Lazer İle Yapılan İmplant Ameliyatı

Lazer kullanılarak yapılan implant ameliyatları, kemik hacminin uygun olduğu her durumda yapılabilir. Yöntemin amacı sadece implant uygulanacak olan bölgede diş etinin Erbium, Diode, Nd-YAG ve Co2 lazerlerden her hangi birini kullanarak açılmasıdır. Kemik bölgesine ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt bölümün de yalnızca Erbium lazer kullanarak belirli bir genişlik ve derinliğe ulaşmak, sonra ise implant çapında tek bir yuva açarak, sonunda implantı yerleştirmek yöntemidir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatında, sadece implant uygulanan bölgenin bir diş eti açılır ve kemik işlemi yapılır. Hasta olan kişinin ameliyattan sonra rahatlığı son derece iyi durumda olur.

Lazer ile yapılan ameliyatlarda, kemiğin sert tabakasını delmek için yapılan uygulama da, bazı zamanlar çene kemiğinde titreşim ve ısı meydana gelir. Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her çeşit kemik cerrahi uygulaması ve implant yapımı kemik yapısını bozmadan hasar vermeden yapılır. Bu durumda ameliyat sonrası kemiğin kaynaması en üst seviyede gerçekleşir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatı esnasında, hastaya lazerler ile yapılan biostimulasyon, tedavinin başlangıcında, ya da cerrahi işlemler sırasında ağrıların oluşmasını önler ve doku iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlar. Hasta için konforu artırır ve yaranın iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlar.

Lazer destekli implant ameliyatına başlamadan önce, hastadan alınan üç boyutlu tomografi sonrasında, implantın yerleşeceği kemik dokusunun derinlik ve genişliği için detaylı bir bilgi verir. Buna göre ameliyat esnasında bir sürpriz ile karşılaşılmaz ve ameliyat kısa sürede bitirilir.

Lazer ile yapılan implant ameliyatı sonunda, hasta olan kişinin ağzında cerrahi bir işlem yapıldığına dair görüntü oluşmaz, kemik seviyesi uygun olduğu takdirde dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkabilir.

Tek diş eksikliği durumunda, hastanın kemik seviyesi uygun durumda olursa, lazer destekli uygulama ile implant hemen uygulanır. İmplant üzeri diş, iki saat gibi bir zamanda, hastanın geçici dişi de takılarak hastanın kullanması sağlanabilir. Kanama ve yara iyileşmesi sorunu olan hastalarda da yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Bu tedavi ile çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş atma durumu olmaz ve kanama da en az seviyede oluşur.

Lazer İmplant Nasıl Yapılır

Lazer kullanılarak yapılan uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin yeterli olduğu her durum da yapılabilir. Bu yöntemin amacı, sadece implant yapılacak olan bölgede dişetinin; Erbium, Diode, Nd-YAG, Co2 lazerlerden herhangi bir tanesi kullanılarak açılır. Kemik dokusuna geldikten sonra kemiğin en sert kısmı olan kompakt tabakasını Erbium lazer kullanarak, istenilen genişlik ve derinliğe gelinince, kullanılan implant çapında tek bir frezle yuvanın açılıp, implantın yerleşmesi işlemidir.

Lazer destekli implant uygulaması ile yalnızca implant uygulanacak bölgede bir dişeti ve kemik işlemi yapılır. Bundan dolayı operasyon sonrası hastanın rahatlığı en üst seviyede olur.

Lazer destekli implant uygulamalarında, kemiğin sert olan tabakasını delme işleminde gösterilen gayret, kemikte bazı zamanlar ısı ve titreşim meydana getirmektedir.

Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her çeşit kemik cerrahi uygulaması ve implant uygulaması; kemik dokusuna zarar vermez, termal hasar oluşturmaz ve operasyon sonrasında kemiklerin kaynaması en üst seviyede gerçekleşir.

Lazer destekli implant uygulamalarından sonra lazerlerle yapılan Biostimulasyon cerrahi işlemler ve sonrasında duyulan ağrıların oluşmasını önler, hastanın rahatlamasını sağlar, yaranın çabuk iyileşmesini sağlar.

Lazer kullanılarak yapılan implant operasyonu sonrası hastanın ağzında cerrahi işlem yapıldığı görüntüsü olmaz, kemik durumu müsait olduğu durumda hasta, dişsiz olarak geldiği klinikten dişli olarak çıkma şansını bulur. Bu durum da hastanın mutlu olarak dönmesini sağlar.

Lazer destekli implant uygulamasına geçilmeden önce, hastadan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi istenir, ve bunun sonucu bize kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında bilgi verir. Bundan dolayı operasyonda aksi bir durumla karşılaşılmaz ve operasyon kısa zaman da sonuçlanır.

Özellikle tek diş yokluğunda lazer destekli implant uygulaması ile kemik durumu uygun ise hemen implant uygulanır. İki saat gibi bir süre de daimi diş tutturularak hastanın kullanmasına sunulmaktadır.

Kanama ve yara iyileşmesi sorunlu olan hastalar da lazer destekli uygulama ile sevindirici sonuçlar alınmaktadır.

Lazer destekli implant uygulamalarının en önemli faydası da çok küçük bir bölgeden girilir, dikiş atma ihtiyacı olmaz ve kanama da en az seviyede oluşur.