Transosseöz İmplant Nedir?

Diş implantları uygulama çeşitleri olarak temelde 5 çeşittir. İmplant uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre bu 5 temel teknik üzerinden diş implantları uygulamaları yapılır. Diş implantlarında uygulanan teknikler, hastanın ağız alanına ve destek dokularının durumuna seçim yapılır. Bu 5 diş implant tekniği şunlardır;

 • Subperiostal implantlar
 • İntramukozal insertler
 • Endosseöz (endostal) implantlar
 • Endodontik stabizatörler
 • Transosseöz (transmandibular) implantlar

SUBPERİOSTAL İMPLANT TEKNİĞİ

Bu implant tekniğinde cerrahi bir operasyon yapılarak ağızdaki çene kemiği ortaya çıkartılır. Bu cerrahi operasyon sonrası ortaya çıkan çene kemiği üzerinden ölçü alınır ve hazırlık işlemine bundan sonra başlanır. Subperiostal implant uygulamalarında kullanılan malzemeler mümkün olduğu kadar ince ve hafif metal alaşımlar kullanarak üretilir. Genel olarak bunların biçimi kafes şeklindedir. Periost adı verilen kemik zarı altında direkt olarak kemik üzerine uygulanır. Diş etinden yükselen ve ağzın iç taraflarına doğru yüksekliği artan parçaları bulunur. Subperiostal implant tekniği ile yapılan implantların alveolar kemik üzerine uygulanması gerekir.

İNTRAMUKOZAL İNSERTLER

Bu implant tekniğinde temel olarak mantar şeklinde üretilmiş titanyum diş implantları kullanılır. Bu teknik ilk defa Gustau Dahi tarafından 1943 yılında uygulanmıştır. Günümüzde çok olarak kullanılan bir implant tekniği değildir.

ENDOSSEÖZ İMPLANT TEKNİĞİ

Bu implant tekniğinde implant doğrudan kemik içine yerleştirilir. Kemiğin içine yerleştirilen implantlar kemik gibi olurlar. Bu implantlar vida ya da silindir şeklinde üretilir. Endösseöz implantlar silindirik implant, vida implant ya da blade implant olarak adlandırılırlar.

ENDODONTİK STABİLİZATÖRLER

Zayıf dişlerin alt yapılarının sağlamlığı için kullanılır. Endodontik implantların kullanılması için hastanın ağzındaki dişlerin alt yapı olarak zayıf olması gerekir.

TRANSOSSEÖZ (TRANSMANDİBULAR) İMPLANTLAR

Transosseöz implantlar 1973 yılında geliştirilmiş bir implant sistemidir. Dişsiz atrofik mandibulaların anterior bölgesine yerleştirilen vidalarla gerçekleşir. Özellikle mandibulanın kaza sonucu ya da tümör ve kist nedeni ile cerrahi müdahale sonrasında ileri derecede defekte uğradığı durumlarda endikedir. Transsosseöz implantın kullanılabilmesi için kaninler bölgesinde en az 9 mm’lik bir alveoler kemik kalınlığının olması gerekir.

Diğer implant türlerinden farklı olarak transosseöz implant türünde hastalar iki saatlik bir anestezi ile ve operasyonu tolere edebilecek yapıda olmalıdır. Uygulamasının zor olması sebebi ile çok fazla tercih edilmez.

Subperiostal İmplant

Mandibular subperiostal implant fikri ilk kez Dr. Aaron Gershkoff ve Norman Oldberg tarafından ABD’de ortaya atıldı. Subperiostal implant oturarak protezi desteklemek için tasarlanmış bir iskelete sahiptir. Bu çeşit implantlar aşırı kemik rezorpsiyonu olan hastalarda uygulanır.

Subperiostal implant yapımında kullanılan materyaller, vitalyum, karbon ve titanyum olarak belirtilir. Ucuz ve kolay olmasından dolayı krom kobalt alaşımlar da subperiostal implant yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak kullanılmaya başlandığında boydan boya tümalveolar arkı kapsayan implant tasarımları kullanılırdı. Günümüzde bu implantların alveol kret üzerindeki oturma alanı mental foramenler arasında sınırlıdır. Ön bölgede başlatılan enzisyon, mental foremen bölgesinde sinirlerin zedelenmesini önlemek için kret üzerine doğru kaydırılır. Sonra ölçü alınır. implant tasarımı çizildikten sonra laboratuara gönderilir.

İmplant tasarımı çizildikten sonra iki ayrı yol izlenir. Birincisinde flep kapatılır ve implantın yerleşmesi işlemi, dokuların iyileşmesi için 2 ay veya 3 ay ertelenir. İkincisinde ise, ölçü ve implant aynı seansta yapılır.

Diş implantları uygulama çeşitleri olarak temelde beş çeşittir. İmplant uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre, bu beş temel teknik üzerinden diş implantı operasyonları yapılmaktadır. Diş implantlarında uygulanan teknikler, diş implantının uygulanacağı hasta olan kişinin ağzındaki alan ve destek dokularına göre seçimi yapılmaktadır. Bu beş implant tekniği şunlardır;

1) Subperiostal implantlar

2) İntramukozal insertler

3) Endosseöz (endostal) implantlar

4) Endodentik stabilizatörler

5) Transosseöz (transmandibular) implantlar

Subperiostal implant tekniğinde cerrahi bir uygulama yapılır ve ağızdaki çene kemiği dışarı çıkarılır. Bu cerrahi operasyon sonrası ortaya çıkan çene kemiği üzerinden ölçü alınır ve hazırlanması işlemine bundan sonra başlanır. Bu implant operasyonlarında kullanılan malzemeler mümkün olduğu kadar ince ve hafif metal alaşımlarından kullanarak üretilir. Genel olarak bunların çoğunluğu kafes biçimindedir. Perios olarak adlandırılan kemik zarı altında direkt olarak kemik üzerine uygulama yapılır. Diş etinden yükselen ve ağzın iç kısımlarına doğru yüksekliği artan parçaları bulunur. Bu implant tekniği ile uygulanan implantların alveoler kemik üzerine yapılması gerekir. Bu şekilde çiğneme sırasında uygulanan basıncın tüm çene kemiğine yayılması sağlanmış olur.

İmplant Çeşitleri Nelerdir

İmplantlar, günümüz teknolojisi ile doğal dişe en yakın olan tedavi yöntemidir. İmplantlar, köprü ve protez tedavi biçimlerine göre çok daha iyi çiğneme ve konuşma imkanları sağlar. Günümüzde en fazla tercih edilen tedavi şeklidir.

İmplantlar, doğru teşhis, hekimin yeterli bilgi ve tecrübesi ile uzun yıllar kullanma imkânı olan, hasta ve hekim için oldukça başarılı sonuçlar sağlayan bir yöntemdir. Kaybedilmiş, kırık ya da eksik olan dişlerin görevini ve estetik görünümünü yeniden kazanması için, çene kemiğine yerleştirilir. Uygun olan malzemeler ile üretilen yapay bir diş kökü olarak da tanımlanır.

İmplant çeşitlerini birkaç grupta sınıflandırmak mümkündür. Kemik dokusu ile olan ilişkisine, proteze verdiği desteğe ve kullanılan materyale göre, implantları ayrı başlıklar altında toplamak mümkündür. Gelişen teknolojiye bağlı olarak, implant çeşitleri de sürekli olarak artmaktadır.

İmplant çeşitleri:

 • Endoosseos kemik içi implantlar
 • Subperiostal implantlar
 • Transmandibular implantlar
 • İntramukozal implantlar
 • Endodontik implantlar

Endostal implant, tek diş ya da birden fazla diş eksikliğinde kullanılan implant çeşitlerinden biridir. Çene kemiği içine uygulanan implantlara kemik içi implant denir. Kemik içi implant uygulaması günümüzde en çok kullanılan implant çeşitleridir. Günümüz teknolojisinde en çok kullanılan bu implant tipi, vida tipi olan implantlardır. Kemik içi implantlar 4 ana grup altında toplanır. Vida tipi, silindirik tip, blade tip ve vent tipi olan implantlardır. Endosseos implantlar şekillerine göre ayrılırlar. Bunlar:

 • Vida implantı
 • Blade implantı
 • Silindirik implantlar
 • Vent implantlar

Suberiostal implantlar, Kemik üzerinden ölçü alınıp hazırlanan bir implant çeşididir. Çiğneme kuvvetini kemiğin tamamına yayarlar. Tam diş eksikliği olan hastalar için, protezleri ağızda tutmak amacı ile kullanılır. Ancak fazla tercih edilmemektedir. Suberiostal implantlar çeşitlerine göre ayrılırlar. Bunlar:

 • Çevresel
 • Unilateral
 • Tripodal

Transmanibular implantlar, alt çeneye uygulanır. Kemik boyunun yeterli olmadığı durumlarda destek artırmak amacıyla kullanılır. Başarı oranı bir hayli düşüktür. Sadece bir bölgeye uygulandığından dolayı fazla tercih edilmezler.

İntramukozal implantlar, Titanyumdan üretilen yapılardır. Protezler de retansiyon artması için tercih edilen implantlardır.

Endodontik implantlar, zayıf olan dişleri sabitleştirme işleminde kullanılır.