Diş İmplantı Üzerine Protez Nasıl Yapılır?

İmplant üstü protezler, implantlar üzerine uygulanan sabit veya hareketli olan protezlerdir. kemik oranı yeterli olan her insana implant üstü protez yapılır.

Diş implantları doğal dişe en yakın olan alternatiflerdir. İnsana sağlamış olduğu konfor ve rahatlık ile çok fazla rağbet görmektedir. Geleneksel köprü ve protezlere göre çok daha avantajlıdır. Diğer uygulamalara göre daha iyi çiğneme fonksiyonu sağlamaktadır. Aynı zamanda daha iyi konuşma ve estetik bir görünüme sahiptir.

İmplant üstü protezler, implant uygulamalarında, hastanın ağız yapısı ve sorununa göre farklılık gösterir. Standart bir şekilde her hastaya aynı protez yapılmaz. Bundan dolayı implant üstü protezler, hastanın kendisi tarafından çıkartılacak şekilde uygulandığı gibi, yalnız doktor tarafından çıkartılacağı şekilde de uygulanır. Bu iki yönteminde avantaj ve dezavantajları vardır. İmplant tedavisinde yapılacak olan protezler, her insanın sağlık durumu ve genetik yapısına göre farklılık gösterir.

İmplant üstü protezler, hasta da geçici, ya da kalıcı ağrıya neden olmazlar. Uzun vadeli uygulamalarda da hiçbir yan etkisine rastlanılmamıştır.

Tam dişsizlik durumunda, yeteri kadar implant uygulaması yapılabilirse yapıştırılarak sabit porselen köprü yapılır. Yeterli seviyede kemik olmaması ya da daha ekonomik olması için, 2-4 implant takılarak hastanın kullandığı takıp çıkarılan hassas bağlantılı protez uygulaması yapılabilir. Bu protezlere çıtçıtlı protez denilir.

Tek diş eksikliği durumunda, dişin çevresindeki dişlere temas etmeden tek bir implant yapılır. Arkasından da üzerine tek üye sabit porselen kron uygulanır. İmplant üstüne takılan porselen kron için farklı seçenekler vardır. Zirkonyum alt yapılı bir kron estetik diş hekimliği tedavisinde en fazla tercih edilen işlemlerdendir. Metal destekli bir porselen kaplama için, nikelsiz metal ve titanyum alaşımlı metal gibi alternatifler vardır.

Serbest sonlu vakalarda, çekilmiş olan diş boşluğunun arkasında diş yoksa serbest sonlu dişsizlik olarak adlandırılır. Böyle durumlarda boşluğun durumuna göre 2 ya da daha fazla porselen köprü uygulaması yapılabilir. Eksik her diş için implant yapmaya gerek yoktur.

Estetik olarak kötü duran kırılmış, incelmiş veya rengi bozulmuş olan dişlere, eski görünümü kazandırmak için tek kron uygulamaları yapılır. Kronlar, diş etinin üzerinde kalan bölümüne yapılan metal destekli porselen veya zirkonyumdan doğal dişe çok yakın bir kaplama çeşididir.

İmplant Üzeri Porselen Diş Nasıl Yapılır

İmplant üstüne hangi tip protez yapılacağının, planlaması yapılırken öncelikli olarak ağız yapısı uygun ise, sabit protez planlaması yapmak lazımdır. Çünkü hastaların en fazla rahat kullandıkları protez tipi sabit protezlerdir. Bazı hastalarda implant üzerine uygulanacak olan implantta değişiklik olabilmektedir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, kemik miktarının yeterli olup olmadığı, hastanın maddi durumu ve hastanın yaşı gibi etkenlere bakarak implant diş üzerine yapılacak olan protez için değişik planlamalar yapılabilir.

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

Yeterli sayıda implant yapılabilirse, yapıştırılarak kullanılan sabit porselen köprü yapılır. Fakat bazı durumlarda total protez(tam damak) kullanan hasta olan kişilerin, yeterli seviyede kemik miktarının olmadığı durumlarda veya daha ekonomik bir implant olması nedeni ile, simetrik olarak 2-4 implant yerleştirmek suretiyle hastanın, kendisinin kullandığı takıp çıkartılan protezin tutuculuğunu artırmak için, implantlardan destek sağlayan hassas bağlantılı protez olan çıtçıtlı protez tercih edilebilir. Mümkün olan her vakada hastanın ağzından çıkartmasına gerek duyulmayan sabit protezler daha fazla tercih edilmektedir.

İmplant üstüne hangi protezin yapılacağı, tam dişsiz ağızlar için, 2-4 arası implant yerleştirmek suretiyle, tam protezin tutucu olması sağlanır. Bu şekilde bir uygulama yeterli sayıda implant konacak kadar kemik olmayan, sabit protez uygulamasına izin vermeyen vakalarda tercih edilmektedir. Bazı zamanlarda da hastanın ekonomik durumu müsait olmazsa, bu işlem daha ekonomik olduğu için tercih edilir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

İmplant üstüne hangi protezin yapılacağı tek diş eksikliği durumunda, eksik olan dişin boşluğu çevresinde bulunan dişlere dokunmadan sadece bir tane implant diş yerleştirilir. Bu implantın üzerine tek üye porselen kron monte edilir. Porselen kron için farklı yöntemler vardır. Zirkonyum alt yapılı bir kron, Estetik diş hekimliği uygulamaları esnasında en fazla tercih edilen uygulama şekillerindendir. Metal destekli bir porselen kaplama yapılmak istenirse, nikelsiz metal ve titanyum alaşımlı metal gibi başka farklı alternatiflerde mevcuttur.

Tek diş eksikliğinde bir adet implant yapılır. Bu implant üzerine konacak porselen kaplama için kök görevi yapar.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Çekilmiş olan dişin boşluğunun arkasında diş olmazsa, serbest sonlu dişsizlik vakaları olarak isimlendirilir. Bu durumda olan hastalara 2 ya da daha fazla implantın üstüne porselen köprü yapılır. Her eksik dişe bir implant yapılması gerekli değildir.

İmplant Üstü Protez Nasıl Yapılır

İmplant üstü protezler, implantlar üzerine yapılan sabit ya da hareketli olan protezlerdir. Yeterli kemik seviyesine sahip olan her hasta için protez yapılabilir.

Diş implantları doğal dişe en yakın olan yapay dişlerdir. İnsanlara sağladığı rahatlık ve konfor ile yaygın olarak tercih edilirler. Geleneksel köprü ve protezlere göre çok daha fazla avantajları vardır.  Bu uygulamalara göre daha iyi çiğneme ve konuşma fonksiyonu sağlarken, aynı zaman da estetik açıdan daha başarılı sonuçlar vermektedir. İnsanın implantları doğal diş gibi görünür ve başkası tarafından fark edilmez.  Bu durumda estetik güzellik sunar.

İmplant tedavilerinde implantların üzerine takılacak olan protezler, hastanın ağız yapısına göre farklılık gösterir. Her insana aynı şekilde protez yapılamaz. Bundan dolayı implant üstü protezler, hasta tarafından, ya da doktor tarafından çıkartılacak şekilde uygulanabilir. İki protezin de avantaj ve dezavantajları vardır. Bu nedenle hangisinin hasta için uygun olacağına doktor karar vermelidir.

İmplant üstü protezler, her insanın sağlık durumuna göre ve genel özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Uygulanacak olan protezlerden hangisinin daha iyi olacağına hekim karar verecektir. hastanın seçmiş olduğu protez mevcut ise ve hekim de uygun bulursa bu protezi uygulayabilir. Yapılacak olan protezler, uygulanan kişilerde kalıcı olarak ya da geçici bir ağrı vermezler. Uzun vadede hiçbir yan etkileri olmaz.

İmplant üstü protez uygulanması için, ilk olarak hastanın diş ve ağız yapısına bakılır. Hasta için sabit protezlerin uygun olup olmadığına bakılır. Şayet uygun ise sabit protez ilk tercih olur. Çünkü hastaların en rahat kullandıkları protezler, sabit protezlerdir. Farklı hastalarda, farklı olarak implant üstü protezler uygulanır.

Tam dişsizlik durumunda,  yeteri kadar implant yapılabilirse uygulanacak olan sabit porselen köprü yapılabilir. yeterli kemik oranının olmaması durumunda ise, 2-4 implant takılarak hastanın kullanabildiği takıp çıkartılan hassas bağlantılı protez uygulaması yapılabilir. Bu tip protezlere çıtçıtlı protez denilir.

Tek diş eksikliğinde, dişin etrafındaki dişlere temas etmeden tek bir adet implant yapılır. Üzerine de tek üye sabit porselen kron uygulanır.