İmplant Sonrası Protez

İmplant sonrası protez yapılmadan, planlaması yapılır. Öncelikli olarak ağız yapısı sabit protezler için uygun ise, sabit protez uygulaması yapılmasını düşünmek gerekir. Değişik vakalarda implant üzerine yapılması düşünülen protezin planlaması da farklı olabilir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, kemik seviyesinin yeterli olup olmadığı, hastanın ekonomik durumu, hasta olan kişinin yaşı gibi etkenlere bağlı olarak, implant diş üzerine yapılacak olan protezler için farklı planlamalar yapılır

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

İmplant sonrası protez için, Yeterli sayıda implant yapılabilirse, sabit bir porselen protez yapıştırmak suretiyle yapılabilir. Fakat bazı hastaların kemik seviyesinin yeterli olmaması, ya da ekonomik olarak daha uygun olması sebebi ile, simetrik olarak 2-4 implant yerleştirerek hastanın, kendisinin kullandığı takıp çıkartılan protezin tutuculuğu için implanttan destek alan bir hassas bağlantılı çıtçıtlı protez takılması planlaması da yapılabilir.

Tam dişsiz bir ağızda, yetecek kadar implant yapılması ile sabit protezler yapılır. Mümkün olan her vaka da ise, hastanın ağzından çıkartmasına gerek olmayan sabit protezler daha çok tercih edilirler. Tam dişsiz ağızlarda 2- 4 arası implant ile hastanın tam protezinin tutuculuğunu sağlamak amacı ile kullanılan protezler yapılır. Böylesi bir durum yetecek kadar implant koymaya, kemik yapısının uygun olmadığı zamanlarda başvurulur. Bazı hastalara ise, hastanın isteği ile daha uygun fiyata sahip olduğu için tercih edilebilir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

İmplant sonrası protez için, eksik olan dişin boşluğu çevresindeki dişlere dokunmadan sadece bir tane implant diş yerleştirilir ve üzerine de tek üye sabit porselen kron yapılır. İmplant üzerine takılan porselen kron içinde değişik yöntemler mevcuttur. Zirkonyum alt yapılı bir kron, estetik diş hekimliği operasyonları arasında en fazla kullanılan uygulamalar arasındadır.

Tek diş eksikliği olduğunda bir adet implant yerleştirilir. Bu yapılan implant üzerine yapılması düşünülen porselen kaplama için kök görevi yapar. İmplant sonrası protez kaplama için, çok farklı alternatifler vardır.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Çekilmiş olan dişlerin boşluğunun arkasında diş olmazsa serbest sonlu dişsizlik vakası olarak isimlendirilir. Bu durumda ki boşluğun büyüklüğüne göre 2 ya da daha çok implant üzerine porselen köprü yapılır. Her eksik diş için bir implant yapmak gerekli değildir.

İmplant Üstü Protez Nasıl Yapılır

İmplant üstü protezler, implantlar üzerine yapılan sabit ya da hareketli olan protezlerdir. Yeterli kemik seviyesine sahip olan her hasta için protez yapılabilir.

Diş implantları doğal dişe en yakın olan yapay dişlerdir. İnsanlara sağladığı rahatlık ve konfor ile yaygın olarak tercih edilirler. Geleneksel köprü ve protezlere göre çok daha fazla avantajları vardır.  Bu uygulamalara göre daha iyi çiğneme ve konuşma fonksiyonu sağlarken, aynı zaman da estetik açıdan daha başarılı sonuçlar vermektedir. İnsanın implantları doğal diş gibi görünür ve başkası tarafından fark edilmez.  Bu durumda estetik güzellik sunar.

İmplant tedavilerinde implantların üzerine takılacak olan protezler, hastanın ağız yapısına göre farklılık gösterir. Her insana aynı şekilde protez yapılamaz. Bundan dolayı implant üstü protezler, hasta tarafından, ya da doktor tarafından çıkartılacak şekilde uygulanabilir. İki protezin de avantaj ve dezavantajları vardır. Bu nedenle hangisinin hasta için uygun olacağına doktor karar vermelidir.

İmplant üstü protezler, her insanın sağlık durumuna göre ve genel özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Uygulanacak olan protezlerden hangisinin daha iyi olacağına hekim karar verecektir. hastanın seçmiş olduğu protez mevcut ise ve hekim de uygun bulursa bu protezi uygulayabilir. Yapılacak olan protezler, uygulanan kişilerde kalıcı olarak ya da geçici bir ağrı vermezler. Uzun vadede hiçbir yan etkileri olmaz.

İmplant üstü protez uygulanması için, ilk olarak hastanın diş ve ağız yapısına bakılır. Hasta için sabit protezlerin uygun olup olmadığına bakılır. Şayet uygun ise sabit protez ilk tercih olur. Çünkü hastaların en rahat kullandıkları protezler, sabit protezlerdir. Farklı hastalarda, farklı olarak implant üstü protezler uygulanır.

Tam dişsizlik durumunda,  yeteri kadar implant yapılabilirse uygulanacak olan sabit porselen köprü yapılabilir. yeterli kemik oranının olmaması durumunda ise, 2-4 implant takılarak hastanın kullanabildiği takıp çıkartılan hassas bağlantılı protez uygulaması yapılabilir. Bu tip protezlere çıtçıtlı protez denilir.

Tek diş eksikliğinde, dişin etrafındaki dişlere temas etmeden tek bir adet implant yapılır. Üzerine de tek üye sabit porselen kron uygulanır.