İmplant Tedavisi İyileşme Süreci

İmplant uygulamalarından sonra, implantın kemiğe kaynama süreci olan implant tedavisi iyileşme süreci iki aya kadar düşmüştür. Yalnız bazı zamanlarda implantların belirli bir eğim ile yerleşmesi gereklidir. Böyle durumlarda yapılan dişler o bölgeye biraz geç uyum sağladıkları için tedavi süresi biraz uzamaktadır. Bu şekilde oluşan sorunlara istenmeyen sorunlar denilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için, tedavi planının çok iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Diş implant tedavisi cerrahi işlem ile gerçekleşir. Şayet implant işlemi tek diş için yapılacaksa, bu işlem çok kısa sürer ve 10 dakika ile 40 dakika gibi bir sürede tamamlanır. İmplant tedavisi iyileşme süreci hasta olan kişinin kemik yapısı ve yapılacak olan implantın sayısına göre değişir. İmplant yerleştirildikten sonra, implantın kemiğe kaynaması için 1 ay ile 3 ay kadar bir süre beklemek gerekli olur. İmplantların kemik ile bütünleşmesinin ardından üzerine yerleşecek olan protezler için birkaç seans deneme yapılır. Yaklaşık olarak 4 ay gibi bir sürede hasta olan kişi, kendi doğal dişine en yakın olan bir diş sahibi olur.

İmplant diş tedavisi bir hayli zor ve sabır isteyen bir işlemdir. Bunun için işlemin uzun olması çok doğal bir durumdur. Tedavi için karar alan hastalar, implantın ne kadar süreceğini uygulamanın öncesinde öğrenmeli ve kendini ona göre ayarlamalıdır. İmplant tedavisi  iyileşme süreci, implantın kaç gün süreceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

  • İmplant uygulaması tek diş için yapılacak ise, 30 dakika kadar sürer.
  • İmplant uygulaması birkaç diş için yapılacak ise, diş sayısına bağlı olarak dört ay gibi bir sürede yapılır.
  • İmplant uygulaması oldukça fazla diş için yapılacak ise, azami olarak bir yıl kadar sürer.
  • İmplant uygulaması uzun süre kalıcı olan ve ağrısız gerçekleşen bir işlemdir. Ne kadar süreceğinden çok, ne kadar ömürlü olacaktır, daha çok ona önem vermek gerekir.

İmplant tedavisi esnasında ve implant tedavisi iyileşme sürecinde muhakkak bazı sorunlar olabilir. Zamanın uzun olması dolayısıyla bazı ağrılar olabilir. Ağrı kesiciler ile bu sorunlar giderilir.

İmplant Aşamaları

İmplant diş uygulaması öncesinde, dişlerin nasıl olacağı en başından hastaya anlatılır. İmplantlar çıkarılıp iptal edilen uygulamalar olmadığı için sürprize yer olmaz. Dişler tamamlandığında nasıl duracağını hasta olan kişi bilir.

İmplant diş uygulamasında implantların yerleştirilmesi iki yöntemle yapılabilmektedir.

Birinci yöntem: Hemen yüklemedir. Dişin çekilmesinden sonra beklemeden implantın yerleştirilmesidir.

İkinci yöntem: Dişin çekilmesinden sonra bir ya da üç ay arasında bekledikten sonra implant dişin yerleştirilmesidir. Bekleme sürecindeki amaç, implantın çene kemiğine kaynamasıdır.

İLK MUAYENE

İmplant tedavisinin 1. aşamasında, hasta olan kişinin implant uygulaması için uygun olup olmadığı araştırılır. İmplantlar, tek diş kaybı ve çok sayıda diş kayıplarında, sağlık sorunları olmadığı takdirde uygulanan bir tedavi şeklidir.

İmplant tedavisinin yapılamayacağı hastalar şunlardır; Kontrol edilemeyen şeker hastalığı olanlar, kalp hastası olanlar, yüksek tansiyon hastaları, yüksek tansiyon hastaları ve çok sigara içen kişilere yapılacak kontroller sonunda karar verilir.

ÇENE KEMİĞİ DURUMU

İmplant tedavisinin 2. aşamasında, hasta olan kişinin genel muayenesi yapılır. Panoramik röntgen filmi istenir. Bu şekilde çene kemiğinin ne durumda olduğuna bakılır. İmplantın yapılacağı bölgenin kemik yoğunluğuna bakılır ve kemik yoğunluğu implant tedavisi uygunsa hemen tedaviye başlanır. Şayet kemik yoğunluğu uygun değilse, kemik grefti uygulanır. Bu yapılan işlem ile bölgenin kemikleşmesi için beklenir.

İMPLANTIN UYGULANMASI

İmplant uygulamasının bu aşamasında, implantların monte edilmesi yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir. İlk olarak diş etinde bir kesi açılır ve kemiğe ulaşılır. İmplantın ölçülerine göre çene kemiğine bir delik açılır. İmplant o boşluğa monte edilir. Üst yapıların yapılması için implantın çene kemiği ile kaynaması için belli bir süre beklenir. Bu süre yaklaşık olarak bir ile üç ay arasında bir süredir.

PROTEZLERİN HAZIRLANMASI

İmplant tedavisinin bu aşamasında, implantların uygulanması ve kemik ile kaynamasından sonra protezler hazırlanır. Ağız içinden ölçü alınır. Renk seçimine karar verilir. Sonra hastanın gerçek dişine uygun ve estetik bir şekilde protezler hazırlanır. Bu protezler ağızda denenir ve ardından son rötuşlar yapılır.

ÜST YAPILARIN TAKILMASI

İmplant tedavisinin, son aşamasında titanyumdan üretilen ve kemiğe kaynayan implantın üstüne porselen veya zirkonyumdan üretilen kaplamalar takılır.

Diş İmplantı Ameliyatı Nedir?

Diş implant ameliyatı, zarar görmüş veya kaybolan dişin yerine, gerçek diş gibi görev yapan diş ile yer değiştirilme işlemidir. Diş implantı ameliyatı diğer alternatif diş tedavilerine göre daha çok rağbet gören bir tedavi şeklidir.

Diş implantı ameliyatının nasıl gerçekleşeceği, kullanılacak olan implantın türüne ve çene kemiğinin durumuna göre değişir. Bütün diş implantı uygulamaları aşamalı bir şekilde yapılır.

İmplantın en büyük faydası, yeni dişlere sağlam bir temel oluşturmaktır. Çene kemiğinin implantın etrafında kaynaması gerekir. Bu süre alan bir işlemdir ve birkaç ay sürmektedir.

Diş implantları, yapay bir dişin çene kemiği içine yerleştirilmesiyle, doğal diş gibi görev yapmasını sağlarlar. Bu yapılan implantlar sayesinde insanlar, zamanla kaybettikleri doğal dişlerinin yerine, aynı konforu sağlayan yeni yapay dişlere sahip olurlar ve yaşam seviyeleri yeniden yükselmiş olur.

Diş implantları,  insan vücudu ile tam uyumlu küçük titanyum vida ve üzerine gelen aboutment ile birleştikten sonra bir kron yapılarak tedavi tamamlanır. Titanyum vida doğal diş kökünün görevini yapması için geliştirilmiş çene kemiğine son derece uyumlu yapay diş köküdür. İmplant uygulaması bir ya da birden fazla diş kayıplarında rahat bir şekilde uygulanır. Diş implant ameliyatı olan kişi aynı gün normal yaşamına devam eder.

Diş implantı ameliyatına klinik ortamında hastaya sınırlı uyuşturma yapılarak başlanır. Cerrahi operasyonlara karşı endişe duyahastalara ise, genel anestezi yapılarak implant işlemine başlanılır.

Anestezi işleminden sonra cerrahi operasyon ile diş eti açılarak çene kemiğine küçük çaplı bir rehber deliği açılır. Daha sonra rehber delik genişletilerek implantın yerleşeceği konuma uygun hale getirilir. Çene kemiğindeki deliğin aşamalı olarak genişletilmesi ile kemik üzerinde olabilecek travmatik etki de azaltılmış olur. Daha sonra ise, çene kemiğinde açılan boşluğa implant monte edilerek yerleştirilir.

İmplant vidasının yerleşmesinden sonra, implantın kemikleşmesi ve implant yapılan bölgenin iyileşmesini beklemek için implant üzerine koruyucu bir kapak vida takılır. Açılan diş eti dikilerek kapatılır ve birkaç aylık bekleme sürecine geçilir. Birkaç ay sonra, vida çıkartılır ve üzerine geçici bir kron takılır. Dişeti şekillendikten sonra geçici kron, kalıcı kronla değiştirilir ve tedavi tamamlanmış olur.

Diş İmplant Tedavisi

İmplant, diş eksikliğini ortadan kaldırmak için çene kemiği içerisine ya da üzerine yerleştirilen titanyumdan yapılan yapay diş köküdür.

Diş implant tedavileri uzun süren tedavilerdir. Dişlerin yapılma ve alışma süreleri vardır. Her türlü diş tedavilerinin aşamaları olduğu gibi implant tedavisi de belli aşamalardan oluşur. Tedavi öncesi bazı tetkikler yapılır.

Hasta olan kişinin, ağız kontrolü yapılır. İlk olarak hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Gerekli olan testler yapılır, röntgenler çekilir, diş etinin tedaviye ihtiyacı olup olmadığına bakılır, tartar temizliği v.s gibi işlemler yapılır. Diş gıcırdatma sorununun olup olmaması veya düzenli diş temizliği yapılıp yapılmadığına bakılır. Kemik durumunun yeterli seviyede olup olmadığına bakılır. Şayet kemik seviyesi yeterli değil ise, kemik kalınlaştırma işlemi yapılır. Kemik kalınlaştırma işlemi yapılacak olursa, bu durum tedavinin uzamasına neden olacaktır.

İmplantın ikinci aşamasında, implantın nasıl yapılacağının planlaması yapılır. Vidalı dişin uygulanacağı bölgenin kemik dokusu kontrol edilir. Yapılan kontroller sonunda hasta olan kişinin durumu diş implant tedavisi için uygun ise, implantın çapı belirlenir. Gerekli ölçümler yapılır.

Diş implantı tedavisine, diş etine küçük bir kesi ile açılarak başlanır. Kemik içerisine yerleştirilecek implant için yuva oluşturulur ve implant bu açılan yuvaya yerleştirilir. Vidanın yerleşeceği yer açılır ve çapı belirlenmiş olan vida bu bölgeye monte edilir. Bu işlem bitince protezin yerleşmesi için belli bir süre geçmesi gerektiğinden dolayı beklenir. Bu bekleme süresi de yaklaşık olarak 3 ay gibi bir zamandır. Ancak bu sürenin geçmesinden sonra protez yapılması uygulamasına geçilebilir.

Genel olarak diş implantı tedavisine, sınırlı uyuşturma ile başlanır. Bazı durumlarda ise, hasta için gerekli olursa genel anestezi de uygulanmaktadır. Lokal anestezi de hastanın bilinci yerinde olurken, genel anestezi de ise hasta uyutulmaktadır. Diş implantı sonrasında, genellikle hastalar çok fazla ağrı hissetmezler.

İmplant uygulamasının çeşitli aşamaları vardır. İmplant tedavisine başlamadan önce, hasta olan kişinin sağlık durumunun kontrolü yapılır ve implant uygulamasına uygun olup olmadığına karar verilir. Bu şekilde hasta olan kişinin çene kemiğinin implant tedavisi için elverişli olup olmadığı belli olur.

Diş İmplantı Nasıl Takılır

Dental implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar kazandırmak amacı ile çene kemiğine yerleştirilen ve elverişli olan malzemeden yapılan yapay bir diş köküdür. Yıllardır kullanılan kaplama, köprü ve damak protezlerine göre daha çok güvenli ve alternatif bir tedavi şeklidir.

Dental implant kavramı, yabancı bir kelime olmasına rağmen halk arasında da artık bilinen ve konuşulan bir kelime olmuştur. Diş hekimliğine son 20 yılda, bilimsel bir kavram olarak girmiştir.

Dental implant: Diş eksikliğini gidermek için ve ağız içindeki kayba uğramış eksik dişleri tamamlamaya yönelik, çene kemiği içine ya da üzerine yerleştirilen,  implant adındaki bir alt yapıdan dayanak alan ve tutuculuk özelliğinden dolayı titanyumdan üretilen protez yapıdır.

İmplantı basit olarak açıklamak gerekirse; yapay bir dişin çene kemiği içerisine yerleştirme, doğal diş gibi kullanılmasını sağlamaktır. Bu yapılan implantlar ile insanlar vaktinde kayıp ettikleri dişler yerine aynı rahatlığı sağlayabilecek yeni bir yapay dişlere kavuşurlar ve yaşam kalitelerini yeniden bulurlar.

DİŞ İMPLANTI NASIL TAKILIR

Diş implantı, insanların vücudu ile tam olarak uyumlu küçük titanyum vida ve üzerine gelen abutment ile birleştikten sonra bir kron takılarak tedavi tamamlanır. Titanyum vidalar tabi olan diş kökünün görevini yapar ve çene kemiği ile son derece uyum sağlayan yapay bir diş köküdür. İmplant tedavileri tek diş ya da daha fazla olan diş eksikliğinde rahat olarak kullanılır. İmplant tedavisi olan hasta kişiler aynı gün normal yaşamlarına devam ederler.

İmplant tedavisine klinikte, sınırlı uyuşturma verilerek operasyona başlanır. Cerrahi operasyonlara karşı rahat olmayan hastalara ise, sedasyon ve sınırlı uyuşturma ile diş implant tedavisine başlanır.

Anestezi işleminden sonra cerrahi işlem ile dişeti açılır, çene kemiğine ulaşılır. Çene kemiğine önce küçük bir rehber deliği açılır. Sonra rehber delik yavaşça genişletilip, implantın ebadına uygun şekle getirilir. Çene kemiği de deliğin kademeli olarak genişlemesi sayesinde kemiğe olabilecek sarsıntı da engellenir. Daha sonra çene kemiğinde açılmış olan boşluğa implant vidalamak sureti ile yerleştirilir.

Diş İmplantı, vidanın yerleşmesinden sonra implantın üzerine koruyucu bir kapak vida takılır. Açılmış olan dişeti dikiş yapılarak kapatılır ve bekleme sürecine geçilir.

Birkaç ay sonra koruyucu vida çıkartılır ve implant üzerine geçici bir kuron takılır. Dişeti iyileştikten sonra geçici kuron çıkar ve yerine kalıcı olacak kuron yerleştirilerek diş implant  tedavisi işlemi tamamlanmış olur.