İmplant Üstü Protez Ölçüsü

implant üstü protez ölçüsü

Diş implantları ile yapılan tedaviler, cerrahi ve protetik olarak iki aşamadan oluşur. Cerrahi operasyon esnasında komplikasyon ihtimali daha yüksek olacağından, bu aşamayı uygulayacak hekimin teorik ve pratik bilgi seviyesinin üst düzeyde olması lazımdır. Bundan dolayı Avrupa ülkeleri ve ABD’de genel olarak, implant uygulaması düşünülen hastalar, hekimler tarafından implant için bu konuda ihtisaslaşmış olan hekimlere yönlendirilir. Protetik kısmı ise planlamayı yapan hekim yapar.

Diş implantı uygulamalarında kondensasyon silikon, polivinilsiloksan ve polieter ölçü maddeleri kullanılır. Ölçü maddelerinde birinci özellik yüzey enerjisi, ikinci özellik ise alışkanlıktır. Yüzey enerjisi yüksek olan ve dar ıslatma açısına sahip olan maddeler su ile temasa geçerler. Bu durumda malzemenin ağız dokuları ve alçı ile olan temasını belirler. Alışkanlık ise ölçünün adaptasyon kabiliyetini ve ağza uygulamada basınç kontrol durumunu belirler.

ÖLÇÜ TEKNİKLERİ

İmplantlarda, ölçü alma tekniği, sabit protezlerin kullanılan ölçü alma tekniğine benzer. İmplanta genel olarak vidalanarak monte edilen protez ile, implant arasında kalan parçaya aboutment denilir.

Bir implantın ölçüsü iki ayrı şekilde alınabilir:

İmplant gövdesinin kuronal bölümünün ölçüsü.(implant seviyesi)

İmplanta yerleştirilen postun kuronal kısmının ölçüsü.( post seviyesi)

Prepare edilmiş postların ya da implanta monte edilen ölçü postlarının ölçüsü alınır. Prepare edilmiş implant postları için ölçü alma tekniğinin konvansiyonel kuron-köprü uygulamalarından hiçbir farkı yoktur.

Standart kaşıklarda, sabit protezlerde olduğu gibi ölçü maddesi donduktan sonra kaşık ağızdan çıkartılır, ölçüsü alınan ölçü postu implanta bağlı şekilde ağızda kalır. Daha sonra implanttan sökülerek implant güdüğüne monte edilir ve ölçü içerisine yerleştirilir. Bu aşamada postun doğru açı ile yerleşmesi gerekir. Doğru açı ile yerleşmemesi gibi bir risk mevcuttur. Bu riski ortadan kaldırmak için açık kaşık yöntemi uygulanır. Bu yöntem ile ölçü donduktan sonra ölçü postunu implanta tutturan vida, gevşetilerek kaşık ağızdan çıkartılır. Bu şekilde implant ile bağlantısı kopartılan ölçü postu, ölçü maddesi içerisinde hiç yer değiştirmeden, kaşık ile birlikte ağızdan çıkartılır.

Açık kaşık yönteminde birden fazla implanttan alınan ölçü alma tekniğinde, deformasyon riskini ortadan kaldırmak için, ölçü postlarının bir iplik ile birbirlerine bağlanmaları, sonrasında ise bu ipliğin üzerine dökülen akrilik eklenerek, postların splintlenmesidir.