İmplantı Kimler Yapar?

Diş implantı, eksik olan dişlerin ya da yerinden çıkan dişlerin yerine yapılan yapay diş kökleridir. Genel olarak vida şeklinde yapılırlar. Titanyumdan üretilirler. Titanyum kemik dostu olan bir elementtir. Bazı implantlarda ise, zirkonyum da kullanılır.

Diş implantını eğitimini almış diş hekimleri yapar. Öncelikle hasta olan kişiden detaylı bir anemnaz alınır. Hastanın panaromik film çekilmesi istenir. Alınan panaromik film sonucuna göre gerekli olan değerlendirme yapılır, planlama şablonunda ölçüm işlemleri yapılarak sonrasında implant tedavi uygulamasına başlanır.

Diş implantının uygulama işlemine ilk olarak muayenede sterilizasyon yapılarak hasta ameliyata alınır. Önce diş eti insizyonu yapılarak flep açılır. Sonra plot frezle implantın giriş yeri işaretlenir. Diril ile istenilen boyda girilir. Paralellik durumu kontrol edilir. Diriller aracılığı ile istenilen çapa ulaşılır ve implant monte edilir. İmplantın taşıyıcı parçası çıkartılır ve iyileşme kapağı vidalanır. Açılmış olan diş eti suture edilir. İmplant boynun etrafı da zirkonyum ile suture edilir. Hasta için gerekli olacak ilaçları kullanması istenerek, bir hafta veya on gün sonra da dikişler alınır.

Diş doktoru Nihat Tanfer, diş implantı yaptırırken acı çekenleri ve yüzleri şişenleri implant kazazedesi olarak tanımlıyor. Tanfer, diş implant tedavisini çene kemiğini iyi tanıyan cerrahların yapması gerektiğini belirtti.

Tanfer Klinik Direktörü Nihat Tanfer, diş implantını yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.”Uzun yıllar hastaların ağrıyan dişlerinin çekilmesi ve temizlendikten sonra tekrar takılması yöntemi uygulanmıştır. Ama ben belli bir zamandan sonra diş köklerinde erimelerin olduğunu ve dişin beş yıldan fazla dayanmadığını gördüm. 1980’lerde başlayan impladontoloji, bu zor uygulamayı diş hekimliğinden çıkarmıştır.

Günümüzde herkes implant yapar oldu. Ama doğru olan, diş implantını çene cerrahlarının yapması. Çünkü bu konuda tecrübeli olanlar çene cerrahlarıdır. Aksi durumda implant ameliyatları sonrasında hasta çok ağrı çeker, yüzü şişer ve üstüne üstlük sonuç da başarısız olabilir. Biz bunlara implant kazaları diyoruz. İmpladontoloji bir cerrahi işlemdir. Bu cerrahi işlemin başarılı olabilmesi için hekimin, hastanın ve kullanılan malzemenin doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Acemiliği kaldırmaz.” diye sözlerini tamamlamıştır.

Transmandibular İmplant Nedir?

İMPLANT NEDİR?

İmplant sözcüğü Latince olarak içerisine, içerisinde, ekme, dikme ve yerleştirme anlamına gelen sözcüklerin birleşiminden oluşur. Anlam olarak ise bir fonksiyon elde etmek için, uygun olan bir yere yerleştirilen organik ya da inorganik cisme verilen addır. Fransızcadan diğer dillere geçmiştir. Tıpta ise, implantasyon bir materyalin vücut içerisine yerleştirilmesi manasına gelmektedir.

Günümüzde, vücudun kayba uğrayan her hangi bir kısmını suni olarak tamamlamak için, iyileşmesine yardımcı olmak ve protez adı verilen bu amaçlara yönelik doku içerisine yerleştirilen suni yapılara implant protezi denilir. Örnek olarak kardiovasküler cerrahide kullanılan eklem protezleri, travmotoloji ve tümör cerrahisi sonrası kemik dokularının tespit etmek için kullanılan RIF implant protezlerini verebiliriz. Diş eksikliğini tamamlamaya yönelik implant protezleri ise, çene kemiğinin içine ya da üzerine yerleştirilen ve implant denilen bir alt yapıdan dayanak ve tutuculuk sağlayan protezlerdir.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN İMPLANTLAR

Diş eksikliği alveol kret rezorbsiyonu ve mandibula atrofilerinde ortaya çıkan estetik ve fonksiyonel problemleri çözmek için, çene kemiğinin içine ya da üzerine uygulanarak protez kullanımında destek diş gibi faydalanılan materyallere dental implant denir.

UYGULANDIKLARI YERE GÖRE İMPLANTLAR

  • Subperiostal implantlar
  • Endoosseoz implantlar
  • Transmandibular implantlar
  • İntramukozal implantlar
  • Endodontal implantlar

TRANSMANDİBULAR İMPLANT NEDİR?

Transmandibular implantlar, transosseal implant çeşidi olup, Dr. Hans Bosker tarafından geliştirilmiştir. TMİ’yi mental foramenler arasına yerleştirilen dört tane transosteal pin ile mandibula alt kenarına yerleştirilen ve beş adet kortikal vida ile sabitlenen kaide plağı oluşturur.

TMİ aşırı mandibula kret rezorbsiyonu olan ve konvansiyonel implant endikasyonlarının çoğu transmondibular implant türünde de geçerlidir. Ancak özellikle mandibulanın kaza sonucu ya da tümör sebebi ile cerrahi sonrası ileri derecede defekte uğradığı durumlarda endikedir.

Transmandibular implantın uygulanabilmesi için kaninler bölgesinde en az 9 mm’lik alvoler kemik kalınlığı olması gerekir. Diğer implant türlerinden farklı olarak bu implant türünde iki saatlik bir genel anesteziyle operasyonu kontrol edebilecek yapıda olmalıdır. Extraoral ve intraoral birlikte çalışılır ve implant yerleştirilip yumuşak dokular iyileştikten yaklaşık 6-8 hafta sonra protez uygulanır.

İmplantı Hangi Bölüm Yapar?

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Periodontoloji, dişlerin ya da kaybedilmiş olan dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresini saran diş eti ve yumuşak dokuların, dişleri ve implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının korunması ve hastalık oluştuğunda tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Periodontoloji, Diş hekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlı bir ana bilim dalıdır. Anabilim dalı içerisinde öğretim üyeleri, uzman hekim ve uzmanlığını yapan diş hekimleri, stajyer diş hekimleri, hemşire, sekreter ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Periodontoloji Anabilim Dalında, Lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim dalının belirlediği şartlara uygun olarak teorik ve pratik olarak yürütülür.

PERİODONTOLOJ’İDE UYGULANAN TEDAVİ İŞLEMLERİ

Kliniğe başvuran hastaların ağız içi muayenesi ve bütün dişlerinden alınan radyografiler ile periodontal durumu değerlendirilir ve hastaya özel tedavi planı yapılır. Öncelikle, koruyucu hekimlik alanında hastalıkların oluşmasını engellemek için sağlığı koruma amaçlı ağız bakımı eğitimi verilir. Özellikle son dönemlerde uygulanan ilaç, malzeme ve teknik imkânlar ile mekanik tedavide çok başarılı tedavi sonuçları alınmaktadır. Her hasta için tedavi planları farklı olsa da, diş eti tedavileri her hasta için aynı şekilde birbirini izleyen basamaklar halinde yapılır. Bu basamaklar; Başlangıç tedavisi, cerrahi tedavi ve idame ve destekleyici tedavidir.

Ayrıca bu üç tedavi basamağı esnasında mekanik işlemleri desteklemek için hastanın ihtiyaçlarına göre uygun antibiyotik tedavisi yapılır.

TEDAVİ İŞLEMLERİ

Başlangıç tedavisi içinde:

 •  Fırçalamanın ve dişlerin ara yüz bölümlerinde temizliğin öğretilmesi
 •  Diş ve kök yüzeylerinde oluşan birikmelerin yok edilmesi
 •  Plak birikimini çoğaltan, ağız için etkilerin yok edilmesi
 •  Çiğneme gücünün dengelenmesi.

Cerrahi tedavi içinde:

 • Anormal kas bağlantılarının düzeltilmesi
 • Dişleri çeviren diş eti miktarındaki eksikliğin tamamlanması
 • Şekli bozulan ve büyüyen dişetlerinin düzeltilmesi
 • Kök yüzeylerinin örtülmesi
 • Hastalığa bağlı hasar görmüş kemiğin doğal diş ve implant çevresinde yeniden oluşması
 • Diş ve diş eti arasında yapışmanın tekrar sağlanması
 • Kaybedilmiş dişler yerine implant uygulanması

İdame tedavisi içinde:

 • Altı aylık kontroller ile tedavi sonunda kazanılan sağlığın devam ettirilmesi
 • Diş ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması
 • Hasta olan kişinin ağız ve diş temizliği konusunda bilgilendirilmesi

İmplant Yaptırmak İstiyorum

İmplantlar, diş etlerinin altındaki çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen titanyum materyallerdir. Yerleştirildikten sonra, üzerine protez diş takılır.

İMPLANTLARIN FONKSİYONU

İmplant çene kemiğine kaynadığı için yapay dişlere sabit destek sağlarlar. İmplanta takılan protez ve köprüler ağız içinde kaymazlar Bu protezler yemek yeme ve konuşmak için gereklidir.

İMPLANTLAR NE KADAR KULLANILIR?

İmplant uygulamalarında genel olarak, implantın yapıldığı bölgeye, hastanın ağız hijyen kurallarına özen göstermesine göre, en az 10-20 yıl arasında kullanılmaktadır. Ön dişlerdeki implantlar daha uzun ömürlü olarak kullanılır.

HER HASTAYA İMPLANT UYGULANIR MI?

İmplant vidaları belirli genişlik ve kalınlığı olan yapılardır. Bundan dolayı implant konulacak bölgede, çene kemiğinin bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekir. Çene kemiğinin kalitesi önemlidir. Dişetlerinin, tedaviden önce ve tedaviden sonra sağlıklı olması gerekir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu takdirde, implant tedavisi için, her hangi bir üst yaş sınırı yoktur. Sadece kemik gelişimini tamamlamamış çok genç kişilere uygulanması tavsiye edilmez.

İMPLANT YAPILIRKEN ACI DUYAR MIYIM?

İmplant uygulaması esnasında sınırlı uyuşturma kullanılır. Genel olarak implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı, hafif ağrı kesiciler ile giderilir. Bu ağrı bir diş çekimi ağrısı kadardır. Bazı hastalarda hiç ağrı olmaz. Uygulamanın sorunsuz olarak yapıldığı vakalarda implant hissedilmeyecek kadar rahat olunur.

İMPLANT YERLEŞTİKTEN SONRA İYİLEŞME SÜRESİ

İmplant uygulamalarında, İmplantların kemik ile tam olarak bütünleşmesini sağlamak için iyileşme süresi olan 3 ay müddetince sert gıdalardan uzak durmalı, ağız temizliğine özen göstermeli ve implant üstüne gelen yüklerin en aza indirmeye gayret etmelidir.

TOPLAM TEDAVİ SÜRESİ

İmplant uygulamaları artık, sadece yarım saat içerisinde bile yapılması mümkündür. Diş ve kemik yapısının durumuna göre belirlenecek olan operasyon hastaya göre değişmektedir. diş implant tedavisinin yapılması, toplam olarak 3 ay ile 6 ay arasında tamamlanır.

PROTEZİN YERLEŞMESİ

İmplant üzerine yapılacak protezler değişik tiplerde olabilir. Hasta tarafından takıp çıkartılan protezler olduğu gibi, doktor tarafından takılıp çıkartılan protezler de vardır. Her ikisinin de avantaj ve dezavantajları vardır. Hasta için en uygun olanı diş hekiminiz belirleyecektir.

İmplant Diş Hastaneleri

Bilindiği gibi implant diş tedavisi, çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Doğal dişlere çok yakın olan, diş kökü olarak uygulanan bu tedavi sistemi ile birçok besin maddesi rahat olarak tüketilir. Ağız yapısına en uygun olan implantı, tedaviyi yapacak olan diş hekimi seçecektir. Diş implant uygulaması sınırlı uyuşturma ile başlanır. Bu uygulama sisteminde hastalar hiçbir ağrı ve sıkıntı görmeden, cerrahi işlem başarılı bir şekilde gerçekleşir. Ancak bazı hastalara uygun görülmesi halinde genel anestezi de uygulanabilir.

İmplant diş uygulaması yapıldıktan sonra, çene kemiği ile implantın kaynaşması için belli bir süre beklemek gerekir. Bu süre yaklaşık olarak 3-6 arası bir zamandır.

İmplant tedavisinde, son derece başarılı uygulamalar olduğunu görmekteyiz. İmplant yapan hastanelerde başarı oranı iyi bir diş hekimi, iyi bir ekip çalışması, iyi bir operasyon, yeterli bilgi ve doğru teşhis ile % 98’lik bir orana sahiptir.

İmplant diş uygulamaları, üniversite hastaneleri ve özel kliniklerde yapılan, günümüzün en modern diş tedavi yöntemlerinden biridir. İmplant yapan hastaneler arasına devlet hastaneleri de dâhil olmuştur. Her hangi bir diş eksikliği durumunda, eksik olan dişin yerine uygulanan yapay diş köklerine implant adı verilmektedir. Diş eksikliği olan bölgede vidalı bir diş kökü ve bu kök üzerine konulan protez ile son derece estetik ve fonksiyonel bir dişe sahip olunur.

Günümüzde implant yapan hastaneler mevcuttur. İmplant tedavi uygulaması çok zahmetli ve bir o kadar da maliyeti yüksek bir işlemdir. Devlet hastaneleri önceki yıllarda diş sağlığı için implant tedavisini uygulamıyordu. Ancak günümüzde çok yaygınlaşan implant tedavisi birçok devlet hastanesinde SGK yardımı ile uygulanmaya başlanmıştır. SGK yapmış olduğu açıklamalar da bazı şartlarda bir kısım implant masraflarının karşılanacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan belli bir süre sonra implant yapan hastane sayısında artış olmuştur.

İmplant yapan hastaneler olarak, genellikle üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ön plana çıkmaktadır. İmplant uygulaması pahalı olan bir tedavi sistemidir. implant tedavisi yaptırmak için mali durum önemlidir. İyi bir şekilde araştırma yapıp, bütçeye en uygun olanı seçmek gerekir.

Tek Diş İmplant Ameliyatı

Tek diş implant ameliyatı, kaybedilmiş olan dişin yerine, gerçek diş gibi görev yapacak olan yapay dişin yerleştirilme işlemidir. Diş implant uygulaması diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha rahat ve güvenli bir seçenektir.

İMPLANT NEDİR?

Diş implant ameliyatı, zarar gören ya da kaybedilen dişin yerine, gerçek diş gibi görev yapan yapay diş takma işlemidir. Diş implantı ameliyatının nasıl gerçekleşeceği implantın türüne ve çene kemik yapısına bağlı olarak değişir. Ancak bütün diş implantı ameliyatları aşamalı bir şekilde yapılır ve birkaç aşamalı olarak uygulanır. İmplantta elde edilecek en büyük kazanç, yeni dişe veya dişlerinize sağlam bir alt yapı oluşturmak olur. Çene kemiğinin implantın etrafında iyice kaynaması gereklidir. Bu duruma iyileşme süreci denilmektedir, bu iyileşme süreci de zaman alır ve birkaç ayı bulur.

NEDEN YAPILIR?

Tek diş implant ameliyatı, kaybedilen dişin yerine, cerrahi bir işlem ile implant yerleştirilme işlemidir. İmplanttaki titanyum, çene kemiği ile bütünleşeceği için, diğer tedavi işlemleri gibi çene kemiğine her hangi bir zararı olmayacaktır. İmplantta kullanılan titanyum, çok sağlam ve dayanıklı bir elementtir.

Genel sağlık durumu iyi olan, çene kemiği yeterli bulunan her hastaya implant tedavisi uygulanabilir.

RİSK VARMIDIR?

Bütün cerrahi operasyonlar gibi, tek diş implant ameliyatının da riskleri vardır. Bu riskler hafif ve kolay bir şekilde halledilecek olan risklerdir. Olabilecek riskler;

 • İmplant bölgesinde iltihap oluşabilir.
 • Diğer dişler ve bölgedeki diğer yapılar zarar görebilir.
 • Diğer dişlerde, diş etlerinde, dudaklarda ve çenede uyuşukluk ile karıncalanmaya sebep olacak sinir hasarı olabilir.
 • Diş implantı gerçekleşince sinüs sorunları olabilir.

NASIL HAZIRLANMALI?

Tek diş implant ameliyatı, bir ya da birden daha fazla işlem gerektirebilir. Bundan dolayı detaylı bir inceleme gerekli olur. Öncelikle kapsamlı bir ağız muayenesi yapılır, radyolojiden filmler istenir ve gelen sonuçlara göre, çene kemiğinin durumuna bakılır ve yapılacak dişin planlaması yapılır. Eğer ki hastanın çene kemiği uygun olursa, hemen implant ameliyatına başlanır. Şayet kemik durumu yeterli seviyede olmazsa, çene kemiğine güçlendirme işlemi yapılır. Bu güçlendirme işlemi ile kemik takviyesi sağlandıktan sonra, diş implant ameliyatına geçilir.

Avrupa İmplant Nedir?

 

İmplant markaları ve implant üreten firmalar öylesine çoğaldı ki, diş hekimliğinde kullanılan yüzden fazla implant markası vardır.“ Bu markanın ürettiği güvenlidir, şu marka değildir.” diyebilmek doğru olmaz.

İmplant sektöründe güvenilir ve kalitesini ispat etmiş çok fazla implant markası vardır. Bir diş hekiminin bu kadar çok markayı denemesi mümkün değildir. İmplant markalarının kıyaslamasının yapıldığı akademik çalışmalara bakabilir. Her implant markası hekimlere kendi markalarının ne kadar iyi olduğunu söyleyerek pazarlama yaparlar.

Avrupa implant markaları ve Amerika implant markaları, yıllardır implant alanında kendilerini ispat etmiş markalardır.

Hiçbir hekim Avrupa implantların dışında kalan, ülkelerin implantlarının iyi olmadığını söyleyemez. Nitekim Güney Kore orjinli bir marka implantların kemiğe tutunum ve minimum boyun bölgesi kemik kayıplarında, neredeyse dünyanın en başarılı implantlarından biridir. Bu durum şunu gösteriyor, üretilen implantın nerede üretildiği çok fazla da önemli değil.

İsrail, Güney Kore ve güney Amerika’da taklit ve fason üzerine kurulmuş birçok implant markası vardır. Ama aynı zamanda işini ciddiye alan, yeterli yatırım yapan, kalıcı olmaya çalışan, aynı şekilde yaptığı taklitte olsa kendini geliştiren ve AR-Ge faaliyeti yürüten kendi çapında ayrı bir marka olmaya çalışan implant markaları da vardır.

Günümüz koşullarında implantın kutusuna bakıp hangi ülkede üretildiğini bilmemiz, güven duymak için yeterli değildir. Üretilen bir implant, sanki Amerika ya da Avrupa implant markasıymış gibi maskeleme ile satılmaktadır. Bir grup implant üreticisi kendi özgün marka adı dışında, aynı implantı sanki Avrupa implantı gibi gösterebilmektedir.

Bu konuda denetimin olmadığı ya da çok az olduğu ülkelerde bulunan implant üreticileri hiç zahmete girmeden, ürettikleri implantların kutularına, prospektüslerine sanki batı Avrupa ülkelerinde ya da Amerika’da üretilmiş gibi yazı ekliyorlar.

İmplant yaptıracak hastalar kendilerine uygulanacak olan implantın, markasının ne olduğunu tedaviyi yapacak olan hekime sormalıdır. İmplantların kutularını, prospektüslerini, garanti belgelerinin birer örneğini hekimden istemelidir. Başta Avrupa olmak üzere buna benzer bir sistem işletirler. Bu durum hekime güvensizlik değildir. Hekim zaten bunları hastasına vermektedir.

İmplant Ne Zaman Yapılır?

DİŞ ÇEKİMİNDEN KAÇ GÜN SONRA İMPLANT YAPILIR?

Diş çekiminden hemen sonra, implant uygulaması yapılabilmektedir. Diş hekimleri en ileri teknoloji yöntemleri ile dişleri çekmemek için çaba gösterirler. Ancak diş çekilmişse artık kolayı var.

Gelişen tıp teknolojileri ışığında artık aynı anda çürüyen dişi çekerek yerine yeni bir diş monte edilebiliyor. Halk arasında ‘diş ekimi’ tıp adıyla da ‘İmmediat İmplant’ olarak bilinen yöntem ile çekilen diş kökü yerine anında implant takılıyor ve böylece hasta olan kişi implant protezi için, beklenecek olan süreyi beklemek zorunda kalmıyor.

Ancak çekim yerinde her hangi bir defekt var ise, bu bölgeye yapay kemik tozu uygulaması yapılarak yaklaşık 2 ay kadar beklenir ve çekim yerinin iyileşmesi beklenir. sonrasında implant tedavisine başlanır.

HASTA ÇOK MUTLU

Diş Hekimi Dt.Altuğ Serçe, implant uygulamasında son nokta olarak bilinen ‘immediat implant’ ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;

“Biz diş hekimleri bir dişin çekilmemesi için maksimum çabayı göstermekteyiz. Ancak tüm bunlara rağmen çeşitli sebeplerle diş kayıpları yaşanabilmektedir. Bu can sıkıcı durumu telafi etmek amacıyla yıllardır sürdürülen çalışmaların sonucunda implant teknolojisinin geldiği son nokta hem diş hekiminin hem de hastaların yüzünü güldürüyor. Bugün üç haftalık süre içinde kaybedilen dişin yerine aynı fonksiyonları yapan implant üzeri protezler yapılabilmektedir. Tabii ki öncelikle dişi korumak ve kaybetmemek için gerekli bakım ve tedavi yöntemlerinden faydalanmak gerekir. Ancak diş çekilme pozisyonuna gelmişse bu kararı vermeden önce halk arasında diş ektirmek olarak da bilinen implant diş seçeneğini düşünerek dikkatli olmak gerekir. Çünkü dişin çekileceği seansta doku uyuşmuş iken ikinci bir anestezi’ye gerek kalmadan dişi alıp çekilen dişin boşluğuna implant yerleştirmek mümkündür.

3 AY BEKLEMEYE GEREK YOK

“Bilindiği gibi implant. titanyumdan ileri bir teknoloji ile üretilmiş diş kökü formundaki titanyum materyallerdir. Kısa bir süre öncesine kadar diş çekimi yapıldıktan sonra çekilen dişin boşluğunun kemikle dolması için en az 3 ay beklenir, daha sonra implant yerleştirilir, 2-3 ay gibi bir süre adaptasyon süresi olarak geçirilir, sonra dişin formunda üst yapı şekillendirilirdi. Bu, hastanın 6-7 ay gibi bir süre dişsiz kalmasına sebep olurdu. Bugün diş çekildiği esnada, çekilen dişin boşluğuna implant yerleştirilmektedir.”

İmplant Diş Örnekleri

Doğal dişlerin herhangi bir nedenle kaybedilmesi sonucunda, ortaya çıkan boşluk ya diş hekimliğinde kron-köprü sabit protezler ile ya da hastanın kendisinin takıp çıkartacağı hareketli protezler ile doldurulur. Kron köprüler, diş boşluğuna yakın olan sağlıklı dişlerin belirli miktar kesilmelerini gerektirdiği için, sağlam dişlerde geriye dönüşsüz işlem yapmaya sebep olurlar. Hareketli protezler ise, takıp çıkartmalı bir yapının ağızda taşımanın zorluğu yanında tutuculuk sağlayan, kroşe denilen kancaların başkaları tarafından görülmesine de sebep olur. Bu tip hareketli protezler belli bir kalınlıkta yapıldığından ve ağızda çok yer kapladığından dolayı, hastanın rahatsız olmasına sebep olurlar. Ayrıca hareketli protez altında kalan, destek kemik zamanla azalır ve ileri yaşlarda protez kullanmak zorlaşır.

İmplant tedavisi, bilimin hastalara sunduğu en son gelişmelerden biridir. implantlar ile doğal dişlerin yerleri küçük titanyum vidalar ile doldurulur. Kemik içine yerleştirilen implantlar, iyileşme süreci içinde kemik ile bütünleşir ve üzerine yapılacak olan sabit veya hareketli protezlere destek olurlar.

İmplant tedavisinin en büyük avantajı, sağlıklı olan doğal dişlere hiçbir şekilde zarar verilmez. Bir kısım dişini kaybeden, hala belirli sayıda diş olan kişilere, takıp çıkartılan protez yerine sabit protez yapılması, çok faydalı olur.

Tüm dişlerini kaybetmiş kişilere, ya tamamen sabit protez yapılır, hasta takıp çıkartmalı kullanmak zorunda kalmaz. Ya da çok az sayıda implant kullanarak, takıp çıkartmalı protezlerin hiç oynamaması ile hastaya büyük rahatlık sağlanır.

İMPLANT TEDAVİSİ HANGİ DİŞSİZLİK DURUMUNDA NE AVANTAJ SAĞLAR?

Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:

Alt çene tam dişsizlik durumunda, protez küçük olur ve dil’in hareketlerinden dolayı protez vuruğu ve iyi çiğneyememe sıkıntısı olur. İmplant tedavisi ile bu sıkıntılar biter ve aynı zamanda kemik erimesi de durur.

Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar:

Üst çene alt çeneye göre daha az hareket ve daha tutucu olsa da, tat alma duygusunu azaltır mide bulanmasına neden olabilmektedir. İmplant tedavisi ile bu sorunlar biter.

Alt ya da üst çenede dişlerin bir kısmını kaybetmiş hastalar:

Bu durumda olan hastaların, kancalarla tutunan ve estetik olmayan görüntüye sahip dişlere sahip olmaları ve köprü için sağlam dişlerin kesilmesidir. İmplant tedavisi ile estetik sağlanır ve sağlam dişler zarar görmez.

Tek dişini kaybetmiş hastalar:

Bu hastalar tek diş boşluğunun dolması için iki komşu sağlam dişin küçültülmesi seçeneği ile karşılaşırlardı. Tek bir implant yerleştirerek daha estetik ve daha fonksiyonlu sonuç ortaya çıkar ve komşu dişlere zarar verilmez.

Diş İmplantını Kimler Yapar?

 Ağızdaki eksik olan dişleri tamamlamak için çekilen dişlerin yerine cerrahi bir işlemle yeleştirilen diş köklerinin yerini alan vida sistemine diş implantı adı verilmektedir.

İmplantlar titanyumdan üretilirler. Vücudun normalde yabancı maddeler karşı geliştirdiği alerjik reaksiyonlar titanyum için gerçekleşmez. Dolayısıyla insan vücudu titanyumdan üretilen implantı reddetmez. Fakat diş implantı operasyonu % 100 başarılı olur diye düşünmekte doğru olmaz. Diş implantı cerrahi bir işlem olduğu için, sonrasında gelişen bir enfeksiyon ya da ağız bakımının iyi olmaması sonucu implant kaybedilebilir. Bundan dolayı implantta başarı oranı % 98 olarak açıklanır.

DİŞ İMPLANTINI KİMLER YAPAR?

Diş implantını diş hekimliği fakültelerinden mezun olmuş, eğitimini almış diş hekimleri yapar. Öncelikli olarak hastanın detaylı bir tomografi istenir. alınan tomografi sonucuna göre, değerlendirme yapılır. Planlama şablonunda ölçüm işlemleri yapılır ve sonrasında ise implant yapımına geçilir.

DİŞ İMPLANTI YAPIMI

Diş kliniğinde sterilazyon yapılır ve hasta olan kişi ameliyata alınır. Önce dişeti insizyonu yapılır, flep açılır. Sonra plot frezle implantın giriş yeri işaretlenir. Diril ile istenilen boyda girilir. Paralelliği kontrol edilir. Daha sonra diriller aracılığıyla istenilen çapa ulaşılır. Serum fizyolojikle soket yıkanır ve implant vidalanır. İmplantın taşıyıcı parçası çıkartılır. Raşet ile sıkılarak vidalama yapılır. Taşıyıcı parça çıkartılır ve iyileşme kapağı vidalanır. Açılmış olan dişeti suture edilir. İmplant boyunun etrafı zirkonyum ile suture edilir.

İMPLANTI HER DİŞ HEKİMİ YAPAMAZ!

Diş doktoru Nihat Tanfer, diş implantını yaptırırken yüzleri şişenleri ve acı çekenleri implant kazazedesi olarak görüyor. Tanfer, diş implant tedavisini, çene kemiğini iyi bilen cerrahların yapması gerektiğini söylüyor.

Diş doktoru Nihat Tanfer, diş implantı yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.” Uzun yıllar, hastaların ağrıyan dişlerinin çekilmesi ve temizlendikten sonra, tekrar takılması yöntemi uygulanmıştır. Ama ben belli bir zamandan sonra diş köklerinde erimelerin olduğunu ve dişin beş yıldan fazla dayanmadığını gördüm. 1980’lerde başlayan implantoloji, bu zor uygulamayı diş hekimliğinden çıkarmıştır.

Günümüzde herkes diş implantı yapar oldu. Ama doğrusu: implantı, kemiği tanıyıp bilen, bu konuda tecrübesi olan çene cerrahlarının yapması. Aksi takdirde implant ameliyatları sonrasında; hasta çok ağrı çeker, yüzü şişer, üstüne üstlük sonuç ta başarısız olabilir. Biz bunlara implant kazazedeleri diyoruz. İmplantoloji bir cerrahi işlemdir. Bu cerrahi işlemin başarılı olabilmesi için, hekimin, hastanın ve kullanılan malzemenin doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. Acemiliği kaldırmaz” demiştir.