Transosseöz İmplant Nedir?

Diş implantları uygulama çeşitleri olarak temelde 5 çeşittir. İmplant uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre bu 5 temel teknik üzerinden diş implantları uygulamaları yapılır. Diş implantlarında uygulanan teknikler, hastanın ağız alanına ve destek dokularının durumuna seçim yapılır. Bu 5 diş implant tekniği şunlardır;

  • Subperiostal implantlar
  • İntramukozal insertler
  • Endosseöz (endostal) implantlar
  • Endodontik stabizatörler
  • Transosseöz (transmandibular) implantlar

SUBPERİOSTAL İMPLANT TEKNİĞİ

Bu implant tekniğinde cerrahi bir operasyon yapılarak ağızdaki çene kemiği ortaya çıkartılır. Bu cerrahi operasyon sonrası ortaya çıkan çene kemiği üzerinden ölçü alınır ve hazırlık işlemine bundan sonra başlanır. Subperiostal implant uygulamalarında kullanılan malzemeler mümkün olduğu kadar ince ve hafif metal alaşımlar kullanarak üretilir. Genel olarak bunların biçimi kafes şeklindedir. Periost adı verilen kemik zarı altında direkt olarak kemik üzerine uygulanır. Diş etinden yükselen ve ağzın iç taraflarına doğru yüksekliği artan parçaları bulunur. Subperiostal implant tekniği ile yapılan implantların alveolar kemik üzerine uygulanması gerekir.

İNTRAMUKOZAL İNSERTLER

Bu implant tekniğinde temel olarak mantar şeklinde üretilmiş titanyum diş implantları kullanılır. Bu teknik ilk defa Gustau Dahi tarafından 1943 yılında uygulanmıştır. Günümüzde çok olarak kullanılan bir implant tekniği değildir.

ENDOSSEÖZ İMPLANT TEKNİĞİ

Bu implant tekniğinde implant doğrudan kemik içine yerleştirilir. Kemiğin içine yerleştirilen implantlar kemik gibi olurlar. Bu implantlar vida ya da silindir şeklinde üretilir. Endösseöz implantlar silindirik implant, vida implant ya da blade implant olarak adlandırılırlar.

ENDODONTİK STABİLİZATÖRLER

Zayıf dişlerin alt yapılarının sağlamlığı için kullanılır. Endodontik implantların kullanılması için hastanın ağzındaki dişlerin alt yapı olarak zayıf olması gerekir.

TRANSOSSEÖZ (TRANSMANDİBULAR) İMPLANTLAR

Transosseöz implantlar 1973 yılında geliştirilmiş bir implant sistemidir. Dişsiz atrofik mandibulaların anterior bölgesine yerleştirilen vidalarla gerçekleşir. Özellikle mandibulanın kaza sonucu ya da tümör ve kist nedeni ile cerrahi müdahale sonrasında ileri derecede defekte uğradığı durumlarda endikedir. Transsosseöz implantın kullanılabilmesi için kaninler bölgesinde en az 9 mm’lik bir alveoler kemik kalınlığının olması gerekir.

Diğer implant türlerinden farklı olarak transosseöz implant türünde hastalar iki saatlik bir anestezi ile ve operasyonu tolere edebilecek yapıda olmalıdır. Uygulamasının zor olması sebebi ile çok fazla tercih edilmez.