İmplant Hangi Durumlarda Yapılır?

İmplant tek diş, birden fazla diş eksikliğinde yapılır. Eğer ki, implant yerleştirmeye uygun miktarda kemik olursa her durum için implant tedavisi yapılır.

İmplant vidaları belirli kalınlık ve genişliğe sahip olan yapılardır. Bundan dolayı implant yapılması düşünülen bölgede çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişlikte olması gerekir. Çene kemiğinin mevcut olan kalitesi implantın başarısını etkileyen etkenlerden birisidir. Ayrıca implant tedavisinden önce ve tedaviden sonra diş etlerinin sağlıklı olması gerekir. Hasta olan kişinin, genel sağlık durumu iyi olduğu zaman implant uygulamasına engel olacak bir üst yaş sınırı olmaz. Genel sağlık durumu uygun olan her kişi için implant yapılabilir. Sadece kemik gelişimini tamamlamayan genç kişilere tavsiye edilmemektedir.

İMPLANT TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

Alt çenedeki bütün dişlerini kaybeden ve protez kullanan hastalar: protezin durumuna göre sürekli ağrı ve iyi çiğneyememekten şikayetçi olurlar. Bu şikâyet zamanla proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha fazla olur. Bu durumda ki hastalarda implant yapılması, bütün şikâyetleri ortadan kaldırdığı gibi, kemik erimesini de durdurur.

Üst çenedeki bütün dişlerini kaybeden ve protez kullanan hastalar; üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına sebep oldukları için, bu hastalar için implant yapılması çok uygun olacaktır.

Alt veya üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybeden hastalar; Bu tip hastaların şikâyetleri kancalar ile tutunan protezlerin çirkin görüntüsü ve köprü yapmak için sağlam dişlerin kesilme zorunluluğudur. İmplant yapılması ile bu sorunlar bitecektir.

Tek dişini kaybeden hastalar; diğer tedavi yöntemlerinde tek bir dişin yapılması için, en az iki komşu dişin zarar görmesi gerekli olmaktadır. Bu tip sorunlarda implant yapılması ile komşu dişler zarar görmediği gibi, implant yapıldığı zaman daha estetik ve fonksiyonel bir diş kazanılır.

İmplantlar üzerine yapılacak protezler, hastanın durumuna göre değişik tiplerde olabilir. Bunlar hasta tarafından takıp çıkartılabilecek şekilde olduğu gibi, diş hekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde yapılabilir.

Diş İmplantı Ne Demek?

Diş implantı eksik olan dişlerin yerine, hemen aynı özellikte olan yapay dişlerin yapılması işlemidir. İmplant uygulaması yapılmasının en büyük faydası implant proteze sahip olmaktır. Kaybedilen dişlerin yerine yapılacak doğru uygulama ile çok zaman hastaların kendi dişlerinden daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Uzun yıllar boyu bu dişleri kullanmak mümkün olmaktadır. Hastalar bu dişlere kendi dişleri bakım yapmakta ve sorunsuz olarak kullanmaktadır. Diş çekiminin hemen sonrasında yapılacak olan implant ile kemik erimesi azalır ve sonra durur. Kemiğin korunması da hasta için önemli bir avantajdır.

DİŞ İMPLANTI TÜRLERİ

Endosteal implantlar: Bu implantlar cerrahi yöntem ile çene kemiğine yerleştirilir. Sonra diş etinin iyileşmesi ile ikinci bir işlem ile dişeti şekillendirilir. Son aşamada ise, köprüler veya protezler implanta bağlanır. Pratikte en fazla bu implantlar kullanılmaktadır.

Subperiosteal implantlar: Bu implantlar diş eti dokusunun alt kısmına çene kemiğine yerleştirilir. Metal çerçeveden meydana gelirler. Diş eti iyileşince metal çerçeve çene kemiğine sabit duruma gelir. Metal çerçevenin materyali diş etinden dışarı çıkar. İmplantlar buralara monte edilir. En çok kullanılan vida şeklinde olan türleridir.

DİŞ İMPLANTI KİMLERE UYGULANIR?

Hasta olan kişilerin diş implantlarını yerleştirecek kemik yapısının bulunması durumunda ve yaraların iyileşmesine engel olacak bir hastalık olmadığı takdirde, istenildiği kadar implant yapılabilir. Yerleştirilecek implantların belirli boyu ve genişliği vardır. Çene kemiği bunları alacak konumda olmalıdır. Diş implantı tedavisinin başarısı, çene kemiğinin durumuna bağlıdır. Tedavi esnasında ve tedavi sonrasında diş etlerinin sağlıklı olması gerekir. Ayrıca implant uygulaması için kemik gelişimini tamamlamış olmak gerekir.

Diş implant tedavisinde anestezi uygulaması ile hasta hiçbir acı ve ağrı hissetmeden tamamlanır. Uygulamadan sonra olabilecek ağrı durumu, bir ağrı kesici ile giderilir. Bu tedavide hissedilen ağrı normal bir diş çekimi sonrasında oluşan ağrı kadardır. İmplant yerleştirildikten sonra 3 ay kadar bir süre içerisinde iyileşme sağlanır. Bu iyileşme sürecinde hastalar geçici protezler ile yaşamlarına devam ederler.

Kalıcı protezlerin yerleştirilmesi protezin şekil ve özelliklerine bağlı olarak değişir. Bu protezler bazı durumlarda sabit olarak yapılır ve hasta kendi dişi gibi kullanır. Bazı zamanlarda da hastanın takıp çıkaracağı şekilde damak protezleri uygulanır.

İmplantı Hangi Bölüm Yapar?

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Periodontoloji, dişlerin ya da kaybedilmiş olan dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresini saran diş eti ve yumuşak dokuların, dişleri ve implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının korunması ve hastalık oluştuğunda tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Periodontoloji, Diş hekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlı bir ana bilim dalıdır. Anabilim dalı içerisinde öğretim üyeleri, uzman hekim ve uzmanlığını yapan diş hekimleri, stajyer diş hekimleri, hemşire, sekreter ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Periodontoloji Anabilim Dalında, Lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim dalının belirlediği şartlara uygun olarak teorik ve pratik olarak yürütülür.

PERİODONTOLOJ’İDE UYGULANAN TEDAVİ İŞLEMLERİ

Kliniğe başvuran hastaların ağız içi muayenesi ve bütün dişlerinden alınan radyografiler ile periodontal durumu değerlendirilir ve hastaya özel tedavi planı yapılır. Öncelikle, koruyucu hekimlik alanında hastalıkların oluşmasını engellemek için sağlığı koruma amaçlı ağız bakımı eğitimi verilir. Özellikle son dönemlerde uygulanan ilaç, malzeme ve teknik imkânlar ile mekanik tedavide çok başarılı tedavi sonuçları alınmaktadır. Her hasta için tedavi planları farklı olsa da, diş eti tedavileri her hasta için aynı şekilde birbirini izleyen basamaklar halinde yapılır. Bu basamaklar; Başlangıç tedavisi, cerrahi tedavi ve idame ve destekleyici tedavidir.

Ayrıca bu üç tedavi basamağı esnasında mekanik işlemleri desteklemek için hastanın ihtiyaçlarına göre uygun antibiyotik tedavisi yapılır.

TEDAVİ İŞLEMLERİ

Başlangıç tedavisi içinde:

 •  Fırçalamanın ve dişlerin ara yüz bölümlerinde temizliğin öğretilmesi
 •  Diş ve kök yüzeylerinde oluşan birikmelerin yok edilmesi
 •  Plak birikimini çoğaltan, ağız için etkilerin yok edilmesi
 •  Çiğneme gücünün dengelenmesi.

Cerrahi tedavi içinde:

 • Anormal kas bağlantılarının düzeltilmesi
 • Dişleri çeviren diş eti miktarındaki eksikliğin tamamlanması
 • Şekli bozulan ve büyüyen dişetlerinin düzeltilmesi
 • Kök yüzeylerinin örtülmesi
 • Hastalığa bağlı hasar görmüş kemiğin doğal diş ve implant çevresinde yeniden oluşması
 • Diş ve diş eti arasında yapışmanın tekrar sağlanması
 • Kaybedilmiş dişler yerine implant uygulanması

İdame tedavisi içinde:

 • Altı aylık kontroller ile tedavi sonunda kazanılan sağlığın devam ettirilmesi
 • Diş ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması
 • Hasta olan kişinin ağız ve diş temizliği konusunda bilgilendirilmesi

İmplant Diş Örnekleri

Doğal dişlerin herhangi bir nedenle kaybedilmesi sonucunda, ortaya çıkan boşluk ya diş hekimliğinde kron-köprü sabit protezler ile ya da hastanın kendisinin takıp çıkartacağı hareketli protezler ile doldurulur. Kron köprüler, diş boşluğuna yakın olan sağlıklı dişlerin belirli miktar kesilmelerini gerektirdiği için, sağlam dişlerde geriye dönüşsüz işlem yapmaya sebep olurlar. Hareketli protezler ise, takıp çıkartmalı bir yapının ağızda taşımanın zorluğu yanında tutuculuk sağlayan, kroşe denilen kancaların başkaları tarafından görülmesine de sebep olur. Bu tip hareketli protezler belli bir kalınlıkta yapıldığından ve ağızda çok yer kapladığından dolayı, hastanın rahatsız olmasına sebep olurlar. Ayrıca hareketli protez altında kalan, destek kemik zamanla azalır ve ileri yaşlarda protez kullanmak zorlaşır.

İmplant tedavisi, bilimin hastalara sunduğu en son gelişmelerden biridir. implantlar ile doğal dişlerin yerleri küçük titanyum vidalar ile doldurulur. Kemik içine yerleştirilen implantlar, iyileşme süreci içinde kemik ile bütünleşir ve üzerine yapılacak olan sabit veya hareketli protezlere destek olurlar.

İmplant tedavisinin en büyük avantajı, sağlıklı olan doğal dişlere hiçbir şekilde zarar verilmez. Bir kısım dişini kaybeden, hala belirli sayıda diş olan kişilere, takıp çıkartılan protez yerine sabit protez yapılması, çok faydalı olur.

Tüm dişlerini kaybetmiş kişilere, ya tamamen sabit protez yapılır, hasta takıp çıkartmalı kullanmak zorunda kalmaz. Ya da çok az sayıda implant kullanarak, takıp çıkartmalı protezlerin hiç oynamaması ile hastaya büyük rahatlık sağlanır.

İMPLANT TEDAVİSİ HANGİ DİŞSİZLİK DURUMUNDA NE AVANTAJ SAĞLAR?

Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:

Alt çene tam dişsizlik durumunda, protez küçük olur ve dil’in hareketlerinden dolayı protez vuruğu ve iyi çiğneyememe sıkıntısı olur. İmplant tedavisi ile bu sıkıntılar biter ve aynı zamanda kemik erimesi de durur.

Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:

Üst çene alt çeneye göre daha az hareket ve daha tutucu olsa da, tat alma duygusunu azaltır mide bulanmasına neden olabilmektedir. İmplant tedavisi ile bu sorunlar biter.

Alt ya da üst çenede dişlerin bir kısmını kaybetmiş hastalar:

Bu durumda olan hastaların, kancalarla tutunan ve estetik olmayan görüntüye sahip dişlere sahip olmaları ve köprü için sağlam dişlerin kesilmesidir. İmplant tedavisi ile estetik sağlanır ve sağlam dişler zarar görmez.

Tek dişini kaybetmiş hastalar:

Bu hastalar tek diş boşluğunun dolması için iki komşu sağlam dişin küçültülmesi seçeneği ile karşılaşırlardı. Tek bir implant yerleştirerek daha estetik ve daha fonksiyonlu sonuç ortaya çıkar ve komşu dişlere zarar verilmez.

Dental İmplantlar Nedir?

Dental implantlar, titanyumdan yapılmış olan ve çene kemiğine yerleştirilen vida şeklinde yapay diş kökleridir. Bir ya da birden fazla diş eksikliğinde doğal görünüş vermek amacıyla yapılır. Başarı oranı implantın yapılacağı bölge ve amaca göre değişir. Diş eksikliğini gidermek için en iyi yöntemlerden bir tanesidir. Sadece bir diş ya da birkaç diş eksikliğinde değil, bütün dişlerini kaybeden kişilere de başarılı bir şekilde uygulanır. İmplant yapılacak olan bölgede, yeterli seviyede kemik dokusu olması önemlidir.

Dental implantlar hastaya, sınırlı uyuşturma verilerek uygulanır. İmplant operasyonu 1 veya 2 diş için yaklaşık olarak yarım saat kadar sürer. Bazı hastalar için de gerek duyulursa genel anestezi verilebilir. Birkaç gün içinde geçen hafif ağrı ve rahatsızlıklar olabilir. Bu durumda gayet normaldir.

İmplantların yerleştirilmesi cerrahi bir işlem olup, üst yapı aşamasına kadar 3 ile 6 ay gibi bir iyileşme süresi beklenir. Bu iyileşme süresinde implantla kemik dokusunun kaynama işlemi gerçekleşir. Reddedilme ya da tutunmama ihtimali her zaman olabilir. Ortada belli bir sebep olmadan böyle bir durum olabilir. Bu durum sadece % 2 gibi bir orandır. Hareketli protez yapılacaksa, yerleştirme işleminden sonra 1 hafta kadar protezi kullanmamak gerekir.

Tek diş eksikliği olan durumda diş hekimi Flipper denilen, hastanın takıp çıkartabileceği geçici bir protez takabilir. Flipper protez, üzerine yapılacak olan porselen resterasyona kadar geçici olarak kullanılır. Yeterli seviyede kemik dokusu olmadığı durumlarda, kemik grefti uygulanır. Kemik eksikliği bu şekilde tamamlanır. Dental implant uygulamalarında greft uygulaması yoğun bir şekilde kullanılır.

Dental implant, başka tedavi yöntemlerine göre biraz daha pahalı olan bir tedavidir. Materyal ve protetik üst yapı ile kemik greftleme işlemleri de ek bir maliyet getirmektedir. Tedavi için diş hekimi ve yardımcı personelin bir hayli emek ve zaman ortaya koymasını gerektirir. Hasta olan kişinin sağlık profili incelenir ve ihtiyaca uygun özel tedavi planı ortaya çıkartılır. Üst çene arka bölge, kemik grefti, büyük ya da küçük çaplı implantlar farklı uygulama gerektirdiği için, tedavi masrafı da buna bağlı olarak değişir.

Dental İmplant Nedir

Dental implant, kaybedilmiş olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini yeniden kazanmak için, çene kemiğine yerleştirilen ve uygun olan malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Diğer tedavi yöntemleri olan kaplama, köprü ve damak protezlerine göre, daha güvenli ve rahat olan bir tedavi şeklidir.

Dental implant kavramı yabancı kaynaklı bir kelime olduğu halde, halk arasında da konuşulan ve bilinen bir kelime olmuştur. İmplant kelimesinin diş hekimliğine bilimsel bir kavram olarak girmesi son 20 yılda gerçekleşmiştir. Kelime anlamı olarak dental implant diş, doku içerisine konan, yerleştirilen anlamına gelmektedir.

Dental implant, Diş eksikliğini gidermek için ve ağız bölgesindeki kayıp olan kısımları tamamlamaya yönelik çene kemiği içine ya da üzerine yerleştirilen, implant ismi verilen bir alt yapıdan destek alan ve tutuculuk sağlayan titanyumdan üretilmiş yapılardır.

İmplant, yapay olan bir dişin çene kemiği içerisine yerleştirilmesi ile doğal diş gibi vazife yapmasını sağlamaktır. İnsanlar zaman içerisinde kaybetmiş oldukları dişlerin yerine aynı rahatlığı sağlayan yapay dişlere sahip olurlar ve yaşam konforlarını yeniden kazanırlar.

Diş implantları, insan vücudu ile çok uyumlu olan titanyum vida ve üzerine konan kron ile birleştirilerek tedavi bitirilir. Titanyum vida doğal diş kökünün vazifesini yapması için, geliştirilmiş son derece uyum sağlayan bir yapay diş köküdür. İmplant uygulamaları tek diş ya da daha fazla diş kayıplarında rahat bir şekilde yapılır. İmplant tedavisi gören hasta, aynı gün normal yaşamına devam eder.

İmplant tedavisine klinik ortamında, sınırlı uyuşturma ile başlanır. Bazı durumlar da ise, gerek duyulması halinde genel anestezi de uygulanır. Anestezi işleminden sonra cerrahi işlemle diş eti açılır ve çene kemiği ortaya çıkar. Çene kemiği ortaya çıkınca küçük çaplı rehber deliği açılır. Daha sonra rehber delik yavaş bir şekilde açılarak implantın konumlanacağı duruma getirilir. Çene kemiğinin genişlemesi sayesinde kemik üzerinde olabilecek travmanın etkisi azaltılır. Sonra çene kemiğinde açılan alana implant vidalanarak yerleştirilir.

İmplantın yerleşmesinden sonra implantın üzerine koruyucu bir kapak vida takılır. Açılan diş eti dikilerek kapatılır ve iyileşme sürecine geçilir.

İyileşme sürecinden sonra, koruyucu vida çıkartılır ve dental implantın üzerine geçici bir kron takılır. Dişeti şekillendikten sonra geçici kron çıkartılır, yerine kalıcı olan kron takılır ve tedavi bitirilir.

Dişte İmplant Ne Demek

 

İmplant çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek olmak için yapılan yapay diş köküdür. Bunlar eksik olan dişlerin yerine yapılan, çok uzun süre kullanılan ve yaşam süresince sorunsuz bir şekilde kullanılan titanyumdan yapılan vidalardır. İmplantlar steril bir ortamda, diş hekimleri tarafından küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine yerleştirilir.

İmplant yerleştirme işleminden sonra, yaklaşık olarak 2 ya da 3 ay sonra çene kemiğine iyice tutunur.  Bu uygulamadan sonra gerçek bir diş kökünün yerini alan implant, üzerine konacak olan protezi taşıyacak hale gelir. Genel olarak hastalara sınırlı uyuşturma uygulanır. Ancak bazı durumlarda da genel anestezi uygulanabilir. İmplant uygulaması yapılabilmesi için, öncelikle implanta destek olacak kemik yapısının olması gerekir. Ayrıca diş etleri de sağlıklı olmalıdır. Şayet bunlar olmazsa, ilave kemik cerrahisi uygulaması ile implant yapılır ve başarı sağlama durumu da bir hayli fazladır.

İmplant kelime anlamı olarak doku içerisine konan demektir. Genel olarak titanyum kullanılır, bazı durumlarda da zirkonyum metalinden yapılır. İmplant diş, yapay bir diş olmasına rağmen çene kemiğine yerleştikten sonra, doğal bir diş görev yapar. Aynı rahatlığı sağlar ve yaşam kalitesini artırır. Rahat bir konuşma, rahat bir çiğneme özelliği sağlar. Kaliteli bir yaşam sürdürmek için, insan vücudunda çok önemli etkenlerden biri olan dişler için her hangi sebeple kaybedilmesi durumunda diş tedavisi olmak mühim bir durumdur. İmplant diş uygulaması sonunda hasta olan kişinin doğal yapısında her hangi değişme oluşmaz.

İmplant diş tedavi yöntemleri arasında, en fazla tercih edilen bir uygulamadır. Çok hasta başarılı bir şekilde tedavi olmaktadır. Eksik olan dişlerin güzel bir görünüm kazanması ve doğal dişlere uygunluk sağlaması yanında, operasyondan sonra da herhangi bir soruna sebep olmamaktadır.

Diş implantları, insan vücudu ile tam olarak uyumlu küçük titanyum vida ve üzerine gelen abutment ile birleştikten sonra bir kron yapılarak tedavi bitirilir. Titanyum vida doğal diş kökünün görevini yapması için, çene kemiğine son derece uyumlu yapay diş köküdür. İmplant uygulaması bir ya da birden fazla diş kayıplarında rahat bir şekilde uygulanır. implant diş tedavisi olan kişi, aynı gün normal yaşamına devam eder.

Diş İmplant Bilgileri

Diş implantı eksik olan diş ve dişlerin yerine yerleştirilen titanyumdan yapılmış yapay bir diş köküdür. Günümüzde tartışmasız bir şekilde protezlerin en iyi alternatifi olmuştur. Doğal dişlere fonksiyon ve estetik olarak en yakın olan protezi yerleştirme imkânı sağlamaktadır.

İmplant, sağlam ve güvenli bir uygulama şeklidir. Daha rahat bir çiğneme imkânı sağlar. Bu şekilde daha sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlar. Estetik olarak tatmin edecek boyuttadır. Yaşam seviyesinin artışıyla birlikte kişi özgüvenini artırır.

İmplant tedavisi ile hareketli protezlerdeki sorunlar sona erer. Takılıp çıkartılan hareketli protezlere göre kendi dişiniz gibi hissedersiniz. İmplant uygulaması sayesinde çekilmiş diş bölgesinde kemik erimesi engellenmiş olur. Kaybedilen dişlerin fonksiyon ve estetik görünümünü yeniden sağlamak imkânı doğar.

Alt çenede dişlerinin tamamını kaybetmiş olup, hareketli damak kullanmak zorunda olan hastalar, kemiğin erimesi sebebi ile iyi çiğneyemezler ve sürekli olarak vuruktan şikâyetçi olurlar. İmplant uygulaması ile bu sorunlar ortadan kalkar. Dil hareketi ile oynayan alt protez artık oynamaz. Yaşam kalitesi artar. Sıkıntılı günler geride kalır. Sağlam dişlerin küçültülüp köprü olmasına gerek kalmaz. Sağlam dişler zarar görmeden eksik olan dişler tamamlanır. İmplant uygulanan bölgenin çene kemiğinde kemik korunur ve erime olmaz. Dudaklarda çökme oluşmaz, Yüz eski durumuna tekrar döner.

Bir ya da birden çok diş eksikliğinde veya hiç diş olmaması durumunda impalt tedavisi yapılır. Bu uygulama için çene yapısında yeterli yoğunluk ve kalınlıkta kemik olması gerekir.

Çene kemiğini kalınlaştırmak için kullanılan değişik materyaller ve cerrahi yöntemler vardır. Eğerki impalt yerleştirilecek bölgede çene kemiği zayıf ise bu bölümlere sentetik kemik tozları ekilir. Bu yapay kemik parçaları 3-6 ay gibi bir zaman diliminde gerçek yapıda kemiğe dönüşür. Gerek görülür ise ağzın başka bölgesinden de kemik parçası alınarak impalt yapılacak bölgeye yapıştırılarak kemik güçlenmesi sağlanabilir.

Organ nakillerinde olduğu gibi vücudun imprantı reddetmesi mümkün değildir. Çünkü imprantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan titanyum materyalinden yapılırlar.

İmplant için sağlık durumu uygun olduğu takdirde üst yaş sınırı yoktur.

İmplantı doktorun kemiğe yerleştirme süresi normal şartlarda yaklaşık 20 dakika kadar bir zaman yeterlidir.