Diş İmplantı Ne Kadar Sürede Takılır?

Diş implant tedavisi genel olarak sadece diş kaybında değil, aynı zamanda diş etleri dibindeki kemiklerde hasar olursa, ya da yaşlılığa bağlı olarak çene kemiğindeki değişikliğe bağlı olarak, bütün dişlerin kaybedildiğinde uygulanacak en iyi yöntemlerden bir tanesidir.

Diş implant tedavisi, ilk olarak çene kemiğine yapay bir protez yerleştirilmesi ve arkasından çene kemiği ile kaynaşarak kemikleşen bölge üzerine takılan yapay diş uygulaması yapılarak gerçekleşir. Bu uygulama yapay dişin çene kemiğine yerleştirilmesi ile başlar. Bu süre yaklaşık olarak 10 dakika ile yarım saat arasında değişir. Daha sonra uygulanan yapay tabanın kemikleşme süreci, dişlerin yerleştirilmesi, tamamen sorunsuz bir çene için ve diş kullanımı süreci için ise yaklaşık olarak 3 ay ile 8 aya kadar değişen bir zaman alır.

Diş implant takılması, hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Her hasta çok farklı bir durum olmadığı takdirde aynı aşamalardan geçer. Bu süreçte, ilk aşamada çene kemiği uygun olmaması durumunda kemiğin tedaviye uygun hale gelebilmesi uzun bir süre alabilir ve bu süre 6 ay kadar olabilir.

İkinci aşamada diş hekiminin hastanın durumuna göre hazırladığı diş implantının takılması cerrahi işlem ile gerçekleşir. Bu cerrahi operasyona, hastaya genel olarak sınırlı uyuşturma ile başlanır. Ancak hastanın durumuna göre gerek duyulursa genel anestezi de uygulanabilir. Anestezi ile hastanın acı çekmemesi sağlandıktan sonra hazırlanan dişler eksik olan diş yerlerine yerleştirilir. Cerrahi işlem tamamlanır ve bekleme sürecine geçilir. Hastanın durumuna göre, 6 haftadan başlayarak, 6 aya kadar olan bir süreçtir.

Diş implantı takılması, 6 hafta ile 6 ay arasında değişebilen uzun ve sabır isteyen süreçtir. Belli zaman dilimleri içerisinde, diş hekimi uygun gördüğü takdirde kontrole gidilir ve gerek görülürse röntgen çekilir ve diş köklerinin durumu yakından takip edilir.

İmplant tedavisi hastanın bir ya da daha çok dişini kaybettiği durumlarda uygulanan, çene kemiğine diş köklerinin yerleştirilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında çene kemiğinin uygun hale getirilmesi ile, diş implantı takılması toplamda 9 ayı bulmaktadır.

İmplant Yapımı Ne Kadar Sürer?

Diş tedavileri uzun süreli tedavilerdir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber diş tedavi işlemlerinin, zaman olarak bir hayli kısalmasına sebep olmuştur. Fakat dişlerin yapılma süresi, yerleşme süresi, damakların alışma ve ağız içinin alışma süreleri vardır.

Bütün diş tedavilerinin olduğu gibi, implant diş tedavisinin de belirli aşamaları vardır.

İmplant tedavisi öncesinde, hastanın genel sağlık durumu, ağız ve diş sağlık durumu kontrol edilir. Gerekli olabilecek tetkikler ve radyolojiden filmler istenir. Bu alınacak sonuçlara göre hastanın sağlık durumu normal ise, implant yapımına karar verilir. Eğer ki hastanın genel sağlık durumu iyi ve kemik yetersizliği görülürse, kemik güçlendirme tedavileri yapılır ve onun sonucuna göre, hastaya implant uygulanmasına karar verilir.

İmplant diş tedavisinin süresi hastanın, genel sağlık durumu ile birlikte implantın yerleştirileceği çene kemiğinin durumuna göre değişmektedir.

İmplant uygulanmasından sonra, çene kemiği ile implantın kaynama süresi, yani iyileşme süresi iki aya kadar düşmüştür. Ancak bazı durumlarda implantların belirli bir eğimle yerleştirilmesi ile, yapılmış olan dişler bulunduğu bölgeye geç uyum sağlarlar. Bu durum da tedavi süresi az da olsa uzayabilir. Bu soruna istenmeyen sorun denilir ve bu sorunu yaşamamak için çok iyi bir plan yapmak gerekir.

İMPLANT İYİLEŞME SÜRESİ

İmplant diş tedavisi cerrahi bir işlemdir. Tek bir diş için implant yapılacak ise, bu işlem kısa sürer ve yaklaşık olarak 10 dakika ile 40 dakika arasında gerçekleşir. İmplant tedavisi iyileşme süresi, hastanın kemik yapısına ve uygulanacak implant sayısına göre değişir. İmplant operasyonundan sonra, implant ile çene kemiğinin bütünleşmesi için yaklaşık olarak bir ay ile üç ay arası beklemek gerekir.

KAÇ GÜN SÜRER?

İmplant diş tedavisi, zor olan bir tedavi şeklidir. İşlemin zor olmasından dolayı, sürenin uzun olması da doğaldır. İmplant iyileşme süresi, yapılacak olan tedavi ve bu tedavi için uygulanacak implant sayısına göre değişir.

İmplant tedavi süresi hastanın durumuna göre değişmekle birlikte 1 ay ile 3 ay arasındadır. Eğer ki çene kemiğinde ya da diş etlerinde sorunlar varsa, öncelikle bu sorunlar giderilir.

İmplant diş tedavisi, ortalama olarak 3-6 ay arası sürmektedir.

İmplant Yapıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?

İmplant yapıldıktan hemen sonra, kalıcı protez takmak mümkün değildir. Çünkü uygun maddeden yapılmış implantın çene kemiğine kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu bekleme süresi de, alt çene için en az 2 ile 3 ay, üst çene için ise en az 2 ile 4 aydır. Bu bekleme süresine iyileşme süresi de denir. İmplant yapıldıktan sonra,  Gerekli olan süre geçince implant üstüne protez diş yapılıp, bu protez dişin çiğneme fonksiyonuna geçmesi ile beraber yük gelmeye başlar. Bu yüklemenin başladığı zaman implant çene kemiği ile kaynamış bir durumda olmalıdır.

Diş yaptırmak isteyenlerin tedavi öncesinde en büyük beklentilerinden biri, implant cerrahi tedavisi sonrasında yaklaşık iki ile dört aylık zaman içinde dişsiz kalmak istememeleridir. İmplant yapıldıktan sonra, ilk bir haftalık iyileşme sonrasında, bazen de operasyonun hemen arkasında geçici protez takılabilmektedir. İki ile dört aylık iyileşme süresinde hasta olan kişi bu geçici protezler ile gerektiği kadar görünüm ve fonksiyon açısından rahat tutulmaya çalışılır. Yalnız geçici protez kullanım esnasında diş hekimi tarafından yapılan diyet programına çok dikkat edilmelidir. Belirlenen süreler içinde sert ve orta sertlikte gıdaların tüketilmemesine özen göstermelidir. Aksi durumda kemik ile implantın kaynama durumuna zarar verilir.

Kemik seviyesinin kalite durumuna göre, implantın kemiğe tutunma gücüne göre, uygulamanın özelliğine göre, açık sinüs lifting cerrahi işleminin yapılması, veya cerrahi uygulamaların birkaç operasyon şeklinde farklı zamanda yapılması durumunda süre uzayabilir. İmplant yapıldıktan sonra, bazı durumlarda ön bölgede yeterli şekilde estetiği sağlamak amacı ile birkaç uygulama gerekebilir. Aynı zaman da protezin yapılıp implant tedavisinin bitmesi bir yılı bulabilir.

Bazı implant firmaları, implant yapıldıktan hemen sonra protez diş yapılabileceğini açıklamış ve bu açıklama üzerine doğrudan yükleme uygulamaları diş hekimi olan arkadaşlarımız tarafından 2003 yılından başlayarak uygulanmaya başlamıştır. Ancak uzun süreli çalışmalar gösterdi ki, implant uygulamalarında en sağlıklı yöntem, implant ile kemiğin birleşmesi için yeterli zamanın beklenmesi ve implantın bu zaman içinde ağızda kemik içinde pasif bir şekilde tutulmasıdır.

İmplant Ne Kadar Zamanda Takılır

İmplant uygulamasından hemen sonra (immediate implantlar uygulamaları haricinde) kalıcı protez yapılamamaktadır. Çünkü uygun maddeden yapılan implantın çene kemiği ile kaynaşması için belli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süre alt çenede en az 2,3 ay, üst çenede ise en az 3,4 ay gibi bir zaman alır. Gerekli süre geçer de implant üzerine protez diş yapılırsa, bu protez dişin çiğneme fonksiyonuna geçmesi ile birlikte implant çiğneme esnasında yük gelmeye başlar. İşte tam bu yüklemenin başladığı noktada implant çene kemiği ile kaynaşmış olmalıdır.

İmplant takılması için, Kemik durumuna göre, implantın ilk yerleştirmede kemiğe tutunma gücüne göre, operasyonun pozisyonuna göre, açık sinüs lifting cerrahi işleminin yapılması, veya cerrahi işlemlerin birkaç operasyon olarak. Farklı zamanlarda yapılması halinde süre uzayabilir. Bazı zamanlar ön bölgede implant takılması, yeterli estetiği sağlamak maksadıyla birkaç operasyon gerekebilir ve son protezin yapılıp, tedavinin bitmesi bir yılı bulmaktadır.

Hastaların implant tedavisi öncesi beklentilerinden bir tanesi, implant cerrahi işleminin başlamasından sonra iki ya da dört aylık bekleme aşamasında dişsiz olarak beklemek istemezler. Birçok uygulamada operasyon sonrası iyileşme sağlandığı takdirde geçici protezler takılır. Hatta bazı durumlarda hemen protez takılabilmektedir. İki ya da dört aylık bekleme sürecinde hasta olan kişi bu geçici protezler ile büyük ölçüde fonksiyon ve görünüm olarak rahatlatılır. Yalnız bu sürede geçici protez için gerekli olan diyet programına uyulmalıdır. İyileşme sürecinde sert gıdalar tüketilmez. Aksi olursa implantların kemikle kaynaşma durumu riske atılmış olur.

Uzun süreli çalışmalar göstermiştir ki, implant takılma sürecinde en sağlıklı yöntem, kemik ile yapay dişin birleşmesi için yeterli süre beklenmeli ve implant bu süre zarfında ağızda kemik içinde pasif olarak tutulmalıdır.

Genel olarak çok basit kırık vakasında bile iyileşme, minimum 4 hafta bir süre de sağlanmaktadır. Büyük kırıklar da bu süre 6 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir. İmplant takılan bölge de kemiğin implanta kaynama durumu, kemik iyileşmesi süreci ile aynıdır.

İmplant takılan bölgede implantın kemiğe kaynama süresi4-5 hafta gibi bir sürede başlar, 12 haftaya kadar iyileşme olur. Üzerine diş takılacak duruma gelir.