İmplant Tedavisi Kimlere Yapılmaz?

İmplant, eksik olan dişlerin yerine cerrahi tekniklerle, çene kemiğine uyumlu gerçek diş kökü görevi yapacak olan yapay diş yerleştirilmesi anlamına gelir. İmplantlar titanyumdan üretilir.

Diş kökü görevini yerine getirmek için farklı şekillerde tasarım edilirler. İmplant, travma çürük veya dişeti hastalıkları nedeni ile kaybedilen dişlerin yerine monte edilen vida şeklinde yapay diş kökleridir. Günümüzde doğal dişlere en iyi alternatif olmuşlardır.

İMPLANT DİŞİN FAYDALARI

İmplant tedavi ile tek diş kayıplarında, köprü yapmak yerine tercih edildiğinde eksik dişin yanında bulunan sağlam olan diş kaybını önler. Fazla sayıda diş kayıplarında, hareketli diş protezleri yerine sabit protez yapılmasına imkan sağlar. Ya da hareketli protezlere sağlam bir alt yapı imkânı sağlamaktadır.

Dişsiz kalan kemik bölgesi, içerisinde diş olmaz da işlem yapmazsa zamanla daralır ve küçülmeye başlar. Protez tutmak için kemik seviyesi yetersiz kalır. Aynı zamanda implant yerleştirilmek istenen çene kemiği kalınlığı ve yüksekliği yetersiz olabilir. Dişsiz kalan bölgeye implant yerleşmesi ile çene kemiği yeniden görev yapmaya başlar ve kemik kaybının da önüne geçilir.

Her hastaya implant tedavisi yapılmaz. Kimi durumlarda implant yapılmaması uygun olur. Genel sağlık durumu iyi olmayan hastalara, bazı kötü alışkanlıkları olana kişilere, çene kemiği yeterli olmayan hastalara implant tedavisi yapılması uygun olmaz.

İMPLANT TEDAVİSİ KİMLERE YAPILMAZ?

Hasta olan kişinin, genel sağlık durumunda implant uygulaması için her hangi bir engel olmaması gerekir. Çene kemiği yetersiz olan kişilerde, kemik yapısını engelleyen bazı kemik hastalıkları olabilir. Bu durumda olan hastalara implant tedavi yapılmaz.

İleri seviyede olan şeker hastalarına implant tedavi yapılmaz. Şeker hastalığı kontrol altında ise, implant tedavisi yapılmasında her hangi bir sıkıntı olmaz.

Kalp rahatsızlığı olan ve sürekli diyalize bağımlı olarak yaşayan hastalar da implant tedavisi yapılmaz. Ancak, bu durumdaki hastalar doktor gözetimi altında, gerekli olan test ve tetkiklerin uygun olması durumunda bu kişilerinde implant tedavisi yaptırabilecekleri ifade edilmektedir. Böyle sağlık sorunları olan kişiler diş hekimi ve tedavi gördükleri doktorlarının değerlendirmesi sonucuna göre implant yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

İmplant Diş Kemik Erimesi

İmplant saf titanyumdan üretildiği için kemik ile sağlam ve çabuk bir şekilde kaynar. Vücut tarafından rahat bir şekilde kabul edilmekte ve herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Eksik diş uygulamalarında implantın yapılabilmesi için belli bir kemik seviyesine ihtiyaç olmaktadır. Kemik seviyesi yeterli olmayan hastalar için, kemik geliştirme yöntemleri uygulanır.

İmplant takılması için, kemik hacmini artırmaya yönelik kemiğin ayrılması ve genişletilmesi işlemi, çene kemiğinden kemik nakil işlemi, dış yardım ile çene kemiğinin uzatılması işlemi, sınır yana kaydırma ile implant nakli ve çene kemiğinin genişletilmesi gibi yöntemler kullanılır.

İMPLANT DİŞ KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER Mİ?

İmplant diş, kemik erimesini engellemek için uygun olan ve tercih edilen bir tedavi şeklidir. Uzman bir doktor kontrolünde, doğru ve eksiksiz yapılan bir ameliyat, iyi ve kaliteli bir implant protez yapılması ve uygulama sonrasında gerekli bakım ile, çenede oluşma ihtimali olan kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür. Uygulanan implant malzemeleri, hasta için hiçbir sıkıntı çıkarmadan uzun müddet kalabilir.

Dişeti hastalıkları diş çürükleri kadar önemlidir. Dişeti hastalıkları ilerleyerek kemik erimesine yol açacağı için, erken teşhis önem taşır.

Kemik erimesi birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Çekilmiş olan dişin bölgesinde kemik erimesi olur da, erken müdahale edilmezse kemik erimesi ciddi boyutlara ulaşabilir. Buna engel olmak için implant tedavi yapılmalıdır. Ayrıca çeşitli dişeti hastalıkları, kist ve bruksizm gibi durumlar da kemik erimesinin tetiklenmesine sebep olabilir.

Birçok tedavi yöntemine göre, implant dişin, kemik erimesi tedavilerinde hastalar için olumlu durumları vardır. Örneğin, protez diş kullanıldığında kemik erimesi olursa bu protezler etkisiz kalırlar ve sağlam diş desteğine ihtiyaç duyulur. Aynı zaman da kesilmiş olan dişlerin dayanıklılığı azalır ve nihayetinde çürümeye yol açarlar.

İmplant diş tedavi yönteminde ise, bu sağlam olan implant çevresindeki dişlere hiçbir işlem yapılmaz Çünkü implantta her hangi bir desteğe ihtiyaç olmaz. implant uygulaması yapılan ya hastalarda, implant diş kemik ile kaynadığından dolayı aynı zamanda çiğneme esnasında çene kemiğini sürekli olarak uyarır ve çene kemiği kaybını da önlemiş olur.

Diş İmplant Tedavisi

İmplant, diş eksikliğini ortadan kaldırmak için çene kemiği içerisine ya da üzerine yerleştirilen titanyumdan yapılan yapay diş köküdür.

Diş implant tedavileri uzun süren tedavilerdir. Dişlerin yapılma ve alışma süreleri vardır. Her türlü diş tedavilerinin aşamaları olduğu gibi implant tedavisi de belli aşamalardan oluşur. Tedavi öncesi bazı tetkikler yapılır.

Hasta olan kişinin, ağız kontrolü yapılır. İlk olarak hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Gerekli olan testler yapılır, röntgenler çekilir, diş etinin tedaviye ihtiyacı olup olmadığına bakılır, tartar temizliği v.s gibi işlemler yapılır. Diş gıcırdatma sorununun olup olmaması veya düzenli diş temizliği yapılıp yapılmadığına bakılır. Kemik durumunun yeterli seviyede olup olmadığına bakılır. Şayet kemik seviyesi yeterli değil ise, kemik kalınlaştırma işlemi yapılır. Kemik kalınlaştırma işlemi yapılacak olursa, bu durum tedavinin uzamasına neden olacaktır.

İmplantın ikinci aşamasında, implantın nasıl yapılacağının planlaması yapılır. Vidalı dişin uygulanacağı bölgenin kemik dokusu kontrol edilir. Yapılan kontroller sonunda hasta olan kişinin durumu diş implant tedavisi için uygun ise, implantın çapı belirlenir. Gerekli ölçümler yapılır.

Diş implantı tedavisine, diş etine küçük bir kesi ile açılarak başlanır. Kemik içerisine yerleştirilecek implant için yuva oluşturulur ve implant bu açılan yuvaya yerleştirilir. Vidanın yerleşeceği yer açılır ve çapı belirlenmiş olan vida bu bölgeye monte edilir. Bu işlem bitince protezin yerleşmesi için belli bir süre geçmesi gerektiğinden dolayı beklenir. Bu bekleme süresi de yaklaşık olarak 3 ay gibi bir zamandır. Ancak bu sürenin geçmesinden sonra protez yapılması uygulamasına geçilebilir.

Genel olarak diş implantı tedavisine, sınırlı uyuşturma ile başlanır. Bazı durumlarda ise, hasta için gerekli olursa genel anestezi de uygulanmaktadır. Lokal anestezi de hastanın bilinci yerinde olurken, genel anestezi de ise hasta uyutulmaktadır. Diş implantı sonrasında, genellikle hastalar çok fazla ağrı hissetmezler.

İmplant uygulamasının çeşitli aşamaları vardır. İmplant tedavisine başlamadan önce, hasta olan kişinin sağlık durumunun kontrolü yapılır ve implant uygulamasına uygun olup olmadığına karar verilir. Bu şekilde hasta olan kişinin çene kemiğinin implant tedavisi için elverişli olup olmadığı belli olur.

İmplant Sonrası Protez

İmplant sonrası protez yapılmadan, planlaması yapılır. Öncelikli olarak ağız yapısı sabit protezler için uygun ise, sabit protez uygulaması yapılmasını düşünmek gerekir. Değişik vakalarda implant üzerine yapılması düşünülen protezin planlaması da farklı olabilir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, kemik seviyesinin yeterli olup olmadığı, hastanın ekonomik durumu, hasta olan kişinin yaşı gibi etkenlere bağlı olarak, implant diş üzerine yapılacak olan protezler için farklı planlamalar yapılır

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

İmplant sonrası protez için, Yeterli sayıda implant yapılabilirse, sabit bir porselen protez yapıştırmak suretiyle yapılabilir. Fakat bazı hastaların kemik seviyesinin yeterli olmaması, ya da ekonomik olarak daha uygun olması sebebi ile, simetrik olarak 2-4 implant yerleştirerek hastanın, kendisinin kullandığı takıp çıkartılan protezin tutuculuğu için implanttan destek alan bir hassas bağlantılı çıtçıtlı protez takılması planlaması da yapılabilir.

Tam dişsiz bir ağızda, yetecek kadar implant yapılması ile sabit protezler yapılır. Mümkün olan her vaka da ise, hastanın ağzından çıkartmasına gerek olmayan sabit protezler daha çok tercih edilirler. Tam dişsiz ağızlarda 2- 4 arası implant ile hastanın tam protezinin tutuculuğunu sağlamak amacı ile kullanılan protezler yapılır. Böylesi bir durum yetecek kadar implant koymaya, kemik yapısının uygun olmadığı zamanlarda başvurulur. Bazı hastalara ise, hastanın isteği ile daha uygun fiyata sahip olduğu için tercih edilebilir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

İmplant sonrası protez için, eksik olan dişin boşluğu çevresindeki dişlere dokunmadan sadece bir tane implant diş yerleştirilir ve üzerine de tek üye sabit porselen kron yapılır. İmplant üzerine takılan porselen kron içinde değişik yöntemler mevcuttur. Zirkonyum alt yapılı bir kron, estetik diş hekimliği operasyonları arasında en fazla kullanılan uygulamalar arasındadır.

Tek diş eksikliği olduğunda bir adet implant yerleştirilir. Bu yapılan implant üzerine yapılması düşünülen porselen kaplama için kök görevi yapar. İmplant sonrası protez kaplama için, çok farklı alternatifler vardır.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Çekilmiş olan dişlerin boşluğunun arkasında diş olmazsa serbest sonlu dişsizlik vakası olarak isimlendirilir. Bu durumda ki boşluğun büyüklüğüne göre 2 ya da daha çok implant üzerine porselen köprü yapılır. Her eksik diş için bir implant yapmak gerekli değildir.

İmplant Ne Kadar Sağlıklı

 

Doğal dişlerin herhangi bir nedenle kaybedilmesi durumunda, ortaya çıkan boşluk kron-köprü sabit protezler ile veya hastanın kendisinin takıp çıkartacağı hareketli protezler ile doldurulur. Kron köprüler, boşluğa komşu olan sağlıklı dişlerin belli bir oranda kesilmesini gerektirdiğinden dolayı, bu işlem geriye dönüşü mümkün olmayan bir işlem olmaktadır. Hareketli protezler ise, takıp çıkartmalı bir yapı olmasından dolayı hastaya zor gelebilir. Ayrıca kroşe denilen kancalar da başkaları tarafından görülebilir. Hareketli protez altında olan destek kemik zamanla azalır, yaş ilerledikçe protez kullanmak giderek zorlaşır.

İmplant tedavi, diş hekimliği biliminin hastalara sunduğu çok güzel bir gelişmedir. İmplantlar, kaybedilen doğal dişlerin yerine yapılan küçük titanyum vidalardır. Çene kemiği içine yerleştirilen implantlar, belirli bir süre sonra kemik ile kaynaşır ve üzerine monte edilecek olan sabit ya da hareketli protezlere destek olurlar. Bu şekilde klasik protezlerden dolayı meydana gelen birçok sıkıntı son bulur. Hastanın yaşam kalitesi artar, kendilerini daha rahat olarak hissederler.

İmplant tedavisinin en büyük avantajı, sağlıklı olan komşu doğal dişlere hiçbir zararları olmaz. Bir kısım dişini kaybetmiş ama belli sayıda doğal dişe sahip olan hastalarda, takıp çıkartılan protezler yerine, sabit protez yapmak büyük avantaj getirir. Hiç dişi olmayan hastalara ise, sabit porselen protez takılarak, takıp çıkartmalı protezin kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılır. Ayrıca az sayıda implant kullanarak takıp çıkartmalı protezlerin alt çenede yerinden oynaması engellemek hastaya büyük avantaj sağlar.

Çene kemiğine yerleştirilen implantlar yaklaşık olarak 2-3 ay gibi süre sonra kemik ile kaynar ve üzerine konacak olan protezleri taşıyacak duruma gelirler.

Genel sağlık durumu iyi olan, kemik gelişimini tamamlamış ve diş eksikleri bulunan kişilerin tamamında implant tedavisi rahat bir şekilde uygulanır. İmplant ameliyatının başarılı olabilmesi için, doğal dişlerde daha önce var olan rahatsızlığın giderilmesi ve dişeti rahatsızlığının ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca uzun süreli başarı için iyi bir ağız bakımı ve diş fırçalaması gereklidir.

Normal diş çekimi yapılabilecek kadar sağlıklı olan kişiler, implant tedavisi için sağlıklı kabul edilirler. Genel sağlık problemlerine sahip olanların dışında, her insana implant uygulaması  yapılabilir.

Diş İmplant Uygulaması

İmplant uygulaması cerrahi bir operasyonla yapılır. Eğer yapılacak olan işlem, tek bir implant operasyonu ise, bu işlem 10 dakika ile 30 dakika arasında değişir. İmplant sayısı ve hastanın çene kemiğine bağlı olarak 30 dakika ile birkaç saat arasında implant yapılır.

Cerrahi operasyondan sonra, implant ile kemiğin bütünleşmesi için 1 ile 3 ay kadar bir süre beklenir. İmplant kemikleştikten sonra üzerine yerleştirilecek olan protezler, birkaç seans sonunda uygulanır. Toplam olarak 1-4 ay süren implant tedavisi sonunda hastalar doğal dişe en yakın sonucu elde eder ve uzun ömürlü dişlere kavuşurlar.

İmplantlar bazı önemli sağlık sorunları haricinde, tek diş kaybı, çok diş kaybı ve bütün dişlerin kaybı gibi durumlarda implant tedavisine başvurulabilir.

İmplant tedavisine engel olan sağlık durumları:

  • Sigara kullanımı, ağız içerisindeki dokularda oluşan bakteri plağına ortam hazırlar ve enfeksiyon riskini artırır. Sigaranın karbon monoksit ve toksit etkisine bağlı olarak, implantın kemik ile bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler. Yara iyileşmesini geciktirir ve kanlanmayı azaltır. Bu durumda ki vakalarda diş hekimi onaylarsa hasta, implant öncesi ve sonrası sigara kullanımını azaltıp implant yapılır.
  • Kontrol altında olmayan şeker hastaları, implant uygulaması için riskli olan gruplar içindedir. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olduğundan dolayı enfeksiyon riski artar. Kandaki şeker seviyesi kontrol altında olan hastalara implant yapılmaktadır. İmplant tedavisi bittikten sonra, şeker hastalarının ağız hijyenini sağlamaları son derece önemlidir.
  • Kalp rahatsızlığı olanlar ve hipertansiyonlu hastalar için, doktor ile konsültasyona gidilerek implant uygulamasına karar verilir. Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmplant uygulaması yapılacak hastanın genel muayenesi yapılır ve panaromik röntgeni çekilerek çene kemiğinin durumu ve implant uygulanacak bölgenin kemik yoğunluğu ölçülür. Kemik yoğunluğu implant için yeterli değilse, kemik grefti yapılarak bu bölgenin kemikleşmesi beklenir.

İmplantın yapılma süresi yaklaşık olarak 15-30 dakika arasındadır. Önce dişetinde açılan çene kemiği delinir ve implant vidalanır. Üstüne yapılacak olan protezlerin takılması için implantın çene kemiğine kaynamasını beklenir. Bu süre 3 ay kadar bir süredir.

İmplant çene kemiğine kaynadıktan sonra, protezler implant üzerine vidalanarak ya da yapıştırılarak oturtulur. Böylece işlem tamamlanır.

İmplant Riskli Mi

Bütün diş hekimliği uygulamalarında olduğu gibi implant tedavisinde de az da olsa belli başlı riskler vardır. İmplant risklerini en aza indirmek için hasta olan kişinin, çok iyi bir şekilde dental anemnezinin alınması gerekir.

Hasta olan kişiye, ağız içinde çıkma ihtimali olan her şey ile ilgili sorular sorulur. Hasta olan kişinin, vereceği cevaplar sayesinde hekim ameliyat esnasında beklenen olası sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve buna göre müdahale etme imkânı olur. Bu aşama da hasta olan kişinin, yanlış bilgi vermesi ya da unutması operasyonun başarılı olmasında etkendir. Her şeye rağmen bir implant uygulaması başarısız olabilir. Bunların birçok sebebi vardır.

Bazı durumlarda implant tedavisinin uygulanması sakıncalı olabilir.

*Sigara kullanımı fazla olan hastalarda:

Sigara kullanmak ağız içerisindeki dokularda oluşan bakteri plağını direk olarak etkiler ve enfeksiyon riskini arttırır. Enfeksiyon tedavi sırasında damakta oluşan yaranın geç iyileşmesine sebep olur. Sigarayı aşırı tüketen hastalarda hekim genel muayeneden sonra izin verirse hastaya implant uygulaması yapılır. Hastanın tedaviden önce ve tedaviden sonra sigara kullanmayı azaltması gerekir. Bu süre, tedavi öncesi ve sonrasında en az 1 ay gibi bir süre olmalıdır.

Şeker hastaları: Kontrol altında olmayan şeker hastaları implant tedavisinde risk teşkil ederler. Şeker hastalarına uygulanan tedavi dokuların geç iyileşmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına sebep olur.

Hipertansiyonu olan hastalar: Hipertansiyonlu hastaların implant tedavisinden önce mutlaka kan basıncı ölçülmelidir. Bu büyük bir önem taşır. Diş hekimi hastadan şüphe duyarsa bir dâhiliye uzmanından yardım alır, hastanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi ister. Çünkü hipertansiyonu olan hastalar için implant riskli olabilir.

Kalp rahatsızlığı olanlar: Kalp sorunu olan hastalar diş hekimi tarafından hemen tedaviye alınmazlar. Diş hekimi kardiyoloji ve kalp damar cerrahi hekimleri ile görüşür ve onların onayı ile tedavi yapar.

Kan pıhtılaşması bozuklukları: Kan pıhtılaşması sorunu olan hastalar için, implant riskli olduğundan bu hastalara uygulanmaz.

Kemoterapi ve ışın tedavisi gören hastalar: Bu hastaların vücut dirençleri zayıf olduğu için tedavi sürecinde ve sonrasında enfeksiyon kapma riskleri diğer hastalara göre fazladır. İmplant, risk içerir bundan dolayı yapılmaz. Tedavileri bittikten belli bir süre sonra genel sağlık durumları iyi olursa, doktor onayı ile implant yapılabilir.

İmplant Diş Kaplama

Sabit protezlerde estetik amaçla kullanılan tüm materyaller arasında doğal dişle renk uyumunun en iyi sağlandığı materyal, porselendir. Porselen kronlar metal alt yapılı ya da tam porselen olarak hazırlanır. Ancak tam porselen kron ve köprülerin dayanıklılığını artırmak metal alt yapı yerine güçlendirilmiş seramik alt yapılar kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan en popüler sistem ise zirkonyum ile güçlenmiş seramik restorasyonlardır.

İmplant üstü zirkonyum alt yapılı uygulama, metal destekli seramik uygulamalarla karşılaştırıldığında, biyolojik uyumun daha iyi olması ile birlikte üstün estetik özellikleri sebebiyle daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Metal alt yapı kullanmamak iyon salınımı sonunda alerjik ve toksik reaksiyonların ortaya çıkmasını büyük ölçüde engeller.

İmplant üzeri zirkonyum, porselen kronlarda alt yapı en az metal sertliğinde ve dayanaklığında olan bir malzemedir. Zirkonyum, mekanik özellikleri sebebi ile kuvvetli yüklere karşı koyar. Bundan dolayı da uzun ömürlü ve dayanıklı bir maddedir.

Tam seramik kronlar, önceleri tek üyeli kronlarda ve üç üyeli arka bölge köprülerinde kullanıldı. Fakat porselenin kırılgan olması sebebiyle, tam seramik sistemin dayanırlığının artması için çeşitli uygulamalar yapıldı.  Zirkonyumun keşfedilmesi ile birlikte dayanıklı bir alt yapı elde edildi. Zirkonyum dayanıklı bir malzeme olması sebebiyle, kuvvetli çiğneme kuvvetlerinin geldiği arka dişlerde ve uzun olan köprülerde rahat olarak kullanılır.

İmplant üzeri zirkonyum porselenin ışık geçirmesi doğal dişlere benzediğinden dolayı son derece estetik bir görünümdedir. alt yapı da metal olmadığından, metal alt yapılı porselenler de görülen yapay görüntü asla olmaz.

Yüksek ısıya, darbeye aşırı dayanıklı bir maddedir.

Dişeti uyumu çok iyidir. Metal alt yapısı olan porselenlerde çok rastlanan diş etinde oluşan renklenmeler zirkonyumda asla görünmez. Zirkonyum doku dostu olan bir materyaldir. Şimdiye kadar bu materyale karşı her hangi bir reaksiyon tespit edilmemiştir. Metal alerjisi gibi sorunlar oluşturmaz. Isıyı çok düşük seviyede iletir. Metal gibi ısıyı iletmezler. Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet oluşturmaz.

İmplant üzeri zirkonyum uygulamalarında, zirkonyum alt yapılı porselenler hem ön dişlerde estetik olurlar, hem de arka dişlerde kullanılacak kadar dayanıklı olduklarından dolayı tercih edilirler.

Diş İmplantı Ameliyatı

Ağızdaki eksik dişleri tamamlamak için çekilen dişlerin yerine, cerrahi işlem yaparak yerleştirilen diş köklerinin yerini alan vida sistemine diş implantı denilmektedir. Diş implantları kemik dostu bilinen titanyumdan yapılır.

İmplantlar titanyumdan yapılırlar. Vücudumuz titanyuma herhangi bir reaksiyon göstermez. Diş implantı operasyonun % 100 başarılı olacağı söylenemez. Çünkü cerrahi işlemin sonunda gelişen iltihap ya da ağız bakımının iyi olmaması implantın kaybına sebep olabilir.

İmplantların ömrü için bir süre vermek doğru olmaz. Ağızda ki bir dişin kalması kişinin bakımına ve genetik durumuna bağlı olduğu gibi, diş implantı da çeşitli etkenlerden etkilenir. tabi ki amaç implantların bir ömür boyu kullanılmasıdır. Eğer iyi bir ağız bakımı ve diş bakımı yapılır, belirli zamanlarda ağız içi kontroller yapılırsa, implantlar bir ömür boyu kullanılabilir.

Diş implantı ameliyatı, yeterli kemik miktarı ve yoğunluğu olan damaklarda çok kısa süren işlemdir. İşlem esnasında ameliyat yapılan bölge sınırlı uyuşturma ile uyuşturulur. Tedavi sürecinde hasta olan kişi herhangi bir ağrı hissetmez. Operasyon bitince hastaya, gerekli olacak antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar ile ağız gargarası verilir

Diş İmplantı ameliyatı sedasyon veya genel anestezi altında yapılır. Özelikle bu işlemden korkup, endişe duyan hastalara genel anestezi uygulanır. Normal hastalara sedasyon uygulanır, damar yolu vasıtasıyla hastaya sakinleştirici ilaçlar verilir. Hipertansiyon hastalarına da sedasyon uygulanır. Hastanın bilinci açık olur. Genel anestezi uygulanan hastaya anestezi uygulanır ve narkoz verilir. İşlem bitince hastanın uyanması sağlanır ve dinlenmeye gönderilir.

Yeterli seviyede kemik miktarı olan ve kemik yoğunluğu normal olan her hastaya diş implantı ameliyatı yapılabilir. Hastanın genel sağlık durumu da elverişli olmalıdır.

Çene kemiği yetersiz olan hastalara suni kemik tozu kullanarak kemik miktarı artırılır. Eğer kemik çok ince ise o zaman kemik tozları yeterli olmaz.  Bu durumda ağız içinde dönör saha olarak adlandırılan kemik alanlarından kemik alınarak implant yapılacak bölgeye transfer ederek kemik miktarı artırılır.

Diş implantı ameliyatı için iki yöntem vardır. Birinci yöntemde diş çekilir çekilmez aynı seansta implant uygulanır. İkinci yöntemde ise diş çekildikten sonra yara yerinin iyileşmesi beklenir. 2-3 ay sonra implant uygulaması yapılır.

Vidalı Diş Nedir

İmplant günümüzde doğal dişlere en yakın olan bir alternatiftir. İmplant yapılmış olan diş, klasik köprü ve protezlere göre, daha iyi konuşma ve çiğneme rahatlığı sağlar. İmplant tedavisi yüzlerde doğal bir görüntüyü de beraber getirir.

İmplant uygulaması halk arasında vidalı diş olarak tanımlanmaktadır

Günümüzde implantın 21. yüzyıl da üzerinde en çok çalışılması gerekli diş tedavi yöntemi olacağı anlaşılmaktadır. İmplant eksik olan dişlerin estetik görünümünü ve fonksiyonel özelliklerini yeniden sağlamak amacı ile çene kemiğine yerleştirilen yapay bir diş köküdür.

Çok çeşitli implant tipleri vardır. Ancak günümüzde en çok rağbet gören implant tipi vida şekilli olanlardır.

İmplant vidaları belli kalınlığı ve genişliği olan düzeneklerdir. Bu sebepten implant yapılması istenilen bölgede, çene kemiğinin bu implant vidasını kabul edecek genişlik ve de yükseklik özelliğine sahip olması gerekir. Mevcut olan kemiğin kalitesi de implant başarısına etki eden bir durumdur. Tedaviden önce ve implant ağızda olduğu süre içerisinde dişetlerinin tam olarak sağlıklı olması gerekir. Hasta olan kişinin genel sağlık durumu iyi olduğu takdirde implant tedavisini etkileyecek bir üst yaş sınırı yoktur. Sadece kemik gelişimini tamamlamamış yaşı küçük kişilerde uygulanması mümkün olmayabilir.

Vidalı diş yerleştirme kararı alındığında dikkate alınması gerekli birçok etken vardır. Önce hasta sağlıklı olmalı, iyileşme gücü yeterli olmalıdır. Mesela hasta, kontrol olmayan şeker hastası ise, komplikasyon yapabilir. Bu hastalık implant tedavisinden sonra gelişirse de implantın gelecekteki durumlarını mutlaka etkiler. Ayrıca hasta iyi bir şekilde kontrol edilmeli, hasta için uygun olan implant ve implant yerleştirme yöntemi tercih edilmelidir. Vidalı dişlerin, Diş hekimi tarafından dikkatli bir şekilde yerleştirmesinden sonra, hasta olan kişi de onlara özenle ve titizlikle bakmalı. Diş hekimi ya da hasta olan kişi implantlara iyi bakamazsa komplikasyon ortaya çıkabilir. Ayrıca hasta olan kişinin alkol ve sigara gibi maddelerden uzak durması çok önemlidir.

Vidalı dişlerin 30 yıldan fazla sorunsuz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Lakin implantlardan beklenti ortalama olarak 30 yıldan azdır. İmplantın ömrü çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Sonuç olarak implantlar bir ömür boyu kullanılabilir. Bu konuda implant operasyonunu yapacak olan diş hekimi gerekli bilgileri verecektir.