İmplant Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bir günde hem implant, hem de protez takılması mümkün. Dört implant tekniği ile hiç dişi olmayan hastalara dört implant yerleştirilip üzerine aynı gün geçici diş protezi yapılmaktadır. Hızlı ve başarılı sonuç veren bu sistem ile üç ay gibi bir zamanda daimi protez yapılıyor.

Eksik olan dişler yüzünden sorun yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili sonuçlar vermektedir. Dental implantlar hastanın doğal dişleri gibi bir görünüm sağlar ve doğal dişin görevlerini aynı şekilde yerine getirir.

Dört implant tekniği olarak adlandırılan All On Four, tam dişsiz olan hastalara belli açılar ile yerleştirilen dört tane dental implant üstüne aynı gün, diş protezi geçici diş protezinin takılmasını sağlayan bir işlemdir.

Dört implant tekniği düşünülen hastalar için, ilk olarak klinik ve radyolojik muayene yapılır. Bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçüm yapılarak hasta için uygun olan bir planlama yapılır. Hastaya tedavi günü, implant ameliyatında dört tane dental implant yerleştirilir ve aynı zamanda geçici diş protezi monte edilir ve üç ay sonra ise daimi diş protezleri yapılır.

İmplant ameliyatına engel olacak her hangi bir hastalığı olmayan ve yeterli kemik hacmine sahip olan, hiç dişi olmayan hastalara All On Four sistemi uygulanabilir. İşlem tamamlandıktan sonra implantların üzerine monte edilen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. İmplantların kaynama süresi olan üç aylık dönemde hastaların doktor tarafından tavsiye edilen bir diyet ile beslenmeleri gerekir. Bu süre bittikte sonra ise, takılacak olan daimi protez ile normal beslenme durumuna geçilir.

Dört implant tekniği, 10 yıla yakın bir süredir başarı ile uygulanan bir işlemdir. Bu teknik ile hastalara güvenli, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi imkânı sunulmaktadır. Üstün teknoloji ve beceri gerektirdiği halde bu teknik, hekimler tarafından çok sık olarak ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İmpladontoloji, çeşitli sebepler ile kaybedilmiş olan dişlerin yerine, doku dostu olan titanyumun çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. Günümüzde implantlarda başarı oranı % 98’lere çıkmıştır. Bu uygulamalar ile kaybedilen dişlerin yerine, fonksiyon ve estetik görünüm yeniden kazandırılır.

Diş İmplantı Ameliyatı

Dental İmplantlar: Diş eksikliğini gidermek amacı ile çene kemiği içine ya da üzerine yerleştirilen impalt adlı alt yapı sayesinde tutunmasını sağlayan titanyum adlı maddeden üretilen protez yapılara denir.

Diş implantı tedavisi 3 aşamalı olarak gerçekleşir.

1- Muayene aşaması: Hastaya ağız muayenesi yapılır. Hastanın öncelikli olarak genel sağlık durumu kontrol edilir, röntgeni çekilir. Hastanın ağız sağlık durumu ya da diş etlerinin tedavi için ihtiyacı olup olmadığına bakılır, tartar temizliği gibi işlemler gerekli ise bunlar yapılır. Diş gıcırdatma gibi alışkanlığı ve diş temizliğinin yeterlilik durumuna bakılır. Kemik durumunun yeterliliği tespit edilir. Kemik durumu yetersiz bulunursa, kemik durumunun bazı tedavilerle kalınlaşması sağlanır. Kemik kalınlaştırma durumu impalt tedavi zamanının uzamasına sebep olabilmektedir.

2- Planlama aşaması: Diş implantın ikinci aşaması plan yapma durumudur. İkinci aşamada vidalı dişin yapılacağı bölgenin doku durumu incelenir. Yapılacak muayeneler sonunda hasta olan kişinin durumu implant tedavi için uygun ise vidalı dişin çapının tespiti yapılır.

3- İmplantın yerleştirilmesi: Diş eti küçük bir kesik ile açılır, kemik içine yuva oluşturulur ve de implant diş buraya yerleştirilir. Bu işlemin hemen sonrasında ise protez yapılmaz. Çünkü protez yapılması için belirli bir süre geçmesi gerekir. Bu süre ise ortalama 3-4 ay gibi bir süredir. Ancak bu sürenin sonrasında protez yapılır.

Genel olarak diş implantı lokal anestezi yöntemi ile yapılır. Gerek görülür ise genel anestezi de yapılmaktadır. Genel anestezi ve lokal anestezinin birbirinden farkları ise genel anestezi de hasta uyutulur, lokal anestezi de ise hastanın bilinci yerindedir. Diş implantı uygulamasından sonra genellikle çok büyük ağrı hissedilmez.

Diş implantı yerleştirme kararı alınırken göz önüne alınması gerekli birçok faktör vardır. Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme gücü yeterli olmalıdır. mesela hasta kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı iyileşme komplikasyon yapabilir. Şayet bu hastalık implantlar yerleştikten sonra oluşursa gelecekte komplikasyonlara yol açabilme ihtimali oluşur. Hasta iyi bir şekilde muayene edilmeli, uygun impalt ve yerleştirme yöntemi tercih edilmelidir. İmplantlar hekim tarafından özen gösterildiği gibi, hasta tarafından da özel ilgi görmelidir.