İmplant Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Bir günde hem implant, hem de protez takılması mümkün. Dört implant tekniği ile hiç dişi olmayan hastalara dört implant yerleştirilip üzerine aynı gün geçici diş protezi yapılmaktadır. Hızlı ve başarılı sonuç veren bu sistem ile üç ay gibi bir zamanda daimi protez yapılıyor.

Eksik olan dişler yüzünden sorun yaşayan hastalar için dental implantlar en etkili sonuçlar vermektedir. Dental implantlar hastanın doğal dişleri gibi bir görünüm sağlar ve doğal dişin görevlerini aynı şekilde yerine getirir.

Dört implant tekniği olarak adlandırılan All On Four, tam dişsiz olan hastalara belli açılar ile yerleştirilen dört tane dental implant üstüne aynı gün, diş protezi geçici diş protezinin takılmasını sağlayan bir işlemdir.

Dört implant tekniği düşünülen hastalar için, ilk olarak klinik ve radyolojik muayene yapılır. Bilgisayarlı tomografi üzerinde ölçüm yapılarak hasta için uygun olan bir planlama yapılır. Hastaya tedavi günü, implant ameliyatında dört tane dental implant yerleştirilir ve aynı zamanda geçici diş protezi monte edilir ve üç ay sonra ise daimi diş protezleri yapılır.

İmplant ameliyatına engel olacak her hangi bir hastalığı olmayan ve yeterli kemik hacmine sahip olan, hiç dişi olmayan hastalara All On Four sistemi uygulanabilir. İşlem tamamlandıktan sonra implantların üzerine monte edilen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. İmplantların kaynama süresi olan üç aylık dönemde hastaların doktor tarafından tavsiye edilen bir diyet ile beslenmeleri gerekir. Bu süre bittikte sonra ise, takılacak olan daimi protez ile normal beslenme durumuna geçilir.

Dört implant tekniği, 10 yıla yakın bir süredir başarı ile uygulanan bir işlemdir. Bu teknik ile hastalara güvenli, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi imkânı sunulmaktadır. Üstün teknoloji ve beceri gerektirdiği halde bu teknik, hekimler tarafından çok sık olarak ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İmpladontoloji, çeşitli sebepler ile kaybedilmiş olan dişlerin yerine, doku dostu olan titanyumun çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. Günümüzde implantlarda başarı oranı % 98’lere çıkmıştır. Bu uygulamalar ile kaybedilen dişlerin yerine, fonksiyon ve estetik görünüm yeniden kazandırılır.

İmplant Aşamaları

İmplant diş uygulaması öncesinde, dişlerin nasıl olacağı en başından hastaya anlatılır. İmplantlar çıkarılıp iptal edilen uygulamalar olmadığı için sürprize yer olmaz. Dişler tamamlandığında nasıl duracağını hasta olan kişi bilir.

İmplant diş uygulamasında implantların yerleştirilmesi iki yöntemle yapılabilmektedir.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Dişin çekilmesinden sonra beklemeden implantın yerleştirilmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinden sonra bir ya da üç ay arasında bekledikten sonra implant dişin yerleştirilmesidir. Bekleme sürecindeki amaç, implantın çene kemiğine kaynamasıdır.

İLK MUAYENE

İmplant tedavisinin 1. aşamasında, hasta olan kişinin implant uygulaması için uygun olup olmadığı araştırılır. İmplantlar, tek diş kaybı ve çok sayıda diş kayıplarında, sağlık sorunları olmadığı takdirde uygulanan bir tedavi şeklidir.

İmplant tedavisinin yapılamayacağı hastalar şunlardır; Kontrol edilemeyen şeker hastalığı olanlar, kalp hastası olanlar, yüksek tansiyon hastaları, yüksek tansiyon hastaları ve çok sigara içen kişilere yapılacak kontroller sonunda karar verilir.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

İmplant tedavisinin 2. aşamasında, hasta olan kişinin genel muayenesi yapılır. Panoramik röntgen filmi istenir. Bu şekilde çene kemiğinin ne durumda olduğuna bakılır. İmplantın yapılacağı bölgenin kemik yoğunluğuna bakılır ve kemik yoğunluğu implant tedavisi uygunsa hemen tedaviye başlanır. Şayet kemik yoğunluğu uygun değilse, kemik grefti uygulanır. Bu yapılan işlem ile bölgenin kemikleşmesi için beklenir.

İMPLANTIN UYGULANMASI

İmplant uygulamasının bu aşamasında, implantların monte edilmesi yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir. İlk olarak diş etinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ölçülerine göre çene kemiğine bir delik açılır. İmplant o boşluğa monte edilir. Üst yapıların yapılması için implantın çene kemiği ile kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu süre yaklaşık olarak bir ile üç ay arasında bir süredir.

PROTEZLERİN HAZIRLANMASI

İmplant tedavisinin bu aşamasında, implantların uygulanması ve kemik ile kaynamasından sonra protezler hazırlanır. Ağız içinden ölçü alınır. Renk seçimine karar verilir. Sonra hastanın gerçek dişine uygun ve estetik bir şekilde protezler hazırlanır. Bu protezler ağızda denenir ve ardından son rötuşlar yapılır.

ÜST YAPILARIN TAKILMASI

İmplant tedavisinin, son aşamasında titanyumdan üretilen ve kemiğe kaynayan implantın üstüne porselen veya zirkonyumdan üretilen kaplamalar takılır.

Diş İmplant Tedavi Süreci

Diş tedavisi için, sadece diş kaybında değil, diş etlerinin içerisindeki kemikte hasar olması ve yaşlılığa bağlı çene kemiğinde değişiklik olunca bütün dişler kaybedilirse, yapılabilecek en iyi tedavi yöntemi implant tedavisidir.

Diş implant tedavisi ilk olarak çene kemiğine yapay bir protez yerleştirilmesi ve arkasından çene kemiği ile bütünleşerek kemikleşen bölgenin üzerine yapay diş takılarak tamamlanır. Bu uygulama ilk yapay kemiğin yerleştirilmesiyle başlar ve yerleştirme süresi, hastanın ağız içi genişliğine ya da ağız içindeki uygulanma durumuna göre bir teşhis konulduktan sonra yerleştirme süreci başlar. İmplantın yerleştirilme süresi 10 dakika ile 30 dakika arasında değişiklik gösterebilir. Bu uygulama süresi, dar bir çene yapısına sahip olan hastalarda birkaç saate kadar uzayabilir. Daha sonra uygulanan yapay tabanın kemikleşme süreci, dişlerin yerleştirilmesi ve tamamen sorunsuz bir çene ve diş kullanımı süreci için ise yaklaşık olarak 3-8 ay arasında bir zaman söz konusu olur.

Diş implant tedavisi süresi, hastanın durumuna değişiklik gösterir. Her hasta aynı aşamalardan geçmektedir. Farklı durumu olan hastalar içinse, duruma göre değişiklik olabilir. Hastanın ilk olarak panaromik görüntüsünü elde etmek için röntgeni çekilir. Bu röntgende çıkan sonuca göre diş hekimi uygulanacak implant tedavisi için bir planlama yapar. Bu süreçte çene kemiği implantın yerleştirilmesi uygun bulunmazsa, çene kemiğinin uygun hale gelmesi için kemik güçlendirme tedavisi yapılır. Bu tedavi ise, uzun bir bekleme süresi olabilir ve yaklaşık olarak 6 ayı bulabilir.

Diş implant tedavisinde ikinci süreç ise, diş hekiminin hazırladığı dişlerin ve protezlerin takılması için yapılan işlemlerdir. Diş implant tedavisinde hastaya genel olarak sınırlı uyuşturma uygulanır. Ancak bazı hastalar için gerekli olur ise, genel anestezi de uygulanabilir. Anestezi etkisi ile hastanın ağrı duymaması sağlandıktan sonra, hazırlanan diş kökleri, çene kemiğinin içerisine yerleştirilir. Daha sonra cerrahi işlem bitirilir ve bekleme sürecine geçilir.

Diş implant tedavisinden sonra bekleme süresi, hastanın durumuna ve yapılan işleme göre değişmekle beraber 6 hafta ile 6 ay arası sürebilecek olan bir zamandır. Bu sürenin sonunda yapay dişlerin kemik ile kaynaması ve gerçek diş gibi görev yapması beklenir.

Diş İmplantı Evreleri

İmplant diş tedavisi öncesinde hastaya, dişlerin nasıl yapılacağı anlatılır. İmplantlar yapıldıktan sonra çıkartılan tedavi olmadığından dolayı, her hangi bir sürprize yer bırakılmaz.

İmplant diş tedavisinde implantların yerleşmesi iki yöntemle gerçekleşir.

Birinci yöntem: Diş çekildikten hemen sonra, implantların yerleşmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinden sonra 1 ay ile 3 ay sonra bekleme süresinden sonra protezin implanta yerleştirilme işlemidir. Beklemekte ki amaç, implantın çene kemiğine kaynamasıdır.

İmplant tedavisine başlamadan önce, ilk olarak hastanın ağız hijyeni yapılır. İmplant tedavisi temel olarak iki aşamadan oluşur. Tedavinin ilk aşaması, cerrahi bir müdahale olan implantın çene kemiğine yerleştirilme işlemidir. Titanyum implant çene kemiğine yerleştirildikten sonra, kemik ile bütünleşmesi beklenir. Bu bekleme süresi hastaya göre değişmekle birlikte 1 ay ile 3 ay arasıdır. Kemikleşme gerçekleşince ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada üst yapılarda titanyum implant üzerine gelen porselen ya da zirkonyumdan üretilmiş protezler takılır. İmplantın üzerine yapıştırma veya vidalama tekniği ile prova yapılır. Sonrasında protezler takılarak tedavi işlemi tamamlanır.

İMPLANT TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

1-İLK MUAYENE

İlk muayenede hastanın genel sağlık kontrolü yapılır, uygulama için uygun olup olmadığı tespit edilir. İmplant tedavisi, belirli sağlık sorunları dışında kalan, tek diş kaybı, birden çok diş kaybı ve dişlerin tamamının kaybı durumunda uygulanabilir bir tedavi şeklidir.

İmplant tedavisinin yapılamayacağı hastalar şunlardır;

Çok sigara içen kişilerde, enfeksiyon riski artar. Yara iyileşmesi gecikir. implantın kemikle kaynamasını kötü şekilde etkiler. Tedaviden 15 gün önce ve tedaviden 1 ay sonrasına kadar sigara içilmemesi tavsiye edilir.

Şeker hastaları için implant uygun olmayabilir. Şeker hastalığı kontrol edilemeyen hastalara implant tedavisi risk içerir.

Kalp hastalarına, yüksek tansiyon hastalarına ve kan pıhtılaşması sorunu olan hastalara, ancak doktorları ile görüştükten sonra sorun olmayacaksa tedavi yapılabilir.

2- ÇENE KEMİĞİ DURUMU

İmplant tedavisinin 2. aşamasında hastanın panaromik filmine bakılır. Şayet çene kemiği uygun ise tedaviye başlanır. Kemik seviyesi yeterli değilse, kemik grefti uygulanır, Bu işlemin sonunda kemikleşme sağlanır ve ondan sonra tedaviye başlanır.

3- İMPLANTIN UYGULANMASI

İmplantların monte edilmesi 15 dakika ile yarım saat arasıdır. implant yerleştirildikten sonra 1 ay ile 3 ay arası implantın çene kemiğine kaynaması için beklenir. İmplant çene kemiğine kaynadıktan sonra, üzerine zirkonyum ya da porselenden yapılan kaplamalar takılarak tedavi işlemi bitirilir.

İmplant 2. Aşama

İmplant diş tedavi öncesinde, dişlerin nasıl olacağı işin başında hastaya anlatılır. İmplantlar çıkartılıp iptal edilebilen uygulamalar olmadığından dolayı sürprize olmasına fırsat verilmez. Dişler bittiğinde nasıl duracağına ait görüntüler bilgisayardan alınabilir.

İmplant diş tedavisinde, iki yöntem ile yerleştirme yapılır.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Hemen yükleme, dişin çekilmesinden sonra, beklemeden implantların yerleşmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinin akabinde 1 ile 3 ay arasında beklenir. Sonrasında diş implanta monte edilir. Bunu beklemekteki amaç ise, çene kemiği ile implantın kaynamasını beklemektir.

İmplant tedavisine başlamadan önce, ilk olarak hastanın ağız hijyeni yapılır. İmplant uygulamasının çeşitli aşamaları vardır. Ancak tedavi en temelinde iki aşamadan oluşur. Tedavinin ilk aşaması, cerrahi bir müdahale olan implantı çene kemiğine yerleştirme işlemidir. İmplantlar çeneye yerleştikten sonra, kemik ile implantın kaynaması için 1 ile 3 ay kadar olan bekleme sürecine geçilir. Kemikleşme gerçekleşince, İmplantta 2. aşamaya geçilir.

  1. aşama da, üst yapılarla çalışılır. Üst yapılar titanyum implantın üzerine gelen porselen veya zirkonyumdan yapılan takma dişlerdir.

İMPLANT TEDAVİ AŞAMALARI

  • İlk muayene: Hastanın implant uygulamasına uygunluğu değerlendirilir. İmplantlar, çeşitli sağlık sorunları dışında tek diş kaybı ve bütün dişlerin kaybı durumunda uygulanan bir tedavi şeklidir. Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı olan hastalar ve kan pıhtılaşma sorunu olan hastalara tavsiye edilmez.
  • Çene kemiğinin uygunluk durumu: İmplantın 2. aşamasında hastanın genel muayenesi yapılır. Panoramik bir röntgen çekilir. Bu şekilde çene kemiğinin durumuna bakılır. İmplantın yapılacağı alandaki kemik yoğunluğu ölçülür. Kemik yoğunluğu tedavi yapmaya uygun olmazsa, kemik grefti uygulanır. Bundan sonra bölgenin kemikleşmesi için beklenir. İmplantın 2. aşamasında kemikleşme beklenirken, diş hekimi uygulanacak olan implantları seçer.
  • İmplantın uygulanması: İmplantın 2. aşamasından sonra uygulanma aşamasına geçilir. İmplantların takılma süresi ortalama olarak 15-40 dakika arasında tamamlanır. İlk olarak dişetinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ebatlarına göre çene kemiğinde delik açılır. İmplant oraya monte edilir. Üstteki uygulamaların yapılması için çene kemiği ile implantın bütünleşmesi beklenir. Bu bekleme süresi ortalama olarak 1 ay ile 3 ay gibi bir süredir.

Diş İmplantının Aşamaları

İmplant tedavisinin birçok ara aşaması vardır. Tedavinin ilk bölümü cerrahi operasyonla implantın çene kemiğine yerleştirme işlemidir.

Titanyum implant çene kemiğine yerleştikten sonra kemikleşme oluşması için 3 ay gibi bir süre beklemek gereklidir. Bekleme süresi dolduktan sonra üst yapılara geçilir. Üst yapılar titanyum implantın üstüne gelen porselen ya da zirkonyum’dan yapılmış olan protez dişlerdir. Titanyum implantın üzerine vidalama veya yapıştırma metodu ile yapılan provalardan sonra protez diş konularak implant tedavisi bitirilir.

İLK MUAYENE

İmplantlar bazı sağlık sorunları haricinde, tek diş eksikliği, birden fazla diş ve bütün dişlerin eksikliği olan durumlarda implant tedavisi için başvuru yapılır.

İMPLANT TEDAVİSİNE ENGEL OLAN SAĞLIK DURUMLARI

Sigara kullanmak, ağız içerisindeki dokularda bakteri plağına zemin hazırlar, iltihap riskini artırır. Sigara içmek implantın kemikle birleşmesini olumsuz yönde etkileyerek, yaranın iyileşmesini geciktirir ve kanlanmayı azaltır. Bu durumda olan hastalara diş hekimi müsaade ederse implant öncesi ve sonrasında sigara kullanımı azaltılarak implant yapılmaktadır.

Kontrol altında olmayan diyabet hastaları için implantın risk ihtimali yüksektir. Şeker hastalarının doku iyileşmesi yavaş olduğundan iltihap riski de yüksektir. Şeker oranı kontrol altında olan hastalara implant yapılmaktadır.

Kalp rahatsızlığı olanların ise doktor ile konsültasyona gidildikten sonra implant uygulaması yapılmalıdır.

Hiper tansiyonu olan hastalar için stres ve ağrı gibi durumda aşırı tepki söz konusu olabilir. Hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan kan basıncı kontrolü yapılmalıdır.

Ayrıca kan pıhtılaşma hastalığı olanlar için implant yapılmaz.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

Bu aşama da hasta olan kişinin genel kontrolü yapılır. Panaromik röntgeni çekilir ve çene kemiğinin durumuna bakılır. İmplant yapılacak olan bölgenin kemik yoğunluğu ölçülür. İmplant için kemik yoğunluğu uygun değil ise kemik takviyesi yapılarak bu bölgenin kemikleşmesi sonucu beklenir.

İMPLANTIN YAPILMASI

İmplantın ortalama yapılma süresi 20 dakika dolayındadır. Dişetinde açılan kesiyle kemiğe ulaşılır. İmplant ölçüsüne göre, çene kemiğini delip implant vidalanır. İmplantın çene kemiğine kaynaması gerekir. Bu süre 3 ay kadar sürmektedir.

Çene kemiğine kaynayan titanyum implantın üzerine protez dişler vidalanarak ya da yapıştırılarak oturtulur. Böylece yeni dişler kullanılmaya hazır duruma gelir.

Diş İmplantı Ne Kadar Süre Kullanılır

Doğal dişler bir ömür boyu hizmet vermesi gerekli olan organlarımızdır. Ancak hayat boyunca diş kayıplarımızın olduğunu görmekteyiz.

Yayınlanan bilimsel raporlar 30 yıl önce uygulanmış olan diş implantlarının % 80’i aşan sayıda bir kısmının hala kullanıldığını göstermektedir. Ancak bunların doktor uygulamasının ardından, hastanın çok iyi bir ağız temizliği sağlandığı durumlar olduğu bilinmelidir. Düzenli olarak diş ve dişeti sağlığı kontrol edilmeli ve mümkün olduğu kadar sigara tüketiminden uzak durulmalıdır.

Modern protez olsun, köprü olsun, impalt dışı standart uygulamaların ömrü bilimsel veriler ışığında 7-12 yıl olarak açıklanmaktadır. Diş problemleri, yetersiz bakım veya ihmal sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı durum diş implantları ömrü içinde geçerli olan bir durumdur. Diş doktorunun kontrolü dışında bulunan beslenme alışkanlıkları, kalıtsal durum, doğru ağız bakımı, sigara alışkanlığı gibi durumlar sonuç üzerinde etkili olmaktadır. Son yıllardaki implant yüzeylerindeki gelişmeler göz önüne alındığında, diş implantlarının ömrü doğru bir bakım ile ağızda ömür boyu hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Diş implant ömrünün uzun olmasını isteyen hastalar onları doğal dişler gibi kabul etmelidir. Aynı şekilde bakım yapmalıdır. Bu hastalar düzenli olarak kontrollere gitmeli ve dişlerini düzenli olarak fırçalamalıdır. Diğer organlar gibi dişlerde düzenli bakım ve kontrol gerektirir. İmplantlarda kendi dişlerimiz gibi bakım ihtiyacı gösterir.  Bu bakımda düzenli fırçalama ve ara yüz temizliği yapmak ile mümkün olmaktadır. Bu sebepten dolayı kişisel ağız bakımı yapamayacak veya ihmal edecek olan kişilerin impalt tedavisi görmesi bazı sorunlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu tip tedavilerin uzun süre başarılı olması için gerekli olan en önemli faktör düzenli ağız bakımı yapılmasıdır. Bunun dışında tedavi bittikten sonra, doktorun tavsiyesi doğrultusunda düzenli olarak kontrollere gidilmelidir.

Diş implantı ömrünün, ameliyatı yapacak olan doktorun kaliteli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi yanında, tedavi yaptıracak olan hastanın da dişlerine sağlıklı bir şekilde bakmasına bağlıdır.

Uzun yıllar boyu, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde başarılı implant tedavisinin hekim tarafından yapılması, hasta kişinin çene kemiğinde bulunan kemik oranının impalt tedavisi için uygun olup olmadığı, hastanın düzenli bir şekilde periyotlar ile impalt yapılacak dişleri kontrol etmesi ve aynı zaman da gerekli olan işlemleri gerçekleştirmesi çok önemlidir.