Diş İmplantında Kemik Tozu Hangi Durumlarda Yapılır?

Diş eksikliğini gidermek için, implant uygulaması yapılacak olan bölgeye klinikte detaylı bir şekilde muayene yapılır. Bu muayenede genel ağız diş sağlığı ve dişeti sağlığı değerlendirilir, şayet bir problem tespit edilirse, implant tedavisinden önce gerekli olan müdahaleler yapılır. İmplantın yerleştirileceği bölgenin kemik yapısı, kalınlık ve yüksekliğini değerlendirmek için radyografik görüntüler incelenir. Üzerinde yapılacak olan ölçüm ve incelemelere göre implant tedavi planlaması yapılır.

İmplant tedavi planı yapılırken üç boyutlu görüntü veren dental volümetrik tomografi istenir. Tomografi’de normal röntgen filmlerinde tespit edilemeyen kemik ve yumuşak doku daha detaylı olarak görünür ve bu durum yapılacak tedavinin kalitesini artırmaktadır. Dişlerin erken kaybedilmesi sebebi ile uzun yıllar dişsiz kalan insanlarda, diş eti hastalığı ya da diş çekimi sonrasında dişleri çeviren kemiklerde bazen kemik erimesi olabilmektedir.

Vücutta meydana gelen kemik erimesi ile ağızda meydana gelen kemik erimesi birbirinden ayrı olan rahatsızlıktır. Vücutta kemik erimesi olabilir, ancak ağızda kemik erimesi olmayabilir. Ya da tam tersi vücutta kemik durumu çok iyi olmasına rağmen, ağızda kemik erimesi olabilir. Üst çenede arka bölgelerde sıkıntılı bir diş çekimi olmuş ise, sinüs adı verilen boşluklar doğuştan kaynaklı olarak aşağıda yer alıyorsa ve aşırı büyük kisti olan dişin kemiği eritmesi gibi nedenlerle üst çenede kemik erimesi olabilir. Böylesi durumlarda önce kemik yapmak için kemik tozu takviyesi yapılır. Sonra ise implant uygulaması yapılır ya da kemik erimesinin durumuna göre aynı anda kemik tozu takviyesi ile birlikte implant uygulaması yapılır.

En fazla görülen kemik problemi, kemik erimesi nedeni ile alt çeneden geçen alt çene sinirine yaklaşılmasıdır. Kalan kemik seviyesi yeterli olmadığı zaman, sınırlı uyuşturma ile kemik tozu takviyesi yapılarak kalınlık ve yükseklik artırılır. Sonrasında ise implant operasyonu başarılı bir şekilde yapılır.

Diş eti hastalığı nedeni ile görülen kemik erimesi düzenli olarak yapılacak temizlik ya da gerekli durumlarda lazer ile ameliyat yapmadan temizlemek mümkündür. Diş çekimi sonunda kemik erimesini durdurmak için, kemik yapımını artıran kemik tozu çekilen dişin boşluğuna yerleştirilerek bu sıkıntı en aza indirilir. Kemik erimesi durumuna göre implant tedavisi yapılır veya kemik yapımını sağlayan kemik tozu ilavesi ile implant uygulaması yapılır.

Kemik Erimesi Olanlar Diş İmplantı Yaptırabilir Mi?

Diş eksiklerini gidermek için yapılan implantların, uygulanacağı bölgelerin incelenmesi için detaylı bir muayene yapılır. Bu muayenede hastanın, genel sağlığı ile ağız ve diş sağlığı değerlendirilir. Eğer ki bir problem görülürse, implant tedavisini öncesinde bunların giderilmesi sağlanır. İmplantın yerleştirileceği bölgenin kemik kalitesinin değerlendirilmesi yapılır.

İmplant tedavisinde üç boyutlu görüntü veren tomografi ile kemik ve yumuşak doku detayları incelenir. Bu sayede tedavinin kalitesi artırılır.

Dişlerin kaybedilmesi ile uzun süre dişsiz kalınması, dişeti hastalığı veya aşırı iltihaplı diş çekilmesi sonunda, dişleri çeviren kemikte farklı büyüklükte erime olabilir. Dişeti hastalığı sebebi ile görülen kemik kayıpları, düzenli kontrollerle yapılan temizlik ve lazer ile engellenebilir. Diş çekimi sonrasında erimeyi engellemek için zor ve kistli dişlerin çekiminden sonra kemik yapımını artıran greft materyalleri çekim boşluğuna yerleştirilir ve bu sorun en düşük seviyeye çekilir. Yinede kemik erimesi olan hastaya implant yapılamaz düşüncesi doğru değildir. Kemik seviyesinin miktarına bağlı olarak implant uygulaması yapılabilir veya kemik yapımını artıran tedaviler sonunda implant uygulaması yapılabilir.

Ağızda oluşan kemik erimesi ile vücutta oluşan birbirinden tamamen farklı bir durumdur.

Vücutta fazla kemik erimesi olduğu halde, ağızda olmayabilir. Tam tersi durumda söz konusudur. Bu yüzden hastanın vücudunda kemik erimesi varsa implant tedavisi yapılamaz düşüncesi doğru değildir. Diş hekimi bu konuda karar verici olacaktır.

Üst çenede, arka bölgelerde sinüs adı verilen boşluklar olduğunda aşırı büyük kisti olan dişin kemiği eritmesi gibi sebeplerle üst çenede, aşırı erime olabilir. Böyle durumlarda önce kemik uygulaması yapılır, sonra implant tedavisi yapılır. Ya da kemik erimesinin durumuna göre aynı anda hem kemik yapımı hem de implant uygulaması yapılır.

Kemik erimesi sebebi ile alt çeneden geçen alt çene sinirine yaklaşılır. Kalan kemik miktarı yetersiz olursa, sınırlı uyuşturma ile kemik tozu takviyesi yapılır sonra implant uygulaması yapılır.

Dişleri taşıyan kemiğin implant yapılabilmesi için kalınlaştırılması ya da yüksekliğinin artırılması için yapılan işleme kemik çoğaltma işlemi denir. Bu işlemler esnasında hastanın kendi kemiği kullanıldığı gibi, özel olarak yapılmış kemik tozları da kullanılabilir.

Diş İmplant Tedavisinde Kemik Tozu

Diş eksikliklerini gidermek için uygulanan implantların yapılması için detaylı bir şekilde muayene yapılmalıdır. Muayenede hastanın genel sağlık, Ağız ve diş sağlığı ile dişeti sağlığı kontrol edilir. Şayet bir problem görülürse, implant tedavisi öncesinde gereken tedaviler yapılmalıdır. İmplantın yerleştirileceği bölgede, çene kemiğinin şekli, yüksekliği, kalınlığı ve kalitesi çekilecek olan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile anlaşılır ve ona göre bir tedavi planlaması yapılır.

Dişlerin erken kaybedilmesi sebebi ile uzun süre dişsiz kalmak, dişeti hastalığı veya diş çekimi sonrası dişleri çevreleyen kemikte bazı zamanlar kemik erimesi görülebilir. Dişeti hastalığı sebebiyle görülen kemik erimeleri, sürekli kontrol edilip temizlenir ve gerek görüldüğü zaman operasyon yapılarak ya da lazer ile temizleyerek engellenebilir. Kemik erimesini engellemek için zor diş çekiminden sonra, kemik yapımını artıran greft materyalleri veya kemik tozu çekilen dişin boşluğuna yerleştirilerek problemi en az seviyeye indirmek mümkündür.

Kemik erimesinin durumuna göre implant uygulaması yapılabilir veya kemik yapımını sağlayan uygulamalar sonunda implant uygulaması yapılır.

En çok görülen kemik problemi, kemik erimesi sebebiyle üst çenede sinüs boşluklarına ve alt çeneden geçen alt çene sinirine yaklaşılmasıdır. Üst çenede kemik erimesi sonrasında, kemik seviyesi sinüs boşluğuna doğru çok azalır. Böyle durumlarda sınırlı uyuşturma ile dişleri taşıyan kemiğin, kemik tozu ile takviye edilerek yükseklik ve kalınlığının artırılması mümkündür. Üst arka bölgelerde sinüslerin geniş olması veya kemik seviyesinin düşük olması sebebi ile oluşan kemik yetersizliğine sinüs yükseltme işlemi yapılır.

İmplant yapılması için yeterli seviyede kemik olmadığı zaman, sinüs tabanına kemik tozu yerleştirilerek aynı anda veya bir süre bekledikten sonra implantlar yapılabilir. Yerleştirilen kemik tozunun hastanın kemik oluşumunu tamamlaması için yaklaşık olarak 6 ay kadar beklenir. Tomografi sonucuna göre de kemik oluşumu kontrol edilir ve implantlar yapılır.

Diş çekimi yapıldığı esnada çekilen dişin boşluğuna implant yapılamıyorsa, bu oluşan boşluğa bazı materyaller ya da kemik tozları yerleştirilerek iyileşmeye bırakılır. İyileşme için gereken süre tamamlanınca 2-3 ay gibi süre sonra oluşacak olan kemiğe implant yapılır.

Diş İmplantında Kemik Tozu Neden Uygulanır?

Diş eksikliğini gidermek için, implant yapılacak olan bölgeye klinikte detaylı şekilde muayene yapılır. Bu muayenede genel ağız diş sağlığı ve dişeti sağlığı değerlendirilir ve bir problem görülürse, implant tedavi öncesinde gerekli olan müdahaleler yapılır. İmplantın yerleşeceği bölgenin kemik yapısı, yüksekliği ve kalınlığını değerlendirmek için radyografik görüntüleri incelenir. Üzerinde yapılacak ölçümlere ve incelemeye göre tedavi planı yapılır.

İmplant uygulaması planı yapılırken üç boyutlu görüntü veren dental volümetrik tomografi istenir. Çünkü tomografide normal röntgen filmlerinde görülemeyen kemik ve yumuşak doku daha detaylı olarak görülür ve bu durumda yapılacak tedavinin kalitesini artırır.

Dişlerin erken kaybı nedeni ile uzun zaman dişsiz kalan kişilerde, dişeti hastalığı veya diş çekimi sonrasında dişleri çevreleyen kemikte bazen erime olabilmektedir.

Dişeti hastalığı sebebi ile görülen kemik erimesi, düzenli bir şekilde yapılacak temizlik, gereken durumlarda operasyon ya da lazer ile ameliyatsız temizlemek mümkündür. Diş çekimi sonrasında kemik erimesini durdurmak için kemik yapımını artıran kemik tozu çekilen dişin boşluğuna yerleştirilerek bu sorun en aza düşürülür. Kemik erimesinin durumuna göre implant tedavisi yapılır ya da kemik yapımını sağlayan kemik tozu ilavesi ile implant uygulaması yapılabilir.

Vücutta oluşan kemik erimesi ile ağızda oluşan kemik erimesi birbirinden tamamen ayrı rahatsızlıktır. Vücutta kemik erimesi olabilir, ama ağızda kemik erimesi olmayabilir. Ya da tam tersi vücutta kemik durumu çok iyi olmasına rağmen, ağızda kemik erimesi olabilir. Üst çenede arka bölgelerde sıkıntılı bir çekimi olmuş ise, sinüs adı verilen boşluklar doğuştan aşağıda yer alırsa ve aşırı büyük kisti olan dişin kemiği eritmesi gibi sebeplerle üst çenede kemik erimesi olabilir. Böyle durumlarda önce, kemik yapmak için operasyon yapılır. Sonra implant uygulaması yapılır veya kemik erimesinin durumuna göre aynı anda kemik tozu takviyesi ve implant uygulaması yapılır.

En çok görülen kemik problemi, kemik erimesi sebebi ile alt çeneden geçen alt çene sinirine yaklaşılmasıdır. Kalan kemik miktarının yeterli olmadığı durumda sınırlı uyuşturma ile kemik tozu takviyesi yapılır, yükseklik ve kalınlık artırılır. Sonra ise implant uygulaması başarılı olarak yapılır.

İmplant Diş Kemik Erimesi

İmplant saf titanyumdan üretildiği için kemik ile sağlam ve çabuk bir şekilde kaynar. Vücut tarafından rahat bir şekilde kabul edilmekte ve herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Eksik diş uygulamalarında implantın yapılabilmesi için belli bir kemik seviyesine ihtiyaç olmaktadır. Kemik seviyesi yeterli olmayan hastalar için, kemik geliştirme yöntemleri uygulanır.

İmplant takılması için, kemik hacmini artırmaya yönelik kemiğin ayrılması ve genişletilmesi işlemi, çene kemiğinden kemik nakil işlemi, dış yardım ile çene kemiğinin uzatılması işlemi, sınır yana kaydırma ile implant nakli ve çene kemiğinin genişletilmesi gibi yöntemler kullanılır.

İMPLANT DİŞ KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER Mİ?

İmplant diş, kemik erimesini engellemek için uygun olan ve tercih edilen bir tedavi şeklidir. Uzman bir doktor kontrolünde, doğru ve eksiksiz yapılan bir ameliyat, iyi ve kaliteli bir implant protez yapılması ve uygulama sonrasında gerekli bakım ile, çenede oluşma ihtimali olan kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür. Uygulanan implant malzemeleri, hasta için hiçbir sıkıntı çıkarmadan uzun müddet kalabilir.

Dişeti hastalıkları diş çürükleri kadar önemlidir. Dişeti hastalıkları ilerleyerek kemik erimesine yol açacağı için, erken teşhis önem taşır.

Kemik erimesi birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Çekilmiş olan dişin bölgesinde kemik erimesi olur da, erken müdahale edilmezse kemik erimesi ciddi boyutlara ulaşabilir. Buna engel olmak için implant tedavi yapılmalıdır. Ayrıca çeşitli dişeti hastalıkları, kist ve bruksizm gibi durumlar da kemik erimesinin tetiklenmesine sebep olabilir.

Birçok tedavi yöntemine göre, implant dişin, kemik erimesi tedavilerinde hastalar için olumlu durumları vardır. Örneğin, protez diş kullanıldığında kemik erimesi olursa bu protezler etkisiz kalırlar ve sağlam diş desteğine ihtiyaç duyulur. Aynı zaman da kesilmiş olan dişlerin dayanıklılığı azalır ve nihayetinde çürümeye yol açarlar.

İmplant diş tedavi yönteminde ise, bu sağlam olan implant çevresindeki dişlere hiçbir işlem yapılmaz Çünkü implantta her hangi bir desteğe ihtiyaç olmaz. implant uygulaması yapılan ya hastalarda, implant diş kemik ile kaynadığından dolayı aynı zamanda çiğneme esnasında çene kemiğini sürekli olarak uyarır ve çene kemiği kaybını da önlemiş olur.