.

En ucuz implant Ankara’da yapılmaktadır dersek yanlış olmaz galiba.

Ucuz Diş İmplant Fiyatları

Diş tedavisi ve ağız sağlığının korunması endişesini ortadan kaldıracak teknolojik yeniliklerle hayatımıza giren implant, fiyat konusunda da dikkat çekmektedir. Diğer uygulama yöntemlerine göre, biraz daha pahalı olan bu uygulamanın asıl kaynağı titanyum madenidir.

Yeryüzünde az bulunan bir maden olan titanyum, ağız sağlığına her hangi bir tehdit oluşturmaz. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, ağız sağlığı için en uygun maddenin titanyum olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Diş tedavisi konusunda hassasiyet gösterenler, kurumsal bir şekilde hizmet yapan sağlık kuruluşlarını tercih etmektedir. Hastane statüsünde hizmet eden bu kuruluşlar, hasta beklentilerine uygun kapasiteleri ile dikkat çekiyor.

Diş sağlığı açısından ucuz diş implant fiyatları hakkında araştırma yapmak son derece normaldir. Bununla beraber diş ve ağız sağlığı hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır.

Özellikle 2016 yılında meydana gelen döviz fiyatlarında ki artışlar diş implant fiyatlarını da belli bir oranda artırmıştır. İmplant diş yaptırmayı düşünen hastalar öncelikli olarak, implant tedavisinin kendileri için uygun olup olmadığını diş hekimlerinden öğrenmelidir. Ucuz diş implant fiyatları 2016 yılında 1000 TL’den başlamaktaydı. Fiyatlar implant markasına göre değişiklik göstermektedir.

Diş implant fiyatlarının ucuz olup olmadığını araştırırken bazı detayları dikkate almalıyız.

  • Kullanılacak marka ve malzemenin laboratuar ve klinik test sonuçları var mı?
  • Ürünün garantisi var mı?
  • Uluslar arası geçerli olan, kalite belgesine sahip mi?
  • Uygulamayı yapacak olan diş hekimi aynı malzemeyi daha önce hastalarının tedavisinde kullanmış mı? Yoksa siz o implant ürününün kullanılacağı ilk hastamısınız?
  • İmplantın iyileşme süresi ve doku uyumu konularında olumlu bildirimler veya raporlar sunabilir mi?

Diş implant fiyatlarının 2017 yılında da döviz fiyatlarına bağlı olarak artabileceği düşünülmektedir. Vidalı diş uygulaması kullanılan yöntemler arasında, en iyi ve en faydalı tedavi şeklidir. Bundan dolayı, diş kayıpları olduğunda ilk olarak düşünülecek yöntemlerden biridir. İmplant uygulamasının gerçekleşmesi için, birkaç kere diş hekimine gitmek gerekir. Bu çalışmalar sonunda, aynı doğal dişler gibi, yapay diş sahibi olarak normal yaşama dönülür.

Ucuz diş implant fiyatlarını öğrenmek için, en yakın diş kliniğine müracaat edilmeli, ya da internet sitelerinden kliniklerle irtibat sağlayıp, bilgi almak mümkündür.

En Ucuz İmplant Diş Fiyatları

Kliniklerde NANO-teknoloji ile üretimi yapılan Alman malı (nanoplant HÖCHST implant)

  • 2014- 2015 yılları için geçerli olan Alman implantları 1250 TL
  • 2014-2015 yılları için geçerli olan Güney Kore implantları 1000 TL den başlayan fiyatlarla tedavilerde uygulanmaktadır.

Ülkemizde implant diş fiyatları her yerde değişik olarak uygulanmakta olup, tek diş için en az 1000 TL, en yüksek de 2000 TL civarında bir maliyeti vardır.

Türkiye’de her ilin klinikleri farklı bir fiyat belirtmekte ve değişik rakamlar bildirmekteler.

İmplant diş fiyatlarının bu kadar pahalı olmasının çeşitli sebepleri vardır. Cerrahi bir işlem olduğundan, özen gösterilmesi gereken bir uygulamadır. Bazı kan testlerinin yapılması, implant öncesi çene kemiğindeki kemik durumunun incelenip, ona göre tedavi uygulanması gerekir. İmplant diş fiyatları bu nedenlerden dolayı artmakta ve bu durumda fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Yapılacak olan tedavinin ön hazırlık durumu vardır. implant tedavisi zaman alan bir tedavi şeklidir. İmplant yapılmasında kullanılan malzemelerin hemen hepsi ithal olup, döviz kuruna bağımlı ve pahalı olan malzemelerdir. İmplant masraflarını, bazı özel durumlar dışında Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamamaktadır.

İmplant, titanyumdan ya da zirkonyumdan yapılmış basit bir diş vidası gibi düşünülse de, implant üretimi; yüksek bir teknoloji ve bu teknolojiyi sağlayacak büyük yatırımları gerektirir.

İmplant diş fiyatları gündeme geldiğinde, toplum büyük çoğunlukla tek bir implant ve tek bir bir fiyat olarak algılar. Fakat bu algı doğru değildir. Zira dünyada 1000 üzerinde firmanın dental implant üretimi yaptığı bilinmektedir. Bu firmalardan resmi ya da gayri resmi olarak 300 kadarının Türkiye’de faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

İmplant teknolojisindeki gelişmeler ve seri üretim için elverişli olan cihazlar sayesinde, birçok firma piyasada yer bulmuş ve yeni implant markaları meydana gelmiştir. Bu durum rekabet ortamını sağladığından, implant diş fiyatları geçmiş yıllara göre daha ucuzdur.

İmplant diş fiyatları, Ankara ve İstanbul’da Avrupa ülkelerine göre daha ucuzdur. Aynı marka ve kalitede bir implantın, Türkiye’de daha ucuza yapılmasından dolayı çok değişik ülkelerden hasta ülkemizde tedavi yaptırmayı tercih etmektedir.