İmplant Diş Vidası Takıldıktan Sonra

İMPLANT SONRASI ŞİŞLİK

İmplant uygulaması sonrasında cerrahi işlem yapılan bölgede şişlik olması normal bir durumdur. Çene kemiğinde implant yapmak için açılan yuva, bir miktar açılan dişeti birazda olsa bir travmaya sebep olur. Diş hekimi bu bölgede şişlik beklediğinden dolayı, implant bölgesine buz kompresi yapılmasını isteyecektir. Buz torbası ağız dışından implant bölgesine tutulur, 8-10 dakika aralıklarla uygulanır. Bu uygulama ile şişlik oluşması nispeten azalır.

İmplant çene kemiğine iyice kaynayana kadar yemek yerken implant üzerine baskı yapmamaya dikkat edilmelidir. Ağrının devam etmesi, dudakta uyuşukluk olması halinde vakit geçirmeden diş hekimine müracaat etmelidir.

BESLENME

İmplant uygulaması sonrasında birkaç ay beslenmeye dikkat edilmelidir. Titanyum implantın çene kemiğine kaynama süresinde sıcak ve soğuk gıdalardan uzak durarak, yumuşak gıdalarla idare etmek gerekir. Oda sıcaklığında yoğurt, çorba, meyve suları, süt, yumuşak et, gibi yiyeceklerle beslenmelidir.

SERT GIDALARDAN TÜKETMEME

İmplant uygulaması cerrahi bir operasyon olduğu için, açılan diş eti dikilerek kapatılır. Diş eti iyileşene kadar dikişlerin darbe almaması gerekir. Dikişler alınana kadar sert gıdalardan uzak durulmalıdır. Bu süreçte sıvı gıdalar ya da yumuşak gıdalar alınması uygun olur. İmplant şayet tek tarafa yapılmış ise, diğer bölgeyi kullanmak yerinde olur.

AĞIZ BAKIMI

İmplant uygulamasından sonra 2 günlük sürede ağız bakımına özen gösterilmelidir. Ağız içinde basınç oluşturacak hareketlerden kaçınmak gerekir. İmplant sonrasında ağız çalkalamak veya gargara yapmak doğru olmaz.

İlk birkaç gün ağız temizliği yaparken fırçalama ve diş ipi kullanırken itinalı davranmak gerekir. Mümkün olduğu kadar operasyon bölgesine baskı yapmadan temizlik yapılmalıdır. İmplant bölgesi nemli pamuk ya da gazlı bez ile temizlenebilir.

İLAÇ KULLANMAK

İmplant uygulaması sonrasında, cerrahi bir uygulama olduğu için ilk günlerde ağrı olması doğaldır. Ameliyat sonrasında diş hekimi tarafından tavsiye edilen ağrı kesici ve antibiyotikleri düzenli olarak kullanmak gerekir. Ağrı kesilse bile ilaçları aksatmamak lazımdır. Kullanılacak ilaçlar şiş inmesi için belli bir süre kullanılmalıdır.

İmplant operasyonundan sonra, alkol ve özellikle sigara tüketmekten uzak durulmalıdır. Sigara kullanmak iyileşme sürecine çok zarar vermektedir.

İmplant Vidası Takıldıktan Sonra

İmplant vidası takıldıktan sonra, ağrı ve şişlik oluşmasına engel olmak için buz tatbik edilmesi gerekir. Geceyi ağrısız geçirmek için operasyondan sonra verilen reçeteyi kullanmak yeterli olur. Sıcak ve sert gıdalardan kaçınılır, 1 hafta sonra dikişlerin alınması için randevu verilir. Bu zaman süresince dikişleri korumak amacıyla sert gıdalardan ve dikişlerin açılmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmak gerekir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, iyileşme süreci hastanın durumuna göre değişir. Sinüs lifting yapılıp yapılmadığı, kemik grefti koyulup koyulmadığı, alt ve üst çene olması, kemik kalitesi gibi faktörlere bağlı olarak bir süre beklenir. Bu süre kullanılan implant ve hastanın durumuna göre değişir. Çoğunlukla operasyon sonunda implant ve çene kemiğinin kaynaması için 3 ay gibi bir süre beklenir. Bütün çaba implant ile alveol kemiği arasındaki kaynaşmayı daha sağlama almak için gösterilir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, kemik dokusundaki iyileşme çok zaman isteyen bir durumdur. Bu iyileşme süreci çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Bunun için hastanın yaşı, kemikteki dokunun vitalitesi, travmanın büyüklüğü gibi durumlar bir hayli önemlidir.

Genel olarak düşünmek gerekirse; çok basit bir kırık durumunda dahi iyileşme süresi en az 4 hafta sürede gerçekleşir. Büyük kırıklar ise 6 hafta ile 3 ay arasında kaynamaktadır. İmplant takılan bölge için, implantla kemiğin kaynaması da aynı şekilde zaman almaktadır.

İmplant takılan bölgede, implantın kemiğe kaynaması 4-5 hafta kadar bir zamanda başlar, 8-12 hafta gibi bir zamanda da buradaki kemik olgunlaşır ve iyileşme başlar. Ancak bu iyileşmeden sonra üzerine diş takılacak duruma gelir.

İmplant vidası takıldıktan sonra, bazı olumlu gelişmelerin olduğu vakalarda implantlar üzerine dişler birkaç gün içerisinde takılabilir. Ama bu durum her hasta için geçerli değildir.

Takılan implantların kemiğe sıkı bir şekilde vidalanması halinde üzerine dişler hemen takılabilir. Ama kemiğin iyileşmeyi sağlamış olması gereklidir. Ancak agresiv yivleri sayesinde sağlanmış olursa ya da kalın olan bir implant, açılan dar yuvaya vidalanmış ise, bu durumda hasta sıkıntı yaşayabilir. Dişleri aceleye getirip de takmak istenildiğinde, implant kemiğe çok sıkı şekilde vidalanırsa bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

İmplantların kemiğe çok sıkı vidalanması sonucunda ödem ve ağrı olabilmektedir.