İmplant Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İmplant ameliyatı, eksik olan dişlerin yerine, gerçek diş gibi olan yapay dişlerinin kök yerleştirilme işlemidir. İmplant dişler, diğer alternatif dişlere göre çok daha rahat ve avantajlıdır.

Diş implant ameliyatı, zarar görmüş veya kaybolan dişin yerine, gerçek diş gibi görev yapan yapay diş ile yer değiştirme işlemidir.

Diş implantları, insan vücudu ile tamamen uyumlu olan küçük titanyum vida üzerine gelecek olan aboutment ile birleştikten sonra bir porselen, ya da zirkonyum kron yapılarak tedavi işlemi tamamlanır. Titanyum vidalar, doğal diş kökünün vazifesini yapmak için geliştirilmiş çene kemiği ile son derece uyumlu olan diş kökleridir. İmplant ameliyatı olan hasta aynı gün normal yaşamına devam edebilir.

İmplant ameliyatına klinik ortamda, sınırlı uyuşturma yapılarak başlanır. Bazı hastalar için de uygun görülmesi halinde genel anestezi yapılarak implant tedavi işlemlerine başlanır. Anestezi yapıldıktan sonra, cerrahi işlem ile diş eti açılarak çene kemiği ortaya çıkartılır. Ortaya çıkan çene kemiğine ilk önce, küçük çaplı bir rehber deliği açılır. Daha sonra bu rehber delik genişletilerek implantın yerleşeceği konuma uygun hale getirilir. Çene kemiğinde genişletme işleminin aşamalı olarak yapılması ile kemik için olabilecek travmatik etki de azaltılmış olur. Daha sonra ise, çene kemiğinde açılmış olan bu boşluğa implant vidalanarak monte edilir.

İmplant vidasının yerleştirilmesinin ardından, bölgedeki kemikleşmesinin sağlanması ve implant ameliyatı yapılan bölgenin iyileşmesini beklemek için implantın üzerine koruyucu bir kapak vida takılır. Açılmış olan diş eti dikilerek kapatılır ve birkaç ay sürecek olan iyileşme sürecine geçilir.

İyileşme sürecinden sonra, koruyucu vida çıkartılır ve implantın üzerine geçici bir kron yerleştirilir. Geçici kron, diş etinin doğal olarak kendini şekillendirdiği ve çevresinde büyüyebildiği bir şablon gibi görev yapar. Diş eti şekillenince geçici kron, kalıcı kron ile yer değiştirerek implant uygulaması tamamlanmış olur.

Diş implant tedavisi tamamlandıktan sonra diş hekiminin öneri ve tavsiyelerine uyulmalıdır. ağız ve diş sağlığına özen göstermeli dişlerin bakımını yaparak temizliğe önem verilmelidir. diş hekimine belli aralıklarla kontrole gidilmelidir.

İmplant Yapıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?

İmplant yapıldıktan hemen sonra, kalıcı protez takmak mümkün değildir. Çünkü uygun maddeden yapılmış implantın çene kemiğine kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu bekleme süresi de, alt çene için en az 2 ile 3 ay, üst çene için ise en az 2 ile 4 aydır. Bu bekleme süresine iyileşme süresi de denir. İmplant yapıldıktan sonra,  Gerekli olan süre geçince implant üstüne protez diş yapılıp, bu protez dişin çiğneme fonksiyonuna geçmesi ile beraber yük gelmeye başlar. Bu yüklemenin başladığı zaman implant çene kemiği ile kaynamış bir durumda olmalıdır.

Diş yaptırmak isteyenlerin tedavi öncesinde en büyük beklentilerinden biri, implant cerrahi tedavisi sonrasında yaklaşık iki ile dört aylık zaman içinde dişsiz kalmak istememeleridir. İmplant yapıldıktan sonra, ilk bir haftalık iyileşme sonrasında, bazen de operasyonun hemen arkasında geçici protez takılabilmektedir. İki ile dört aylık iyileşme süresinde hasta olan kişi bu geçici protezler ile gerektiği kadar görünüm ve fonksiyon açısından rahat tutulmaya çalışılır. Yalnız geçici protez kullanım esnasında diş hekimi tarafından yapılan diyet programına çok dikkat edilmelidir. Belirlenen süreler içinde sert ve orta sertlikte gıdaların tüketilmemesine özen göstermelidir. Aksi durumda kemik ile implantın kaynama durumuna zarar verilir.

Kemik seviyesinin kalite durumuna göre, implantın kemiğe tutunma gücüne göre, uygulamanın özelliğine göre, açık sinüs lifting cerrahi işleminin yapılması, veya cerrahi uygulamaların birkaç operasyon şeklinde farklı zamanda yapılması durumunda süre uzayabilir. İmplant yapıldıktan sonra, bazı durumlarda ön bölgede yeterli şekilde estetiği sağlamak amacı ile birkaç uygulama gerekebilir. Aynı zaman da protezin yapılıp implant tedavisinin bitmesi bir yılı bulabilir.

Bazı implant firmaları, implant yapıldıktan hemen sonra protez diş yapılabileceğini açıklamış ve bu açıklama üzerine doğrudan yükleme uygulamaları diş hekimi olan arkadaşlarımız tarafından 2003 yılından başlayarak uygulanmaya başlamıştır. Ancak uzun süreli çalışmalar gösterdi ki, implant uygulamalarında en sağlıklı yöntem, implant ile kemiğin birleşmesi için yeterli zamanın beklenmesi ve implantın bu zaman içinde ağızda kemik içinde pasif bir şekilde tutulmasıdır.

İmplant Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır

İmplant takıldıktan sonra, maalesef kalıcı protez yapılamamaktadır. Bunun sebebi ise uygun maddeden yapılan implantın çene kemiği ile kaynaşması için belli bir sürenin dolmasını beklemektir. Bu bekleme süresi alt çene için en az 2 ile 3 ay, üst çene için ise en az 3 ile 4 aylık bir süredir. İmplant takıldıktan sonra, gerekli olan süre dolduğunda ise implant üstüne protez diş takıldıktan sonra, bu protez dişin çiğneme konumuna geçmesiyle birlikte implant çiğneme esnasında yük gelmeye başlar. Bu durumda yüklemenin geldiği noktada implant çene kemiği ile kaynamış olmalıdır.

Kemiğin kalite durumuna göre, implantın ilk yerleştirilmesi esnasında, kemiğe tutunma gücüne göre, ameliyatın karmaşıklığına göre ve açık sinüs lifting cerrahi uygulamanın yapılması ya da cerrahi işlemlerin birkaç uygulama şeklinde veya farklı zamanlarda olması halinde süreç uzamaktadır. İmplant takıldıktan sonra, bazı durumlarda da ön bölgede gerekli estetik görünümü sağlamak için birkaç operasyon gerekli olabilir. En son işlem olarak da protezin hazırlanıp takılması ile tedavinin tamamlanması bir yılı bulabilir.

İmplant yaptırmak isteyen kişilerin, implant tedavisi öncesinde en çok isteklerinden birisi cerrahi işlemin ardından, yaklaşık olarak iki ile dört aylık süre içinde dişsiz olarak kalmak istememeleridir. Bazı durumlarda uygulama sonrasında ilk bir haftalık iyileşme sonunda, hatta bazı durumlarda da implant takıldıktan sonra, geçici protezler takılmaktadır. İki veya dört ay bekleme aşamasında hasta olan kişi, bu geçici protezler ile mümkün olduğu kadar fonksiyon ve estetik açısından rahatlarlar. Fakat bu geçici protez kullanma sürecinde diş hekimi tarafından tavsiye edilen diyet programına ciddi bir şekilde uymaları gerekir.

İmplant takıldıktan sonra diş takıldığında, belirtilen süreler içerisinde sert ve hatta orta sertlikte gıdalardan uzak durulmalıdır. Aksi halinde implantın kemiğe baskısı oluşur ve kemikle olan kaynaşması riske girebilir.

Bazı implant firmaları, implant takıldıktan hemen sonra protez diş takılacağını bildirmişti. Bunun üzerine doğrudan yükleme işlemleri diş hekimleri tarafından uygulanmaya başlatılmıştı. Ancak uzun süreli çalışmalar şunu gösterdi ki, implant uygulamasında en sağlıklı olan yöntem, yapay dişin implant ile birleşmesi için yeterli sürenin beklenmesi ve implantın bu zaman içerisinde ağızda kemik içinde pasif olarak durmasıdır.

İmplant Diş Kaç Günde Takılır

Kemik dokusundaki iyileşme oldukça zaman isteyen bir durumdur. Bu iyileşme süresi birçok etkene bağlıdır. Burada hasta olan kişinin yaşı, kemiğin doku durumu ve sarsıntının büyüklüğü gibi durumlar bir hayli önemlidir. Çok basit bir kırık olayında bile iyileşme süresi 4 hafta gibi bir zaman almaktadır. Büyük kırıklarda ise bu durum 3 ay kadar sürmektedir.

İmplant yapılan bölgede implantın kemiğe kaynaması durumu, kemiğin iyileşme süreci ile aynıdır.

İmplant takılan bölgede, kemik ile implantın kaynaması 1 ay gibi bir sürede başlar,2 ay ile 3 ay gibi bir sürede de iyileşme sağlanır. Bu sürelerden sonra ise üzerine diş takılacak duruma gelir.

İmplant takılması, bazı vakalarda uygun şartlar oluşursa, birkaç gün içerisinde de yapılması mümkün olmaktadır. Fakat bu durum her hasta için geçerli değildir.

Diş implant tedavisi cerrahi işlemle yapılmaktadır. Eğer işlem tek bir diş için implant yapılıyorsa bu işlem kısa sürer.

İmplant diş tedavisi uygulanma aşaması oldukça zor bir iştir. Bu işin zor olması nedeni ile sürenin de uzun olması doğaldır. Eğer ki hasta implant tedavisi olmaya karar verirse, ilgili klinikte diş hekimi tarafından gerekli kontrolleri yapılır ve hastanın durumuna göre, implant takılmasının,  kaç günde gerçekleşeceği ortaya çıkar.

İmplantın takılması, eğer ki birkaç diş için yapılacak olursa muhakkak daha kısa zamanda operasyon bitecektir. İmplant operasyonu oldukça kalıcı ve ağrısız bir iştir. İşin kısa zamanda bitirilmesine değil de, ömürlük kullanılmasını düşünmek daha akılcı olur. İmplant işlemleri takılacak olan diş sayısına göre değişir. Şayet tek bir diş için implant uygulaması yapılmak istenirse, 30 dakika gibi bir zamanda bitirmek mümkün olmaktadır. İmplant yapılacak olan bölge bir hayli diş sayısını buluyorsa, o zaman maksimum bir yıl gibi bir süre tedavi sürebilmektedir.

İmplant takılması sürecinde bazı aksaklıklar olabilir. Tedavi süresinde bazı diş ağrıları yaşanabilir. Bu diş ağrıları bazı zamanlar sızlamalar yapar, sıcak ve soğuk ortamlardan etkilenmeler olabilir. Her şeye rağmen, implant diş yapımı aynı zamanda diğer diş yapımlarına göre, çok daha kolay gerçekleşir.

İmplant Ne Kadar Zamanda Takılır

İmplant uygulamasından hemen sonra (immediate implantlar uygulamaları haricinde) kalıcı protez yapılamamaktadır. Çünkü uygun maddeden yapılan implantın çene kemiği ile kaynaşması için belli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süre alt çenede en az 2,3 ay, üst çenede ise en az 3,4 ay gibi bir zaman alır. Gerekli süre geçer de implant üzerine protez diş yapılırsa, bu protez dişin çiğneme fonksiyonuna geçmesi ile birlikte implant çiğneme esnasında yük gelmeye başlar. İşte tam bu yüklemenin başladığı noktada implant çene kemiği ile kaynaşmış olmalıdır.

İmplant takılması için, Kemik durumuna göre, implantın ilk yerleştirmede kemiğe tutunma gücüne göre, operasyonun pozisyonuna göre, açık sinüs lifting cerrahi işleminin yapılması, veya cerrahi işlemlerin birkaç operasyon olarak. Farklı zamanlarda yapılması halinde süre uzayabilir. Bazı zamanlar ön bölgede implant takılması, yeterli estetiği sağlamak maksadıyla birkaç operasyon gerekebilir ve son protezin yapılıp, tedavinin bitmesi bir yılı bulmaktadır.

Hastaların implant tedavisi öncesi beklentilerinden bir tanesi, implant cerrahi işleminin başlamasından sonra iki ya da dört aylık bekleme aşamasında dişsiz olarak beklemek istemezler. Birçok uygulamada operasyon sonrası iyileşme sağlandığı takdirde geçici protezler takılır. Hatta bazı durumlarda hemen protez takılabilmektedir. İki ya da dört aylık bekleme sürecinde hasta olan kişi bu geçici protezler ile büyük ölçüde fonksiyon ve görünüm olarak rahatlatılır. Yalnız bu sürede geçici protez için gerekli olan diyet programına uyulmalıdır. İyileşme sürecinde sert gıdalar tüketilmez. Aksi olursa implantların kemikle kaynaşma durumu riske atılmış olur.

Uzun süreli çalışmalar göstermiştir ki, implant takılma sürecinde en sağlıklı yöntem, kemik ile yapay dişin birleşmesi için yeterli süre beklenmeli ve implant bu süre zarfında ağızda kemik içinde pasif olarak tutulmalıdır.

Genel olarak çok basit kırık vakasında bile iyileşme, minimum 4 hafta bir süre de sağlanmaktadır. Büyük kırıklar da bu süre 6 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir. İmplant takılan bölge de kemiğin implanta kaynama durumu, kemik iyileşmesi süreci ile aynıdır.

İmplant takılan bölgede implantın kemiğe kaynama süresi4-5 hafta gibi bir sürede başlar, 12 haftaya kadar iyileşme olur. Üzerine diş takılacak duruma gelir.