İmplant Yapılırken Sigara İçilir Mi?

İmplant yapılırken sigara içilmesi, tedavi işlemini doğrudan etkilemez, ama mutlaka etkili olduğu durumlar vardır. Hasta olan kişinin ağız bakımı ve ne kadar sigara içtiği önem taşır. Hasta olan kişi ortalama olarak günde 1 paket dolayında sigara içiyor ve ağız sağlığına dikkat etmiyorsa, bu durumda olan kişilere implant yapılırken başarılı olma şansı bir hayli düşmektedir.

İmplant yapılırken sigara içen kişiler, genel olarak vidalı diş uygulaması için risk grubunda değerlendirilir. Olabilecek riskler sigara içen hastalara implant diş tedavisinden önce anlatılır. Hastalara çeşitli uyarılar yapılır, tavsiyede bulunulur ve sigara içen hastaların bu konuda bilinçli olarak karar vermeleri sağlanır. Ondan sonra implant diş tedavisine başlanır.

İmplant yapılırken sigara içmemek, uyulması gerekli olan hususlardan bir tanesidir. Sigara dumanında yer alan binlerce zehirli madde cerrahi işlem yapılan sinir ve damar zedelenmelerinin yüksek olduğu implant bölgesine nüfuz eder ve implantın kemikle kaynamasını olumsuz olarak etkileyebilir ve bu bölgenin enfeksiyon riskini artırabilir. Cerrahi işlem sonrası cerrahi işlem yapılan bölgeler dikiş ile kapatılmış olsa bile yara uçları arasından söz konusu zehirli maddeler, ilgili bölgelere nüfuz edebilir. İmplant bölgesine ve implanta doğrudan temas edebilir. Çok sigara içen ve aşırı bir şekilde sigara bağımlısı olan hastalarda en azından birkaç ay sigaraya ara vermeleri, yara bölgesinin iyileşmesi için tavsiye edilir. Tabi ki en güzel olanı hiç içmemektir.

İmplant yapılırken sigarayı az sayıda içen hastaların dahi, ağız ve diş sağlığı bakımını diğer hastalara göre çok daha düzenli, dikkatli ve itinalı yapması gerekir. Düzenli olarak dişleri fırçalama, ağız duşu ve diş ipi kullanmanın yanında, hastaların ağızlarını sık olarak su ile çalkalaması da tavsiye edilir.

İmplant yapıldıktan sonra sigara içen hastaların düzenli bir şekilde hekime kontrol için gitmeleri, sigara içmeyen hastalardan daha önemlidir. Erken teşhis edilecek bir olumsuzluk tedavinin başarısız olmasına yol açacak sorunları ortadan kaldırma şansınsa sahip olacaktır.

Sigara içmek ağız kuruluğu yaparak tükürüğün ağız içindeki genel koruyucu özelliğini bozar, diş eti hastalıkları artar ve ağız içindeki bakteri sayısında artışa sebep olur.

İmplant Diş ve Sigara

İmplant diş uygulamasını sigara içmek doğrudan engellemez. Ancak sigara içen kişinin, ağız bakımını nasıl yaptığı çok önemlidir.

Hasta olan kişi, günlük bir paket sigara içerse ve ağız temizliğine önem vermezse, bu tip hastalarda vidalı diş tedavisinin başarılı olma ihtimali çok düşüktür.

Sigara için kişiler, implant diş uygulaması açısından risk grubunda değerlendiriliyor. Bu riskler hastaya implant diş uygulamasından önce detaylı bir şekilde anlatılır, tavsiye ve uyarılarda bulunulur. Hastanın bu konuda bilinçli olarak karar vermesini sağladıktan sonra implant diş tedavisine başlanır.

İmplant diş uygulamasından sonra, uyulması gerekli olan kurallardan bir tanesi sigara içmemektir. Sigara dumanında yer alan binlerce zehirli madde cerrahi işlem yapılan, damar ve sinir zedelenmelerinin hassas olduğu implant bölgelerine nüfuz eder ve implant ile çene kemiğinin kaynaşmasını olumsuz olarak etkiler. Bu bölgede iltihap riskini artırır. Cerrahi işlem sonrası, uygulama yapılan bölgeler dikiş ile kapanmış olsa bile, yara uçları arasından söz konusu maddeler nüfuz edebilir, implant bölgesine ve implanta doğrudan temas edebilir.

Sigarayı çok içen ve aşırı şeklide sigara bağımlısı olan hastaların en azından birkaç hafta bırakmaları ya da ara vermeleri, bölgenin iyileşmesi için tavsiye edilir. En güzeli hiç içmemektir. Ama hasta kendisi için, sigaranın verdiği zararların hesabını iyi yapmalıdır.

İmplant diş tedavisi, sebebi ile sigarayı bırakmak çok güzel bir iş olur. Bir taş ile iki kuş vurulur. Bu durumu başaran çok insan var. Hiç olmazsa, geçici bir süre için bırakmak implant tedavisini olumlu olarak etkiler. Az sayıda sigara içen hastaların bile ağız ve diş sağlığı bakımını diğer hastalara göre çok daha dikkatli yapması gerekir. Düzenli diş fırçalaması yanında, ağızlarını sık olarak çalkalamalıdır.

İmplant diş tedavisi sonrasında, sigara kullanan hastaların hekim kontrolüne düzenli şekilde gitmeleri gerekir. Erken teşhis edilecek olan bir rahatsızlık tedavinin başarısız olmasına engel olacaktır. Sigara ağız kuruluğu yapar, diş eti hastalıklarının artmasına ve ağız içindeki bakteri sayısında artışa dahi sebep olur. Doğal dişe zarar veren sigara, aynı şekilde implant dişe ve etrafındaki dokulara zarar vererek insan sağlığını olumsuz olarak etkiler.

İmplant Yaptırıp Sigara İçenler

 Günümüzde sigaranın zararlarını ve olumsuz etkilerini bilmeyen yoktur. Kalp-damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi çok değişik hastalıklara sebep olmaktadır. Bütün bunların yanında sigara içmenin oluşturduğu hastalıklar ve bu hastalıklara harcanan tedavi masrafları bir hayli fazladır. Bütün dünyanın sigara ile mücadele etmesine rağmen, sigara tüketimi bir hayli fazladır. Ülkemizde de sigara kullanımını azaltmak ve ortadan kaldırmak için bir hayli çalışmalar yapılmaktadır. Bütün bunlara rağmen yine de sigara tüketimi bir hayli çoktur.

Sigara kullanmak, implant diş tedavisi uygulamalarını doğrudan engellemez. Ancak sigara tüketiminin fazla olması ve hasta olan kişinin ağız diş bakımını nasıl yaptığı çok önemli olmaktadır. İmplant diş yaptıracak olan kişi, günlük bir paketten fazla sigara içiyorsa ve ağız diş sağlığına özen göstermiyorsa, böyle durumda ki hastalarda implant dişin başarılı olma şansı çok düşük olmaktadır.

İmplant diş tedavisini gerçekleştirecek olan diş hekimi, sigara içen hastaların nasıl bir risk taşıdığını tedaviye başlamadan önce hastasına mutlaka açıklar. Sigara kullanan hasta bu konuda bilgilendikten sonra, implant diş uygulamasına başlanır.

İmplant diş tedavisini yaptırıp sonra, sigara içilmemesi hasta olan kişinin uyması gerekli olan kurallardan biridir. Sigara dumanında yer alan zehirli madde cerrahi işlem yapılan damar ve sinir zedelenmesinin yüksek olduğu implant bölgesine nüfuz eder ve implantın çene kemiği ile birleşmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla bu bölgede iltihap riski artar. Cerrahi işlen sonunda, operasyon yapılan bölge dikiş ile kapatılmış olsa bile yara uçları arasından zehirli maddeler ilgili bölgeye nüfuz edebilir, implant bölgesine doğrudan temas sağlayabilir. Çok sigara tüketen ve aşırı şekilde bağımlı olan hastalara, hiç olmazsa bir hafta ara vermeleri ve ilgili bölgenin iyileşmesine destek vermeleri istenir.

İmplant diş tedavisini yaptırıp sonrasında, az sayıda sigara içen hastalarında ağız ve diş sağlığına özen göstermesi, dikkatli ve düzenli bir şekilde ağız bakımı yapmaları istenir. Düzenli olarak dişlerini fırçalamalı, ağız duşu ve diş ipi kullanarak ağızlarını sıklıkla çalkalamaları tavsiye edilir.

İmplant diş tedavisini yaptırıp sonrasında sigara kullanan hastaların, düzenli olarak hekim kontrolüne gitmeleri gerekir. Bazı rahatsızlıklar olursa, erken teşhis yapılması her zaman için önem taşımaktadır.

Diş İmplantı ve Sigara

Günümüzde sigaranın olumsuz etkilerini bilmeyen yoktur. Kalp damar hastalıkları, akciğer kanseri gibi, çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bunun yanında sigara kullanımının oluşturmuş olduğu hastalıklar ve bu hastalıklara harcanan paralar bir hayli fazladır. Tüm dünya da sigara tüketimi verdiği zarara rağmen bir hayli çoktur. Sigara kullanımını azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla birçok faaliyet ülkemizde de vardır. Buna rağmen yine de sigara tüketimi oranı maalesef çok fazladır.

Sigara kullanmak, implant tedavi uygulamasını doğrudan engellemez. Fakat günde ne kadar sigara içildiği ve hasta olan kişinin ağız diş bakımının nasıl yapıldığı çok önemlidir.

Diş implantı yaptıracak kişi, günde bir paketten fazla içiyorsa ve ağız diş sağlığına önem vermiyorsa, bu durumdaki kişilerde implant dişin başarı oranı çok düşüktür.

Diş implant tedavisini gerçekleştirecek olan diş hekimi, sigara kullanan kişilerin, risk taşıdığını vidalı diş tedavisinden önce anlatır ve tavsiyelerde bulunur. Hastanın bu konuda bilinçli olarak karar vermelerini sağladıktan sonra vidalı diş uygulamasına başlanır.

Sigara kullanmamak, İmplantın yerleştirildiği cerrahi işlemden sonra, uyulması gerekli olan konulardan birisidir. Sigara dumanında yer alan zehirli madde cerrahi işlem yapılan, sinir ve damar zedelenmelerinin yüksek olduğu implant bölgesine nüfuz eder ve implantın kemik ile birleşmesini olumsuz olarak etkileyebilir. Dolayısıyla bu bölgede iltihap riski artar. Cerrahi işlem sonrası, operasyon yapılan bölge dikişle kapatılmış olsa bile yara uçları arasından zehirli maddeler ilgili bölgeye nüfuz edebilir. implant bölgesine doğrudan temas sağlayabilir. Çok sigara içen ve aşırı şekilde bağımlı olan hastalara, en az bir hafta ara vermeleri ve ilgili bölgenin iyileşmesine destek olması istenir. Az sayıda sigara içen hastaların da ağız ve diş sağlığı bakımını dikkatli ve detaylı yapması istenir. Düzenli olarak diş fırçalama, ağız duşu ve diş ipi kullanmak, ayrıca ağızlarını sık olarak çalkalamaları tavsiye edilir.

İmplant tedavisi sonrası sigara kullanan hastaların, düzenli olarak hekim kontrolüne gitmeleri normal hastalara göre daha önemlidir. Erken fark edilecek olan bir olumsuz durumu, ortadan kaldırma şansı artar.