İmplant Üstü Protez Çeşitleri

İmplant diş protezleri yapmak için karar verildiği zaman, öncelikli olarak sabit protezler için ağız boşluğu uygun mu, uygun değil mi olduğuna bakılır. Uygun olursa, sabit protez planlamasını değerlendirmek gerekir. Çünkü hastaların en rahat kullandıkları protez tipi sabit protezlerdir. Değişik hasta uygulamalarında, implant üstüne uygulanacak protezin planlaması da değişiklik gösterir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, kemik seviyesinin yeterli olup olmadığı, hastanın yaşı ve hastanın ekonomik durumu gibi etkenlere bağlı olarak, implant diş protezi için farklı uygulamalar yapılır.

Vakaların durumuna göre protez çeşitleri;

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

İmplantlar yeterli sayıda olur ise, yapıştırılarak kullanılan sabit bir porselen köprü yapılır. Fakat, bazı durumlarda total protez kullanan hastalarda yeterli seviyede kemik olmaması, veya daha ekonomik bir implant çözümü olmaması sebebi ile simetrik olarak 2-4 implant yerleştirerek, hastanın kullandığı takıp çıkarılan protezin tutuculuğunu artırmak için implantlardan destek alan bir hassas bağlantılı olan protez planlaması yapılır.

Tam dişsiz vakalarında, ağızlarda 2-4 arası implant ile, hastanın tam protezinin tutuculuğunu artırmak için takıp çıkartılan implant diş protezi yapılır. Böyle bir uygulamada yeterli sayıda implant yapmak için kemik yetersiz olursa, sabit protez yapılmasına müsait olmayan vakalarda tercih edilir. Birçok uygulamalarda ise, hastalar tarafından daha ekonomik olduğu için tercih edilen bir yöntemdir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

Eksik olan dişin boşluğu etrafındaki dişlere zarar vermeden, yalnızca bir implant diş protezi yerleştirilir ve üzerine tek olarak sabit porselen kron takılır. İmplant üstüne yerleştirilen porselen kron için değişik yöntemler vardır. Zirkonyum alt yapısı olan bir kron estetik diş hekimliği uygulamaları içinde en çok rağbet gören uygulama şeklidir. Şayet metal destekli bir porselen kaplama düşünülürse, nikelsiz metal, titanyum alaşımlı metal gibi birçok değişik kaplama çeşitleri vardır.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Eksik olan dişin boşluğu arkasında diş bulunmadığı zaman serbest sonlu dişsizlik vakaları olarak adlandırılır. Böyle bir durumda olan hastalara, boşluk alanın büyüklüğüne göre 2 ya da daha fazla implant üzerine porselen köprü yapılır.

İmplant Üstü Sabit Protez Yapımı

Tek bir diş kaybı söz konusu olduğunda önümüze iki tedavi alternatifi çıkar. Üç dişlik köprü protezi ya da bir implantın kaybedilen diş boşluğuna yerleştirilmesi. Köprü protez yapılması kolay, hızlı, estetik ve daha ekonomik bir çözümdür. Ancak komşu dişlerin küçültülmesi gerekir. Küçültülme nadiren de olsa kanal tedavisi de gerektirebilir. İmplant tedavisinde ise, komşu dişleri küçültmeye gerek olmadan tedavi bitirilir. İmplant tedavisinde süre biraz daha uzun olsa bile, küçük bir cerrahi işlem gerektirse ve daha maliyetli olsa bile çok daha uzun ömürlüdür. Komşu dişlere zarar vermez ve diş etlerinin sağlığını etkilemez.

İmplant üstü sabit protezler, metal alt yapı kullanmadan zirkonyum bağlantı parçaları ve alt yapı ile hazırlandığında mükemmel bir doğal ve estetik bir sonuç ortaya çıkar.

Arka dişlerde birden çok dişin özellikle son dayanak dişlerin kaybedilmesi durumunda yine iki alternatif tedavi yöntemi bulunur. Arka dişlerin bulunmamasından dolayı köprü protezi yapılamaz. Ya kancalı iskelet protezler yapılmalı ya da implant üstü sabit protezler yapılması gerekli olur.

Arka dişlerin tek tarafta kaybedilmesi durumunda kancalı protezleri kullanmak rahat olmayacaktır. Kancalı protez tarafı dişlerimizden farklı olarak dokulara gömülür. Bundan dolayı çiğneme görevini devamlı olarak doğal dişlerin olduğu kısımda gerçekleşeceğini düşünürsek, bir süre sonra çene kemiğinde ağrı ve diğer çene eklem sıkıntıları ile karşı karşıya kalınır. Tek taraflı protez tedavisi düşünüldüğünde bu durum dikkate alınmalıdır.

İmplant üstü zirkonyum protezler tek diş için yapıldığı gibi, bütün dişlerin kaybedilmesi durumunda da her çene için 14 dişlik implant üstü sabit protezler halinde de hazırlanır. Kemik kaybının çok olduğu durumlarda kaybedilen kemik ve diş dokusu yerine seramik diş eti bölgeleri zirkonyum alt yapı üzerine seramikler hazırlanabilir. Ağızda çok fazla doku kaybı olduğunda uygulanan bu tedaviler, diş hekimliğinin zirvesinde yer alarak mükemmel sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu tedaviler için yapılan protezlerin ağza yerleştirilmesi için önce detaylı bir şekilde hazırlık yapılır. İyi bir implant operasyonu sonrası, bu tedaviler için yapılan implant üstü sabit protezlerin en iyi laboratuarlarda hazırlanması elbette ki büyük önem taşır. Protez yapımlarında tercih edilen laboratuarın işin ehli olması gerekir.

İmplant Üstü Protez Ölçüsü

Diş implantları ile yapılan tedaviler, cerrahi ve protetik olarak iki aşamadan oluşur. Cerrahi operasyon esnasında komplikasyon ihtimali daha yüksek olacağından, bu aşamayı uygulayacak hekimin teorik ve pratik bilgi seviyesinin üst düzeyde olması lazımdır. Bundan dolayı Avrupa ülkeleri ve ABD’de genel olarak, implant uygulaması düşünülen hastalar, hekimler tarafından implant için bu konuda ihtisaslaşmış olan hekimlere yönlendirilir. Protetik kısmı ise planlamayı yapan hekim yapar.

Diş implantı uygulamalarında kondensasyon silikon, polivinilsiloksan ve polieter ölçü maddeleri kullanılır. Ölçü maddelerinde birinci özellik yüzey enerjisi, ikinci özellik ise alışkanlıktır. Yüzey enerjisi yüksek olan ve dar ıslatma açısına sahip olan maddeler su ile temasa geçerler. Bu durumda malzemenin ağız dokuları ve alçı ile olan temasını belirler. Alışkanlık ise ölçünün adaptasyon kabiliyetini ve ağza uygulamada basınç kontrol durumunu belirler.

ÖLÇÜ TEKNİKLERİ

İmplantlarda, ölçü alma tekniği, sabit protezlerin kullanılan ölçü alma tekniğine benzer. İmplanta genel olarak vidalanarak monte edilen protez ile, implant arasında kalan parçaya aboutment denilir.

Bir implantın ölçüsü iki ayrı şekilde alınabilir:

İmplant gövdesinin kuronal bölümünün ölçüsü.(implant seviyesi)

İmplanta yerleştirilen postun kuronal kısmının ölçüsü.( post seviyesi)

Prepare edilmiş postların ya da implanta monte edilen ölçü postlarının ölçüsü alınır. Prepare edilmiş implant postları için ölçü alma tekniğinin konvansiyonel kuron-köprü uygulamalarından hiçbir farkı yoktur.

Standart kaşıklarda, sabit protezlerde olduğu gibi ölçü maddesi donduktan sonra kaşık ağızdan çıkartılır, ölçüsü alınan ölçü postu implanta bağlı şekilde ağızda kalır. Daha sonra implanttan sökülerek implant güdüğüne monte edilir ve ölçü içerisine yerleştirilir. Bu aşamada postun doğru açı ile yerleşmesi gerekir. Doğru açı ile yerleşmemesi gibi bir risk mevcuttur. Bu riski ortadan kaldırmak için açık kaşık yöntemi uygulanır. Bu yöntem ile ölçü donduktan sonra ölçü postunu implanta tutturan vida, gevşetilerek kaşık ağızdan çıkartılır. Bu şekilde implant ile bağlantısı kopartılan ölçü postu, ölçü maddesi içerisinde hiç yer değiştirmeden, kaşık ile birlikte ağızdan çıkartılır.

Açık kaşık yönteminde birden fazla implanttan alınan ölçü alma tekniğinde, deformasyon riskini ortadan kaldırmak için, ölçü postlarının bir iplik ile birbirlerine bağlanmaları, sonrasında ise bu ipliğin üzerine dökülen akrilik eklenerek, postların splintlenmesidir.

İmplant Üstü Protezlerde Oklüzyon

Günümüzde total protezler için çift taraflı dengeli oklüzyon,  sabit protezlerde ise organik oklüzyon veya grup fonksiyon oklüzyonu uygulanmaktadır. İmplantlar ile rehabilitasyonda, doku bağlantılı protezler için karşılıklı korunan oklüzyon, overdenture protez için dengeli oklüzyon, sabit restorasyonlarda kanin proteze dahil ise grup fonksiyon oklüzyonu, hariç ise organik oklüzyon tiplerinin uygulanmasını önerilir.

Antagonist çenede total protez olduğu zaman, total protezin daha stabil kalması için dengeli oklüzyon tercih edilir.

Uzun dönem implant başarısı için implanta gelen yüklerin optimal olmasını sağlamak önemlidir.  Bu alanda implant başarısı ile oklüzyon arasındaki ilişki ile ilgili çalışmaların yapılması gereklidir.

Protez dizaynının uzun dönemli başarısı oklüzyonun uygun şekilde ayarlanmasına bağlıdır. Okluzal stabiliteyi etkileyen faktörler belirlenmeli ve protezin dizaynı yapılırken dikkate alınmalıdır. İmplant destekli restarasyonlarda mekanik veya biyolojik sebeplerle komplikasyonlar olabilir. Protez dizaynı aşamasında biomekanik etkiler göz önüne alınarak olabilecek komplikasyonlar önlenebilir.

Stomatognatik sistem ile uyum içinde olan, etkili çiğneme sağlayan, fizyolojik fonksiyonlarda anormal bir durum oluşturmayan ve iyi bir estetik sağlayan oklüzyonu, ideal oklüzyon olarak tanımlayabiliriz.

Günümüzde kabul edilen oklüzyon tipleri; bilateral balanslı oklüzyon, grup fonksiyonu oklüzyonu ve kanin koruyuculu oklüzyondur.

BİLERAL BALANSLI OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette anterior dişler ile birlikte posterior dişler de temas eder. Lateral harekette kanin teması varken her iki tarafta da posterior diş teması olur.

GRUP FONKSİYONU OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette keser dişler baş başa duruma gelince posterior dişlerde temas olmaz. Literal harekette çalışan kısımda kaninlerle birlikte posterior dişler de temas halinde olur. Karşıt arkta ise dişlerde temas olmaz.

KANİN KORUYUCULU OKLÜZYON:

Düz protruziv harekette keser dişler baş başa geldiğinde posterior dişlerde temas olmaz. Lateral harekette çalışan tarafta yalnızca kaninler temasta olurlar. Her iki tarafta da posterior dişlerin teması olmaz.

İmplantta aşırı yüklenmeye neden olan sebepler:

  • Aşırı uzun kanatlar
  • Aşırı prematür temaslar
  • Parafonksiyonel hareketler
  • Tüberkül eğimlerinin fazla olması
  • Geniş okluzal tabla
  • Yetersiz sayıda implant

Günümüzde total dişsizliği implant destekli sabit restorasyonlarda tedavi etmek mümkündür. Hasta olan kişinin, fonksiyonel ve estetik ihtiyaçları implant tedavisinde en önemli noktadır.

İmplant Sonrası Protez

İmplant sonrası protez yapılmadan, planlaması yapılır. Öncelikli olarak ağız yapısı sabit protezler için uygun ise, sabit protez uygulaması yapılmasını düşünmek gerekir. Değişik vakalarda implant üzerine yapılması düşünülen protezin planlaması da farklı olabilir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, kemik seviyesinin yeterli olup olmadığı, hastanın ekonomik durumu, hasta olan kişinin yaşı gibi etkenlere bağlı olarak, implant diş üzerine yapılacak olan protezler için farklı planlamalar yapılır

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

İmplant sonrası protez için, Yeterli sayıda implant yapılabilirse, sabit bir porselen protez yapıştırmak suretiyle yapılabilir. Fakat bazı hastaların kemik seviyesinin yeterli olmaması, ya da ekonomik olarak daha uygun olması sebebi ile, simetrik olarak 2-4 implant yerleştirerek hastanın, kendisinin kullandığı takıp çıkartılan protezin tutuculuğu için implanttan destek alan bir hassas bağlantılı çıtçıtlı protez takılması planlaması da yapılabilir.

Tam dişsiz bir ağızda, yetecek kadar implant yapılması ile sabit protezler yapılır. Mümkün olan her vaka da ise, hastanın ağzından çıkartmasına gerek olmayan sabit protezler daha çok tercih edilirler. Tam dişsiz ağızlarda 2- 4 arası implant ile hastanın tam protezinin tutuculuğunu sağlamak amacı ile kullanılan protezler yapılır. Böylesi bir durum yetecek kadar implant koymaya, kemik yapısının uygun olmadığı zamanlarda başvurulur. Bazı hastalara ise, hastanın isteği ile daha uygun fiyata sahip olduğu için tercih edilebilir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

İmplant sonrası protez için, eksik olan dişin boşluğu çevresindeki dişlere dokunmadan sadece bir tane implant diş yerleştirilir ve üzerine de tek üye sabit porselen kron yapılır. İmplant üzerine takılan porselen kron içinde değişik yöntemler mevcuttur. Zirkonyum alt yapılı bir kron, estetik diş hekimliği operasyonları arasında en fazla kullanılan uygulamalar arasındadır.

Tek diş eksikliği olduğunda bir adet implant yerleştirilir. Bu yapılan implant üzerine yapılması düşünülen porselen kaplama için kök görevi yapar. İmplant sonrası protez kaplama için, çok farklı alternatifler vardır.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Çekilmiş olan dişlerin boşluğunun arkasında diş olmazsa serbest sonlu dişsizlik vakası olarak isimlendirilir. Bu durumda ki boşluğun büyüklüğüne göre 2 ya da daha çok implant üzerine porselen köprü yapılır. Her eksik diş için bir implant yapmak gerekli değildir.

İmplant Üstü Protez Nasıl Yapılır

İmplant üstü protezler, implantlar üzerine yapılan sabit ya da hareketli olan protezlerdir. Yeterli kemik seviyesine sahip olan her hasta için protez yapılabilir.

Diş implantları doğal dişe en yakın olan yapay dişlerdir. İnsanlara sağladığı rahatlık ve konfor ile yaygın olarak tercih edilirler. Geleneksel köprü ve protezlere göre çok daha fazla avantajları vardır.  Bu uygulamalara göre daha iyi çiğneme ve konuşma fonksiyonu sağlarken, aynı zaman da estetik açıdan daha başarılı sonuçlar vermektedir. İnsanın implantları doğal diş gibi görünür ve başkası tarafından fark edilmez.  Bu durumda estetik güzellik sunar.

İmplant tedavilerinde implantların üzerine takılacak olan protezler, hastanın ağız yapısına göre farklılık gösterir. Her insana aynı şekilde protez yapılamaz. Bundan dolayı implant üstü protezler, hasta tarafından, ya da doktor tarafından çıkartılacak şekilde uygulanabilir. İki protezin de avantaj ve dezavantajları vardır. Bu nedenle hangisinin hasta için uygun olacağına doktor karar vermelidir.

İmplant üstü protezler, her insanın sağlık durumuna göre ve genel özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Uygulanacak olan protezlerden hangisinin daha iyi olacağına hekim karar verecektir. hastanın seçmiş olduğu protez mevcut ise ve hekim de uygun bulursa bu protezi uygulayabilir. Yapılacak olan protezler, uygulanan kişilerde kalıcı olarak ya da geçici bir ağrı vermezler. Uzun vadede hiçbir yan etkileri olmaz.

İmplant üstü protez uygulanması için, ilk olarak hastanın diş ve ağız yapısına bakılır. Hasta için sabit protezlerin uygun olup olmadığına bakılır. Şayet uygun ise sabit protez ilk tercih olur. Çünkü hastaların en rahat kullandıkları protezler, sabit protezlerdir. Farklı hastalarda, farklı olarak implant üstü protezler uygulanır.

Tam dişsizlik durumunda,  yeteri kadar implant yapılabilirse uygulanacak olan sabit porselen köprü yapılabilir. yeterli kemik oranının olmaması durumunda ise, 2-4 implant takılarak hastanın kullanabildiği takıp çıkartılan hassas bağlantılı protez uygulaması yapılabilir. Bu tip protezlere çıtçıtlı protez denilir.

Tek diş eksikliğinde, dişin etrafındaki dişlere temas etmeden tek bir adet implant yapılır. Üzerine de tek üye sabit porselen kron uygulanır.

İmplant Diş Protezleri

İmplant diş protezleri yapmaya karar verildiğinde, öncelikli olarak sabit protezler için ağız boşluğu uygun mu, uygun değil mi olduğuna bakılır. Uygun olursa, sabit protez planlamasını değerlendirmek gerekir. Çünkü hastaların en rahat kullandıkları protez tipi sabit protezlerdir. Değişik hasta durumlarında implant üzerine uygulanacak protezin planlaması da değişiklik gösterebilir. Ağızda mevcut olan diş sayısı, Kemik seviyesinin yeterli olup olmadığı, hastanın yaşı ve hastanın ekonomik durumu gibi etkenlere bağlı olarak, implant diş protezi için farklı uygulamalar yapılır.

Vakaların durumuna göre:

TAM DİŞSİZLİK VAKALARINDA

İmplantlar yeterli sayıda olursa, yapıştırılarak kullanılan sabit bir porselen köprü yapılır. Fakat bazen total protez kullanan hastalarda yeterli seviyede kemik olmaması, ya da daha ekonomik bir implant çözümü olmaması nedeni ile simetrik olarak 2-4 implant yerleştirerek, hastanın kullandığı takıp çıkarılan protezin tutuculuğunu artırmak için implantlardan destek alan bir hassas bağlantılı olan protez (çıtçıtlı protez) planlaması yapılır.

Tam dişsiz olan bir ağızda, yeterli sayıda implant yapılarak sabit protezler yapılır. Mümkün olduğu kadar her vaka için, hastanın ağızdan çıkartmasına gerek kalmayan sabit implant diş protezleri tercih edilmektedir.

Tam dişsiz ağızlarda 2-4 arası implant ile, hastanın tam protezinin tutuculuğunu artırmak için takıp çıkartılan implant diş protezi yapılır. Bu şekilde bir uygulama ile yeterli sayıda implant konacak kemik yetersizliğinde, sabit protez yapılmasına imkan vermeyen vakalarda tercih edilir.  Birçok uygulamalarda ise, hastalar tarafından daha ekonomik olduğu için tercih edildiği belirtilen bir yöntemdir.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE

Eksik olan dişin boşluğu çevresinde bulunan dişlere zarar vermeden, sadece bir implant diş protezi yerleştirilir ve üzerine tek olarak sabit porselen kron takılır. İmplant üzerine yerleştirilen porselen kron için değişik yöntemler mevcuttur. Zirkonyum alt yapısı olan bir kron Estetik diş hekimliği uygulamaları içerisinde en fazla rağbet gören uygulama şeklidir. Eğer ki metal destekli bir porselen kaplama düşünülürse, nikelsiz metal, titanyum alaşımlı metal gibi birçok değişik kaplama çeşitleri vardır.

SERBEST SONLU VAKALARDA

Eksik olan dişin boşluğu arkasında diş olmaz ise serbest sonlu dişsizlik vakaları diye isimlendirilir. Bu şekilde olan bir durumda, boşluğun büyüklüğüne göre 2 veya daha çok implant üzerine porselen köprü yapılır.